Forældreansvarsloven – en skeptikers bekendelse

Forældreansvarsloven – en skeptikers bekendelse 150 150 Anders Stubkjær.com

Forældreansvarsloven risikerer at placere børn midt i konflikter mellem forældre. Oversigten viser hvilke ting forældre ifølge loven skal være enige om, og hvilke ting, som hhv. bopæls- og samværsforælder kan bestemme uden indblanding fra den anden part.

Forældremyndighedsindehaverne sammen
Bopælsforælderen
Samværsforælderen
 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning til udlandet, herunder Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas
 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning
 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter
Kilde: http://www.familiestyrelsen.dk/foraeldremyndighed/spoergsmaal-og-svar-om-foraeldremyndighed/

Min skepsis over for loven skyldes, at muligheden for alvorlige konflikter mellem forældre, der bare ikke kan sammen, er skruet betydeligt i vejret. Mennesker, der vælger noget så drastisk som at ophæve deres samliv, på trods af de har et, eller flere børn – bliver nu i langt højere grad tvunget til at nå til fælles løsninger for børnene.

Prøv at nærlæse oversigtens indhold!

Hvor mange steder tror du, der er mulighed for konflikter og uoverensstemmelser mellem forældre? Hvordan tror du de konflikter påvirker børnene?

For det første er der forældre, hvor den ene part af den ene, eller anden grund ikke kan, eller vil samarbejde med den anden forælder, f.eks. p å grund af misbrugsproblemer, eller psykisk sygdom.

For det andet er der forældre, der bare ikke kan være i stue sammen på grund af forskellighed og måske et smerteligt brud.

For det tredje er der forældre, der per automatik får delt forældremyndighed, selv om de måske er ude af stand til at tage ordentligt vare på deres børn. Men de skal udleveres til samvær.

Problemet er, at den nye lov i realiteten dømmer to voksne mennesker, der har valgt at gå fra hinanden, til at blive sammen. Det kommer der næppe noget godt ud af. Hvis der er uenighed mellem forældre på baggrund af den nye lov, tyder meget på at tvisten ultimativt ender i retten.

Ambitionen med loven, så vidt jeg kan se, var / er at sætte børnene i centrum. Det gør den også – men problemet er, at det er i centrum af konflikterne. Er det virkelig det bedste for barnet?

2 kommentarer
 • Hej
  Jeg læser med stor interesse de indlæg der er omkring forældreansvarsloven.
  Det er muligt at børn har krav på to forældre selvom de er skilt, men hvor mange børn har godt af at være dele børn i en syv/syv ordning og hvorfor er der ingen i dette land der lytter??
  Jeg har selv et barnebarn på tre år, han er ikke alderssvarende og der er endnu ingen diagnose på ham.
  Trods min datter flere gange har påpeget det over for statsforvaltningen, har lægens ord på at han kræver stabilitet og tryghed- ja så skal han “flytte” hver uge.
  Lige nu er der så en psykolog der skal vurdere hele familien for så at tage stilling til om drengen skal bo hos far eller mor- når nu mor ikke vil samarbejde… det er dybt frustrerende.
  Der er ingen tvivl om at både far og mor elsker deres søn, men en syv/syv ordning burde aldrig finde sted.
  Statsforvaltningen trækker sagen ud ved nu at lade en ny undersøgelse starte. Nu er det over seks måneder siden man ville kigge på sagen….
  Håber virkelig snart politikkerne vågner!
  mvh lone

  • Hej Lone,

   Tak for din kommentar. Ja, det er ubegribeligt at ingen lytter. Et meget svagt lyspunkt er, at Forældreansvarsloven skal “evalueres” i 2011. Jeg har dog ingen forventninger til nogen grundlæggende forandringer.

   Mvh
   Anders