Bloggen

Digital dannelse – forklaring søges

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   14 kommentarer »
8
Feb '11

Hvad er digital dannelse? Jeg søger efter en god definition på begrebet i forbindelse med mit arbejde som gymnasielærer.

En søgning på Googles danske sider har vis mange forskellige udlægninger, men ikke nogen egentlig definition, som alle er enige om.

Jeg har samlet alle kilderne på min delicious profil, som du er velkommen til at tage et kig på. Hvis jeg tager essensen af de informationer og kobler det med hvad jeg allerede har skrevet om sociale medier på denne hjemmeside, kommer mit bud her:

Digital dannelse betyder, at den enkelte er i stand til:

– At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet
– At forstå dialogen på nettet og deltage i den
– At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet
– At være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere
– At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet

Hvad mener du om dette bud på en forklaring? Har du en anden og bedre forklaring? Kommentarer er meget velkomne!

14 kommentarer til “Digital dannelse – forklaring søges”

 1. Susannesoho
  14/05/2011 kl. 22:20

  I forbindelse med mit speciale på MIL (Master i IKT og Læring) undersøger jeg (og min gruppe) bla læringspotentialet ved en digital udskoling for folkeskolen. Digital dannelse er selvfølgelig også noget vi diskuteter bla. med udgangspunkt i faghæfte 48 som ligger til grund for folkeskolens mål på området. Det skal siges at dannelsesidealet som begreb ikke fylder så meget som kompetencebegrebet, men det er der! En anden spændende artikel er forfattet af norske Hoem og er du (og andre læsere af din blog)stadig bidt af emnet vil du måske få glæde af den: http://infodesign.no/artikler/digital_dannelse_090104.pdf

 2. Anders Stubkjær
  17/05/2011 kl. 09:23

  Mange tak for kommentar og linket. Vil være glad for et evt. link til jeres resultat. Held og lykke med specialet.
  Mvh
  Anders

 3. Mads Achilles
  23/05/2011 kl. 16:46

  Professor Harry Haue fra SDU arbejder med tre former for vinden. Faktuel viden (kvalifikationer), situeret viden (kompetencer) og systemisk viden (almen dannelse). Digitale kompetencer handler om evnen til at kunne udnytte de digitale muligheder effektivt; som bruger af offentlige serviceydelser, som studerende, patient, samfundsborger, ansat, som bankkunde osv. Digital dannelse handler vel om vores evne til at reflektere over de digitale muligheder. Til hvem, hvad og hvorfor er mulighederne udviklet.

 4. Erik Stubkjær
  06/09/2011 kl. 15:55

  Den fint facetterede definitionen forholder sig ikke til, hvad man lærer i forskellige miljøer, om man er i stand til – eller ønsker – at integrere det lærte.

  Denne synsvinkel kom for dagen i et projekt, hvor børn fra lav-indkomstfamilier i USA godt kunne udvikle identitetsformende erfaringer via et socialt medie, men de så ingen sammenhæng mellem dette og den formelle skoleundervisning.

  Kilde: Informal learning and identity formation in online social networks, by Christine Greenhow & Beth Robelia
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439880902923580

 5. Anders Stubkjær
  13/09/2011 kl. 18:44

  Det er rigtigt, at mange mener, at unge bruger digitale medier / Social Network Sites (SNSs) til bl.a. at udforske og danne deres identitet, og at denne online aktivitet foregår i deres fritid, og at det ofte foregår som leg.

  (Som lærer kan jeg i øvrigt ikke nære mig for at bemærke, at denne leg altså også foregår i timerne)

  Palfrey and Gasser (2008) skriver om bl.a. denne problematik i bogen Born Digital, som jeg også skriver om her på bloggen.

  Flere mener, at dette er med til at opbygge en forventning om at den samme uformelle leg skal være det dominerende træk i den formelle læringsproces, hvilket mildt sagt er en udfordring for undervisningsverdenen generelt.

  Spørgsmålet er så hvordan den mere ”legende” og eksperimenterende tilgang som mange unge har, kan blive integreret i undervisningen.

  Umiddelbart ser det ud til at undersøgelsen du refererer til er ét forsøg på at komme tættere på et svar på dette spørgsmål.

  Så vidt jeg kan se handler det bl.a. om at undervisere, som jeg selv, efter bedste evne må forsøge at konkretisere hvordan de inden for de eksisterende krav til undervisningen netop kan eksperimentere med inddragelse af bl.a. social network sites og digitale medier generelt.

 6. Anders Stubkjær
  07/11/2011 kl. 18:52

  Jeg ser til min begejstring, at Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek har adopteret min definition af digital dannelse.

  Det fremgår af deres pressemeddelelse, hvor et forskningsprojekt har brugt definitionen som et “samlebegreb”.

  Du kan læse mere om projektet her: http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/digital-dannelse-sat-paa-dagsordenen-i-deff-projekt/

  Kunne måske godt have ønsket mig en reference / et link hertil, men sådan er man jo så traditionel ind i mellem…

 7. Christoffer Soya
  01/02/2012 kl. 22:36

  Digital dannelse, sådan en gammel en som mig overtræder ofte de uskreven regler for god opførsel der konsensus for hos de unge der oplever de virtuelle verdener som transparent.

  Digital dannelse er et sæt af regler for god opførsel.

 8. Ricky Hansen
  08/03/2012 kl. 15:35

  Hej Anders.

  Vi er “faldet for” din definition af begrebet “Digital Dannelse”, og har tilladt os at arbejde videre med denne i vores uddannelse som pædagogiske it-vejledere.

  Det håber vi er er OK…?

  Mvh.
  Bo Jakobsen
  Christian Würtz
  Ricky Hansen

 9. Anders Stubkjær
  09/03/2012 kl. 16:23

  Hej,

  Tak for jeres kommentarer. Det glæder mig at I er inspireret af definitionen. Hvis I citerer efter gældende regler og gerne linker er I bestemt velkomne til at arbejde videre med den. Jeg vil være meget interesseret i at høre mere om hvad I når frem til og håber I vender tilbage med f.eks. et link til jeres arbejde.

  Mvh
  Anders

 10. Mads Achilles
  30/06/2013 kl. 19:22

  Hej

  På IBC i Kolding arbejder vi p.t. med et skriv der skal forsøge at skabe en fælles forståelses ramme omkring anvendelsen af it og medier samt et digitalt dannelses-ideal.Vi er vel tæt på din forståelse af digital dannelse.

  Vi skriver:

  “Digital dannelse handler om evnen til at forholde sig kritisk til de digitale muligheder. Til hvem, hvad og hvorfor er mulighederne udviklet.

  Vi ønsker på IBC at bidrage til elevernes digitale dannelse. Det er skolens opfattelse, at digital dannelse forudsætter at eleverne har en generel viden om it og medier. Ligeledes anser vi det for en forudsætning, at eleverne har en række basale færdigheder i brugen af internettet og en bred vifte af digitale redskaber og systemer. Endelig ser vi det som en forudsætning for den digitale dannelse, at eleverne evner at anvende internettet som kompetente brugere. Den kompetente bruger kan anvende de digitale redskaber og systemer både effektivt og kreativt.

  Evnen til at forholde sig kritisk til de digitale muligheder handler om

  • at kunne vurdere digitale muligheders nytte i forbindelse
  med løsningen af opgaver og i kreative processer
  • at kunne forholde sig kritisk til digital databehandling og
  præsentationer af informationer
  • at kunne forholde sig kritisk til dialog og samarbejde på nettet
  • at kunne forholde sig kritisk til de digitale undervisnings-
  materialers nytte i forhold til egen læring
  • at kunne tage stilling til problemstillinger om risici og
  sikkerhed i forbindelse med anvendelse af it redskaber og
  systemer
  • at kunne beskytte en digital identitet på nettet
  • på forsvarlig vis at kunne sikre sig mod datatab ved hjælp
  af cloud-baserede services

  Evnen til at anvende it og medie effektivt og kreativt handler om at udvikle evnen til

  • at vælge relevante it redskaber og it systemer samt net
  muligheder ved løsningen af opgaver og i kreative processer
  • at anvende it redskaber og systemer samt nettet hensigtsmæssigt
  i forbindelse løsningen af opgaver og i kreative processer
  • at anvende digitale fora til dialog og samarbejde
  • at anvende digitale undervisningsmaterialer i læringen

  Viden og færdigheder om it og medier handler om

  – it redskaber og systemer
  – internettet og dets programmer og services
  – sociale og faglige fora på nettet
  – digitale undervisningsmaterialer

  Modtager gerne kommentarer!! Hilsen Mads

 11. Anders Stubkjær
  28/07/2013 kl. 10:54

  Hej Mads,

  Tak for din kommentar, som jeg har læst med stor interesse! Det er virkelig godt og prisværdigt at en skole som jeres gør den øvelse at skabe en fælles forståelse for hvad digital dannelse er.

  Her er med lidt sommerferieforsinkelse mine kommentarer:

  1) Jeg er usikker på hvem der er papirets målgruppe; lærere, elever, bestyrelse, eller alle sammen tilsammen. En lidt mere uddybende forklaring vil i mine øjne skærpe fokus både hos både afsender og modtager og gøre det mere læservenligt.

  2) Hvad angår elevers kompetencer inden for det digitale, så tager I meget for givet i jeres papir. Jeg har svært ved at lure om I tager det for givet at elever kan alt dette når de kommer til Jer, eller om det skal være det samlede resultat af 2-3 års studier.

  Hvis det første er tilfældet, mener jeg baseret på egen erfaring og læst materiale, at I har en urealistisk forventning til unges digitale kompetencer. Hvis det andet er tilfældet, så tænker jeg at det umiddelbart kan skrives tydeligere.

  3) Jeg mener at Jeres papir vil svinge sig op til absolutte højder inden for feltet, hvis I bliver I stand til bl.a. at beskrive

  – hvad forventer I elever skal kunne efter et gennemført studium hos jer

  – hvordan vil I som skole helt konkret sikre at det faktisk sker som en integreret del af undervisningen, hvilke initiativer tager I, hvad forlanger I af elever, hvordan sikrer I at lærerne bliver uddannet til at kunne udføre dette, etc.

  – hvordan I kan måle om de studerende rent faktisk er kommet i nærheden af Jeres ambitioner.

  Den sidste del har jeg ikke svaret på endnu, må jeg tilstå, men det er noget af det jeg selv funderer en del på på nuværende tidspunkt og jeg mener at det er en af de store udfordringer vi står overfor i undervisningsverdenen.

  Kan du / I bruge dette?

  Du er også velkommen til at kontakte mig direkte, se evt. http://andersstubkjaer.com/om-anders/

  Mvh
  Anders

 12. Mads Achilles
  21/09/2013 kl. 12:44

  Hej

  Vi kan absolut bruge dine kommentarer, som vi vil arbejde videre med. Vi har endnu ikke fundet svarende Hvad er det eleverne skal kunne? Hvordan sikre vi integrationen i undervisningen? Hvordan kan vi måle, at eleverne rent faktisk har flyttet sig i forhold til ambitionerne? Tak hilsen Mads

 13. Ove Christensen
  02/10/2013 kl. 10:25

  Tak for din invitation til at diskutere digital dannelse. Det er dejligt med et konkret bud.
  Jeg er dog (temmelig) uenig med dit bud. Det forekommer mig, at du behandler dannelse på et kompetenceniveau – hvilket også Center for Digital Dannelse gør. Jeg er faktisk meget mere enig i den definition, der fremgår af Faghæfte 48. Her bliver omgangen med digitale medier sat ind i en ramme, hvor der skelnes mellem (viden), færdigheder (kunnen), kompetencer og dannelse. Digital dannelse defineres som: “…evner til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse.”
  Hvis man fjerner ‘digital’ i denne sammenhæng, står man tilbage med et alment dannelsesbegreb. Dette er en stor fordel ved definitionen, da digital dannelse dybest set er noget sludder – evnen til at forholde sig selvstændigt og kritisk til sig selv og sine omgivelser er det centrale i dannelsesbegrebet. I et nutidigt perspektiv omfatter det i høj grad også at kunne gøre dette i en sammenhæng med digitale medier, som jo er en del af omverdenen, kommunikationsformer og (selv)repræsentation i det hele taget.
  Jeg vil også fremhæve I. Kants begreb om oplysning: modet til at betjene sig af sin egen forstand/fornuft. Dog skal både Kant og Faghæfte 48 efter min opfattelse suppleres med en dimension, der rækker ud over den individforkuserede tilgang, nemlig netværket som distribueret viden, evne og kompetencer. Anvendelsen af og indgåelsen i netværk som en del af den måde, man forholder sig til sig selv og sin omverden er et centralt element i såvel et dannelses- som et kompetenceperspektiv.
  Men lad os endelig holde diskussionen i gang – den er vigtig og nødvendig.
  VH
  Ove

 14. Anders Stubkjær
  13/12/2013 kl. 09:21

  Hej Ove,

  Mange tak for din kommentar.

  Jeg er efterhånden også selv nået frem til at ‘digital dannelse’ som begreb er en temmelig diffus størrelse, som man stort set kan definere som man vil. Netop det at der ikke er nogen egentlig teoriramme svækker det betydeligt.

  I flere diskussioner jeg har haft, dukker spørgsmålet ofte op om den måde vi i dag bruger ordet “digital”, eller variationer her af, vil være forsvundet om nogle få år, ganske enkelt fordi det digitale er blevet så integreret i fx dannelsesbegrebet, uddannelse, m.m., at der ikke er nogen grund til at påpege at det er digitalt. Det er efterhånden det jeg selv hælder til.

  Jeg tror, at da jeg lavede mit bud på en definition var jeg fokuseret på nettet alene og det reflekterende element søgte jeg at indarbejde i ‘at forstå dialogen på nettet og deltage i den’, men jeg kan i dag godt følge at ‘evnen til at forholde sig selvstændigt og kritisk til sig selv og sine omgivelser’ ikke er en klar del af definitionen.

  Jeg har ikke tid i øjeblikket, men det kan være jeg skal prøve at lave en opdatering af definitionen.

  Vh
  Anders

Skriv en kommentar

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier