Forældreansvarsloven

Kontant om Forældreansvarsloven

Kontant om Forældreansvarsloven 150 150 Anders Stubkjær.com

– Børn bliver brugt som kastebolde mellem forældre i skilsmisser med højt konfliktniveau. – På grund af Forældreloven tvinges børn i værste fald til samvær med forældre mod deres vilje.…

læs mere

Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united

Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united 150 150 Anders Stubkjær.com

Forældreansvarsloven virker mod hensigten og skal justeres. Det er det fælles mål for www.barnetstarv.dk og www.barnetstarv.nu. Mon gode kræfter kan forenes? Forældreansvarslovens intention var at sikre, at børn får ret…

læs mere

Forældreansvarsloven og Forældrekrig – på DR1

Forældreansvarsloven og Forældrekrig – på DR1 150 150 Anders Stubkjær.com

Forældreansvarsloven tvinger i de værste skilsmisser børn til at vælge mellem forældre, fordi børnene skal ”høres”. Forældreansvarsloven giver børn et ansvar der burde være forældrenes, og sætter dermed børnene i…

læs mere

Forældreansvarslov: Ligestillingsdebat fjerner fokus fra barnets tarv

Forældreansvarslov: Ligestillingsdebat fjerner fokus fra barnets tarv 150 150 Anders Stubkjær.com

Forældreansvarsloven formår ikke at beskytte børn i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser. Det er forkert at bruge begrebet ligestilling i diskussionen om skilsmissebørnene. Ligestilling drejer debatten hen mod forældres rettigheder og…

læs mere

Servicestyrelsen undersøger Forældreansvarsloven

Servicestyrelsen undersøger Forældreansvarsloven 150 150 Anders Stubkjær.com

Servicestyrelsen har i september 2009 tilsyneladende iværksat deres egen undersøgelse af Forældreansvarsloven. De skriver, at “…formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorledes voldsramte mødre har erfaret, at volden påvirker deres…

læs mere

Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net

Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net 150 150 Anders Stubkjær.com

‘Barnets trav i konfliktfyldte skilsmisser’ er titlen på en artikel, som jeg netop har skrevet til hjemmesiden www.skilsmissen.net. Den blev lagt på nettet d.  24. april 2009. Du kan også…

læs mere

Forældreansvarsloven halter. Delebørn er ikke hele børn

Forældreansvarsloven halter. Delebørn er ikke hele børn 150 150 Anders Stubkjær.com

“FORÆLDREANSVARSLOVEN deler stadig børn mellem forældre, der nogle gange ikke kan samarbejde. Det skaber konflikter, som barnet risikerer at blive inddraget i. Det kan skade barnet på både krop og…

læs mere

Netværk om barnets tarv og forældreansvarsloven

Netværk om barnets tarv og forældreansvarsloven 150 150 Anders Stubkjær.com

En gruppe ene-forældre har dannet netværket ‘Barnets Tarv’ med en tilhørende hjemmeside, som jeg faldt over for nyligt. Formålet med netværket og hjemmesiden er, som jeg læser det, at gøre opmærksom på…

læs mere

Forældreansvarsloven fejler

Forældreansvarsloven fejler 150 150 Anders Stubkjær.com

Jeg mener, at forældreansvarsloven er til skade for de børn den skulle være til gavn for. Den nærmest tvungne forældremyndighed åbner for utallige konfliktmuligheder mellem forældre, der i værste fald…

læs mere

Forældreansvarsloven – en skeptikers bekendelse

Forældreansvarsloven – en skeptikers bekendelse 150 150 Anders Stubkjær.com

Forældreansvarsloven risikerer at placere børn midt i konflikter mellem forældre. Oversigten viser hvilke ting forældre ifølge loven skal være enige om, og hvilke ting, som hhv. bopæls- og samværsforælder kan…

læs mere