Digital dannelse i gymnasiet – et projektforslag

Digital dannelse i gymnasiet – et projektforslag 150 150 Anders Stubkjær.com

Jeg vil ansøge om at lave et projekt om digital dannelse på min skole (stx) og har lavet nedenstående skitse. Det vil glæde mig meget, hvis du har lyst til at kommentere det:

Hensigten med projektet er inden for bekendtgørelsens rammer  

 – at styrke elevernes digitale dannelse ved at deltage i bl.a. fællesfaglige og enkeltfaglige projekter med et klart digitalt fokus

– at styrke underviseres evne til at integrere det digitale undervisningen

– at studieretningen og organiseringen af samme gøres tydeligere i den daglige undervisning

 Digital dannelse defineres i denne sammenhæng som: 

“….- At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet

– At forstå dialogen på nettet og deltage i den

– At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet

– At være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere

– At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet…”

 http://andersstubkjaer.com/2011/02/digital-dannelse-forklaring-udbedes/

Denne definition er i øvrigt stort set adopteret af DEFF forskningsprojekt om informationskompetencer i gymnasiet. http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/digital-dannelse-sat-paa-dagsordenen-i-deff-projekt/)

Indhold

Det optimale vil være at køre projektet i en studieretning over tre hele år. Der vil i så fald være mulighed for en årlig og halvårlig evaluering og ligeledes komme med mere samlede anbefalinger ved projektets afslutning. Det vil være en ide at sikre at hovedvægten af lærerne, der skal deltage har et vist brugerkendskab til den digitale verden.

For at åbne for en, eller flere læreres digitale videreuddannelse, så kan andre uden videre digital baggrund deltage. Det må dog være et krav at de er interesseret i det digitale og at de arbejdsmæssigt får mulighed for at bruge tid til at lære nyt.

Det er et faktum at omkring halvdelen af elever bruger Apple produkter. Der skal findes en løsning på hvordan lærerne kan få en grundviden om Apple maskinernes funktionalitet. 

1. Semester

Det skal relativt hurtigt efter skolestart aftales i lærerteamet / projektets styregruppe hvilke 15-25 programmer / profiler eleverne skal kunne inden afslutningen af første semester. Samtidig skal det sikres at der findes sikre opbevaringsmuligheder for de produkter eleverne producer, som en salgs portfolio.

I løbet af semestret bør der laves en plan for hvilke projekter, der skal laves på 2. semester – og helst også resten af de tre år (se nedenfor). Dog kan 2. og 3. år være i skitse- overskriftsform.

Der skal findes en løsning på problemet at der kan komme elever til klassen efter introduktionen til programmerne er afsluttet, hvilket ofte sker efter 1. semester ved start af den egentlige studieretningsklasse.

2. Semester 

Hensigten er, at der skal laves mindst et og helst flere tværfaglige projekter, hvor der indgår en klar digital profil og hvor eleverne skal producere selvstændigt digitalt materiale, der indeholder tilstrækkeligt med fagrelevant materiale til at det er muligt at give en reel bedømmelse.

AT skal indgå som et af disse projekter.

Evaluering af del 1 og afslutningen af 2. semester 

Der skal være en evaluering af

        Værdien af de valgte programmer i relation til undervisningen

       Status på elevernes digitale dannelse

       Om / hvordan projektet har styrket underviseres evne til at integrere det digitale undervisningen

       Er det muligt at udforme anbefalinger til hvordan studieretningen og organiseringen af samme gøres tydeligere i den daglige undervisning ved hjælp af den digitale dimension.

6 kommentarer
 • Hej Anders

  Jeg skriver til dig med erfaring fra 3 såkaldte IT-klasser i gymnasiet, hvoraf en var et ret ambitiøst projekt med delvis financiering fra UVM (som det stadig hed dengang) + alt det løse i almindelige klasser.

  Dit projekt ser superspændende ud! Jeg har et par kommentarer som du kan bruge eller lade være.

  1) samarbejde mellem lærerne, som du også selv beskriver, er alfa og omega! Planlægningen af især 1. År tager tid og omveje, men er supergodt givet ud. Søg tid/timer til regelmæssig mødeaktivitet blandt lærerne – som minimum det første år- og allerhelst også i skoleåret før projektet starter. Jo mere fælles planlægning, før man overhovedet går i gang, jo bedre.

  2) overvejelsen af hvilke programmer eleverne skal igennem kan med fordel knyttes til faglige mål i den pågældende periode – såvel særfaglige som flerfaglige. Det giver et rigtigt godt fokus for udvælgelsen.

  3) 20-25 programmer i løbet af 1. semester lyder meget ambitiøst! Det tager rigtigt lang tid at indkøre bare det at man arbejder digitalt: at læse på skærm, at åbne, gemme, dele, uploade, downloade de rigtige steder skal indarbejdes – og der skal være tid til fagligt indhold også ;). Selvom mange af eleverne er dygtige til at bruge deres computere, er de ikke vant til at bruge dem fagligt i det omfang projektet lægger op til. Regn også med en vis modstand blandt nogle elever mod at forlade word og andre kendte programmer, hvis I planlægger at inddrage fx googledocs.

  Det var vist de indspark jeg lige kunne komme i tanker om i skrivende stund. Du er velkommen til at kontakte mig for uddybning eller andet.

  Line Flinthoæm
  Tårnby Gymnasium og HF

  • Anders Stubkjær april 14, 2013 at 7:28 pm

   Hej Line,

   Mange tak for dine gode kommentarer, som jeg har læst med interesse!

   1) Det kan jeg godt se pointen i og værdien af. Dilemmaet er, at hvis jeg får muligheden for at køre det, så vil det være fra efter sommerferien 2013 og så skal der arbejdes hurtigt.

   2) Ja. Det er en god indgangsvinkel, men kræver også en god forberedelsestid.

   3) Jo, det kan være at det halve, eller mindre faktisk er rigeligt i 1. semester. Måske kunne det så være at paletten kunne udvides i de følgende semestre og så ville der være tid til i lærergruppen at diskutere de forskellige anvendelsesmuligheder i fagene, etc. Jeg havde egentligt et ønske om at projektet kunne være noget, der blev annonceret i forbindelse med studieretningerne, men det kan tidligst være til næste år, hvis ledelsen godkender det.

   Tak igen for dine kommentarer!
   Mvh
   Anders

 • Niels Jakob Pasgaard april 15, 2013 at 12:06 pm

  Nå, min første kommentar må være forsvundet på det store internet, så jeg prøver igen:

  Jeg synes det lyder til, at der er meget fokus på færdigheder og kompetencer i projektets definition af digital dannelse. For mig handler den digitale dannelse ikke kun om digitale færdigheder og kompetencer, men også om eksempelvis kritisk sans, helt på samme måde som almen dannelse ikke kan indsnævres til kun at være færdigheder og kompetencer. Derfor synes jeg det kunne være en spændende udbygning på projektet, hvis man også gik ind i elevernes evner til at forholde sig kritisk til deres egen og andres brug af it-værktøjer, og deres evne til at fravælge it hvor det ikke er relevant. Kritikken bør altså, synes jeg, være mere end kildekritik 🙂

  Det kan godt være, at det primært er værktøjskendskab du vil have som fokus for projektet, og så passer definitionen jo fint – men jeg synes ikke den er dækkende for hvad digital dannelse er.

  Med venlig hilsen
  Niels Jakob

  • Anders Stubkjær april 15, 2013 at 7:31 pm

   Hej Niels Jakob,
   Mange tak for din kommentar – og for at skrive igen. Du har absolut en pointe, som jeg skal arbejde videre med. Ja, det handler i min optik om færdigheder og kompetence, men bestemt også den selvrefleksion, du taler om. Det kunne være noget i stil med hvordan jeg forholder mig som individ til det digitale og hvordan jeg forholder mig i forhold til andre.

   I mine definition af digital dannelse er der en sætninger, der hedder …’at forstå dialogen på nettet og være i stand til at deltage i den…’ Umiddelbart er det den, der rammer det du taler om – det var i hvert fald min intention, men jeg kan godt se den kan udbygges, eller gøres med udtalt.

   Mvh
   Anders

 • Hej Anders,

  Lyder som et godt og interessant forløb. Men jeg forstår ikke, hvorfor du kalder det ‘digital dannelse’, da dannelsesaspektet ikke er en del af forløbet, sådan som jeg forstår det. Du arbejder med færdigheder, kunnen og kompetencer – både på elev og lærerside. Men dannelse er jo noget andet.
  Jeg vil hævde, at det slet ikke giver mening at tale om ‘digital dannelse’, men kun om dannelse, hvor digitale kompetencer og færdigheder vil være en del af det at kunne udtrykke sig selv i en social sammenhæng.
  Hvis et begreb som ‘digital dannelse’ skulle give mening, vil du så også tale om en ‘skriftlig dannelse’, ‘analog dannelse’, ‘kropslig dannelse’, ‘social dannelse’, osv.?
  Så min problematisering går på to forhold:
  1. overordnet giver digital dannelse ikke mening, men er blot et udtryk for, at man i visse sammenhænge inddrager digitale medier, hvorved de bliver et særområde, der adderes på noget i forvejen eksisterende. Dette er problematisk.
  2. selv hvis man accepterer, at det giver mening at tale om digital dannelse, så bevæger du dig på et færdigheds- og forståelsessniveau, der gør ‘digitale færdigheder, forståelser og kompetencer’ mere rammende.

  Nu er der det med begreber, at de altid fungerer i en kontekst. Hvis det i de sammenhænge, du bevæger dig i, giver mening at tale om ‘digital dannelse’ ud fra dine beskrivelser, så er det helt fint. Det gør blot kommunikationen med andre miljøer med andre forståelser vanskelig. Men det gælder begge veje, så det skal ikke ses som en anfægtelse af indholdet i dit projekt.

  Held og lykke med det og del gerne dine erfaringer, som under alle omstændigheder er vigtige og betydningsfulde.

  • Anders Stubkjær april 18, 2013 at 6:29 pm

   Hej,

   Mange tak for dine interessante kommentarer! Jeg er ikke blind for at begrebet er kompliceret og det muligvis vil være forsvundet om nogle år, fordi dannelse pr. automatik indeholder evnen til at brug og reflektere over det digitale.

   Jeg tror, at jeg holder mig til det, fordi det på mange måde dækker en ny problematik og er et ord folk kan relatere til. Jeg har tilføjet en sætning om at der indledningsvis bør afsættes tid til at etablere en teoretisk forståelsesramme for netop at prøve at gøre sig mere klart hvad begrebet dækker og dermed også formålet med projektet.

   Jeg venter nu på at høre om det går igennem, men vil bestemt dele erfaring, m.m., når det kommer!

   Mvh
   Anders