Forældreansvarsloven fejler

Forældreansvarsloven fejler 150 150 Anders Stubkjær.com

Jeg mener, at forældreansvarsloven er til skade for de børn den skulle være til gavn for. Den nærmest tvungne forældremyndighed åbner for utallige konfliktmuligheder mellem forældre, der i værste fald skal afgøres i retten. Det kan umuligt være en optimal løsning for nogen.

Barnet har ifølge loven ret til at blive hørt i forbindelse med sager om “forældremyndighed, barnets bopæl, eller samvær” (§34). Men hvordan påvirker dette barnet? Umiddelbart virker det som man skubber ansvaret over på børnene. Barnet bliver sat i en position, hvor det er tvunget til at vælge, fordi forældrene bliver frataget det ansvar med forældreansvarsloven. Nogle forældre vil være fristet til at manipulere, eller købe børn i håbet om at opnå det ønskede svar.

Hvornår er relationen mellem forældre så konfliktfyldt at det påvirker barnets liv for negativt?

Thorkil Vestergaard-Hansen (TVH) mener bl.a., at “de meget konfliktfyldte sager omkring brudte parforhold forekommer i et lille mindretal” (Far ud af barnets liv, Djøf-bladet, nr. 20).

TVH har muligvis ret, hvis vi taler om vold. Men der er flere aspekter, som jeg mener, bliver overset. Børn risikerer at komme i klemme mellem forældrene, selvfølgelig hvis der er tale om vold, men også ved misbrug, en psykisk ustabil forælder, eller et højt og vedvarende konfliktniveau mellem forældrene. Sidstnævnte gruppe er desværre næppe et ‘mindretal’ og disse konflikter kan også være særdeles skadelige for børnene.

(Debatindlæg trykt i DJØF-Bladet nr. 22, december 2008)

2 kommentarer
 • Hej Anders,
  Tak for dine indlæg i debatten vedr. den katastrofale forældreansvarslov. Det er så forfærdeligt for så mange kvinder og børn som lider. Poitikerne gider ikke lytte og siger henkastet for at lukke debatten at det “kun” er enkeltsager. Der er jo tusindvis af børn og forældre som er kommet i klemme efter vedtagelsen af den forhadte og forfejlede forældreansvarslov af oktober 2007. Hvordan kan magteliten være så arrogante at de overhører interessegrupper, fagpersoner og professionelle som ALLE har frarådet politikerne at vedtage en så drastisk lov som tvinger det ene køn (det svageste) til at underkaste sig det (stærke) herskende køn, som sidder ved magten i stort set alle dele af verden. Hvorfor gennemtvinge ligestilling på et område hvor der i sagens natur ALDRIG nogensinde kan komme ligestilling ? I stedet for at tage fat i nogle af de områder hvor det rent faktisk halter med ligestillingen og hvor det er muligt at lave ligestilling såsom ligeløn. Nej lad os dog starte med at lave naturen om, staten kan jo så passende komme et stænk kvindeligt hormon i mændenes drikkevand så de bliver bedre til at nurse børnene, og ligeledes et stænk mandligt hormon i kvinders drikkevand så bliver bedre til at konkurrere med mændene på arbejdspladserne, chefposterne, og i bestyrerelseslokalerne. Så er magthaverne glade, for så har de skabt et paradis på jord hvor alle er åh så ligestillede og ens. Nej tak , lad os bede om den lille forskel som naturen har skabt fra starten for at det rent faktisk skulle være forskel på mænd og kvinder.

  • Tak for din kommentar.

   Jeg forstår, at EU har Danmark i kikkerten fordi der er spekulationer om børns rettigheder faktisk bliver overholdt. Jeg mener ikke der er kommet noget officielt endnu, men hvis jeg hører om det skriver jeg om det her.

   Vh
   Anders