USA

Indtryk af ‘The American South’

280 207 Anders Stubkjær.com

Jeg er simpelt hen lige bestået online kurset: ’The American South: Its Stories, Music, and Art by The University of North Carolina at Chapel Hill on Coursera’ og med et…

læs mere

Engelsk og digital dannelse – historien om en i-bog om New York

150 150 Anders Stubkjær.com

Hvordan styrker vi elevers digitale dannelse i faget engelsk? Hvordan forbedrer vi vores evne som lærere til at udnytte ‘det digitale’ i undervisningen? Disse spørgsmål har været omdrejningspunktet for diskussioner…

læs mere

New i-book on New York City and digital literacy

439 421 Anders Stubkjær.com

How do we enhance our students’ digital literacy? How do we improve our ability as teachers to integrate IT in a meaningful way in our classes? Two colleagues and I…

læs mere

I-bog om New York City nu på I-Tunes

495 541 Anders Stubkjær.com

Så lykkedes det! Nu er bogen ’New York City – Stories, Structures, Society’ omsider tilgængelig på I-Tunes som gratis download fra januar 2014. Bogen er stadig et undervisningsforløb om New…

læs mere

Ny i-bog: “New York City – Stories, Structures, Society”

439 421 Anders Stubkjær.com

Hvordan kan vi inden for rammerne af bekendtgørelsen i Engelsk (STX/HF) lave et undervisningsforløb, der styrker unges digitale dannelse? Sammen med to gode kolleger fra Sønderborg Statsskole, Tina Jensen og…

læs mere

Overvågning i samfundsfag

600 400 Anders Stubkjær.com

Et kortere undervisningsforløb i samfundsfag (2.g, B-niveau), der handler om masseovervågning, set i lyset af Edward Snowdens afsløringer.

læs mere

Bill Clinton besøger Sønderborg

944 1500 Anders Stubkjær.com

Jeg faldt i snak med en ældre herre på gågaden og vi blev enige om at det trods kulde og ventetid var en særlig oplevelse at få et glimt manden. Clinton har været…

læs mere

Filibusterens fremtid

1181 1004 Anders Stubkjær.com

Niels Bjerre-Poulsen fortæller om bl.a. filibuster og det amerikanske valg på Sønderborg Statsskole.

læs mere

Inspiration til undervisning i engelsk (stx/hf)

500 726 Anders Stubkjær.com

Det er en ny verden, der åbner sig når man læser Michael Bach Henriksen og Tonny Vorms bog ‘Historier om Amerika – Aktuelle Strømninger i USA’s litteratur’. I løbet af…

læs mere

Det amerikanske sundhedsvæsen – en kort forklaring

150 150 Anders Stubkjær.com

En kort forklaring på opbygningen af det amerikanske sundhedsvæsen

læs mere