Samfundsfag

Ikke et pip

1017 502 Anders Stubkjær.com

En eftermiddag i marts 2014 efter fredagsbønnen går jeg med en gymnasieklasse på en af de større gader i nærheden af Istanbul Universitet. Jeg passerer en betjent, der er bevæbnet…

læs mere

Samfundsfag – metode på lidt mere end 550 ord

150 150 Anders Stubkjær.com

I 2010 skrev jeg her på bloggen et indlæg med den lidt kække titel ’Samfundsfag metode forklaret på 550 ord’. Det var et indlæg, der primært var rettet mod studerende,…

læs mere

Overvågning i samfundsfag

600 400 Anders Stubkjær.com

Et kortere undervisningsforløb i samfundsfag (2.g, B-niveau), der handler om masseovervågning, set i lyset af Edward Snowdens afsløringer.

læs mere

Digital dannelse tager tid

644 474 Anders Stubkjær.com

Digital dannelse tager tid. et mindre forsøg i samfundsfag med filmproduktion viste at elever kan håndtere det faglige, men stadig har svært ved at tumle basale programmer.

læs mere

Digitale medier og undervisning – beretning om en øvelse i samfundsfag

1275 1275 Anders Stubkjær.com

En kort fortælling om hvordan excel, power point og wordpress-blog blev brugt i en samfundsfagstime, hvor klassen skulle repetere metode.

læs mere

Samfundsfag og sociale medier – om hvordan kan du bruge weblogs

450 300 Anders Stubkjær.com

Sociale medier kan integreres i samfundsfagsundervisningen. Jeg fortæller i denne min første podcast om hvordan jeg har integreret brugen af weblogs i et forløb om demokrati i en samfundsfagsklasse på…

læs mere

Fin dokumentarfilm om FN fra biblioteket

90 130 Anders Stubkjær.com

Forleden gik jeg inden om det lokale bibliotek i Sønderborg. Ved et tilfælde fandt jeg DVD-dokumentarfilmen ’Diplomacy – the Responsability to Protect’ fra 2008. Filmens omdrejningspunkt er krisen i Darfur…

læs mere

Samfundsfag metode forklaret på 550 ord

150 150 Anders Stubkjær.com

Jeg underviser i samfundsfag på gymnasiet. Mange elever får nervøse trækninger, når man som lærer f.eks. siger. ‘Husk at forklare hvilken metode i bruger!’ – For hvad er metode? I…

læs mere

Taksonomiske niveauer og Benjamin Bloom – en kort forklaring

150 150 Anders Stubkjær.com

De fleste elever (og lærere) får i gymnasiet at vide, at de skal anvende de tre taksonomiske niveauer. Det er ikke altid lige let. Men hvad er de taksonomiske niveauer?

læs mere