Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net

Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net 150 150 Anders Stubkjær.com

‘Barnets trav i konfliktfyldte skilsmisser’ er titlen på en artikel, som jeg netop har skrevet til hjemmesiden www.skilsmissen.net. Den blev lagt på nettet d.  24. april 2009. Du kan også læse artiklen her:

‘Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser’
Forældreansvarsloven tager ikke højde for barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser. Der er adskillige situationer, hvor barnet kan komme i klemme på grund af den nuværende lovgivning. Store knaster er dels den tvungne delte forældremyndighed, og dels samværsordningen, hvor barnet tilbringer en uge hos hver forælder.

Illusionen om det tvungne samarbejde
I de konfliktfyldte skilsmisser er en central problemstilling, at forældrene af forskellige grunde ikke kan arbejde sammen. Derfor er Forældreansvarslovens ide om, at der i princippet altid skal være delt forældremyndighed et alvorligt problem.

Det er fint, hvis forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet, men i konfliktfyldte skilsmisser er det, uanset hvad, en illusion at tro dette altid sker. Delt forældremyndighed åbner for et utal af konfliktmuligheder, fordi der særligt ved deleordninger er mange aspekter af barnets hverdagsliv, som forældrene nu er tvunget til at blive enige om. Derudover er der mere principielle ting, som f.eks. valg af skole og skolefritidsordning, samt religion, der kan blive problematiske.

På Familiestyrelsens hjemmeside har du mulighed for at læse præcist hvilke ting, forældrene skal blive enige om, og hvilke ting, de kan beslutte hver for sig.

Barnet trækker ganske enkelt det korteste strå, hvis det bliver inddraget i forældrenes konflikter. Disse konflikter, som ofte er af psykologisk karakter, kan være særdeles skadelige for børnene.

En yderligere dimension af dette er, at forældrenes ligestilling i forhold til barnet er blevet forbedret med loven. På sin vis er det positivt, men denne ligestilling ser desværre ud til at ske på bekostning af børnene, særligt børn i de konfliktfyldte skilsmisser, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Elsker du far, eller elsker du mor?
Forældreansvarsloven kræver, at børn skal høres i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager. I konfliktfyldte skilsmisser, og i øvrigt, er et centralt spørgsmål hvordan man sikrer at børn får mulighed for at give udtryk for deres ønsker og følelser i disse situationer, uden de bliver fanget i en loyalitetskonflikt mellem to stridende forældre.

Jeg mener, at der er en særdeles stor risiko for, at børn kan blive manipuleret til at svare det en forælder ønsker at høre, særligt i konfliktfyldte skilsmisser. I værste fald kan det for barnet blive en situation, hvor det føler, at det nu skal give udtryk for om det elsker far, eller mor mest. Derudover kan det være umuligt for barnet at overskue de reelle konsekvenser af at sige jeg vil bo hos mor, eller jeg vil bo hos far.

Vi deler lige over
Forældreansvarsloven giver som sagt mulighed for at etablere en såkaldt deleordning, hvor børn tilbringer 7 dage på skift hos hver forælder (7/7). Ifølge Familiestyrelsens hjemmeside giver Forældreansvarsloven således delebørn ” … mulighed for at være mere “hele” børn…”.

Uanset forældres skilsmisse, så er det som oftest en god ide, at børn bibeholder en kontakt til begge forældre. Problemet med 7/7 løsningen er, at barnet ikke får en fast base, eller tilhørssted. Derimod tvinger det barnet til at leve en nomadetilværelse med skiftende rammer.

I forbindelse med en konfliktfyldt skilsmisse er der kun få, eller måske slet ingen chancer for, at forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet. At få tilværelsen for barnet til at fungere med koordination af skole, tøj, fritidsaktiviteter, venner, osv., vil således være en udfordring som ikke alle forældrepar vil være i stand til at håndtere. De konflikter, der uden tvivl vil opstå, vil barnet før, eller siden risikerer at blive inddraget i.

Præcis viden mangler – stadig
I dag findes der så vidt vides ikke opdateret og forskningsbaseret viden om konsekvenserne af den nuværende Forældreansvarslov. Medierne fortæller flere og flere historier om børn, der bliver fanget mellem forældre, der ikke kan samarbejde. Meget tyder således på, at der rent faktisk er en gruppe af børn, der lider under Forældreansvarslovens bestemmelser. Det er heller ikke utænkeligt, at historierne i medierne kun er toppen af isbjerget.

Socialforskningsinstituttet planlægger en undersøgelse, der skal danne grundlag for evalueringen af Forældreansvarsloven. Rapporten udkommer samme år som evalueringen, nemlig i år 2011. Så vidt vides foreligger der intet officielt om rapportens specifikke fokus, ej heller dens metodiske grundlag.

Om rapporten skriver Familiestyrelsen på sin hjemmeside, at “…både myndighedssiden (dvs. domstolene) og sagens parter (forældrene) skal give oplysninger til brug for undersøgelsen…”. Det er spekulation fra min side, men citatet kan indikere, at rapportens fokus vil være på dels domstolens, og dels forældres oplevelser af Forældreansvarsloven. Det tyder ikke på, at børnenes oplevelse af hvad man kan kalde “livet” med Forældreansvarsloven bliver underkastet et direkte studier.

Der er med andre ord et akut behov for en saglig synliggørelse og præcisering af de problemer, som er opstået for børn i kølvandet på Forældreansvarsloven. Dette kan gøres både ved statistiske, såvel som interviewbaserede undersøgelser. Socialforskningsinstituttets rapport vil være et skridt i en rigtige retning, men det skridt ser ud til at blive vel kort, og det bliver under alle omstændigheder taget for langsomt.

Hvad kan du gøre som forældre?
Det er uden tvivl meget svært at gennemleve en konfliktfyldt skilsmisse, både for barnet, men også for forældrene. Som forælder er der fire ting du kan gøre, som givet vis vil gøre situationen en anelse lettere for dit barn:

– Undgå at skændes med eks’en foran barnet
– Undgå at inddrag barnet i konflikten med din tidligere partner
– Undgå at tale grimt, eller tillade at andre taler grimt, om din eks i barnets påhør. Bestræb dig på i det mindste at omtale din eks neutralt.
– Sørg så for at komme af med dine verbale irritationer og frustrationer omkring skilsmissen når barnet ikke er til stede.

Spørgsmål til dig
Hvad synes du? Hvad er dine erfaringer? Har du ideer til hvordan konflikterne kan undgås? Deltag i debatten om den tvungne fælles forældremyndighed og samværsordningen!

4 kommentarer
 • Flemming sagde
  juni 13, 2009 hos 9:56 pm e

  Jeg er netop lige blevet skilt.. igen igen.
  Jeg har nu 2 drenge med hver deres mor, den ældste dreng har jeg haft hver anden weekend med forholdsvis succes, den anden, bliver jeg på det nærmeste “pålagt” at have 7/7 altså 7 dage hos mig og 7 dage hos hans mor..

  Jeg ved at det ikke kan påtvinges at det bliver sådan, men jeg ønsker det bedste for min lille, og med udtalelser som ansvar og også at være med, får jeg selvfølgelig dårlig samvittighed, ikke for min søn men for min eks.

  Jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal forholde mig, for jeg elsker selvfølgelig min søn overalt på jorden, og jeg ønsker at han skal have en ordentlig opvækst, men det med hver anden weekend har fungeret overalt forventning, med den ældste af mine drenge(han bliver 13 her i sommer) og tænker over det konstant.

  Er der nogen der kan give mig en kommentar på dette..?

 • stubkjaer sagde
  juni 14, 2009 hos 2:02 pm e
  Hej Flemming,

  Tak for din kommentar. Det lyder til at være en svær situation at stå i.

  Jeg er selv skeptisk overfor 7/7 – ordningen, som jeg også har skrevet andetsteds. Jeg mener, at der er en risiko for bl.a. at børn får svært ved at finde ud af hvor de egentlig hører til. Det vil være mere reelt at de bor ét sted, og så er sammen med den anden forælder i resten af tiden. Derudover kræver det at forældrene er i stand til at arbejde sammen om at få tingene til at fungere omkring ungerne.

  Jeg tror du måske kunne få glæde af at tjekke http://www.sammenbragte-familier.dk. De har et forum, hvor forældre til delebørn og stedforældre diskuterer hvordan de forskellige udfordringer en sammenbragt familie kommer ud for kan håndteres.

  Det er som regel altid en god og konstruktiv tone. Mange forskellige typer af spørgsmål bliver debateret der i et lukket forum, og der vil du formodentlig få inspiration til at finde en afklaring!

  Hilsener,
  Anders

 • jette sagde
  august 22, 2009 hos 3:25 pm e

  Jeg kan kun give ret i ovenstående. Det kan være svært med et konstrukt samarbejde i f. m. en skilsmisse. Begge parter er ramte – og afhængig af skilsmissens karakter kan det tage år, inden det lykkes at få stablet et fornuftigt samarbejde på benene omkring børn.

  Derfor er det bestemt ikke nogen god ide at forsøge at gennemtvinge noget, som alligevel ikke vil fungere. Lad dog parterne “slikke” sår, så skal de nok -når det bliver tid, begynde at tale fornuftigt sammen og samarbejde.

  Dette var den ene side af sagen.

  Jeg blev skilt for 6 år siden, og den gang blev min eksmand og jeg enige om, at min søn naturligvis skulle have bopæl hos mig. Grunden til dette valg var, at ingen af os to ville have brudt os om at bo i en kuffert … så det skulle vores søn naturligvis ikke. Dette er nemlig let det der kommer til at ske, hvis et barn/børn skal bo hos deres forældre i en 7/7 ordning.

  Selvom det var vores opfattelse dengang, spurgte vi naturligvis vores søn som var lige blevet 9 år, da vi gik fra hinanden. Selv børn har egen mening… – han kunne fortælle os det samme, som vi var nået frem til, så derfor blev det sådan.

  I dag 6 år senere har jeg en søn som trives og har udviklet sig til en ung og fornuftig mand. Spørger man ham i dag, tilkendegiver han helt klart -at det var det rigtige valg vi tog den gang.

  Jeg er ude mærket klar over, at love og regler er udarbejdet med hensigt til at gøre tingene så godt for børnene som muligt. Her mener jeg dog, at man har glemt at tænke på, at forældrene ofte i f. m. en skilsmisse kan være ramt så hårdt, så det er fuldstændig urimeligt at forlange at de skal arbejde sammen … Det kan man ikke nødvendigvis, man glemmer at det ikke er alle skilsmisser, der er “lykkelige”.
  Ligeledes må det være svært for børnene, at bo på skift hos mor og far.

  Uanset hvad skal man huske på, at børnene således hver uge skifter til et nyt miljø, og at det hver gang tager lidt tid, inden de falder til igen i det nye miljø og at det således kan være svært for dem at finde et sted, hvor de 100% er sig selv.

 • stubkjaer sagde
  august 24, 2009 hos 5:22 pm e

  Tak for din kommentar, Jette!

  Mvh
  Anders