Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united

Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united 150 150 Anders Stubkjær.com

Forældreansvarsloven virker mod hensigten og skal justeres. Det er det fælles mål for www.barnetstarv.dk og www.barnetstarv.nu. Mon gode kræfter kan forenes?

Forældreansvarslovens intention var at sikre, at børn får ret til to forældre. Ideen om at begge forældre skal være involveret i børn også efter en skilsmisse er hensigtsmæssig. Problemet er, at loven har givet forældrene ”ret” til at hive og slide i hver sin arm af børnene, hvis skilsmissen går i hårdknude – og det gør den ulykkeligvis for nogle.

Der er en gruppe af forældre, der af mange forskellige grunde ikke formår at arbejde sammen om at sikre barnets tarv efter en skilsmisse. I stedet inddrager de børnene i konflikten mellem dem. Det tragiske er, at Forældreansvarsloven på flere måder gør dette endnu lettere for disse stridende forældre.

Loven åbner bl.a. for, at børn skal høres i forbindelse med fastsættelse af samvær, og at der i dag er mulighed for at børn skal bo 7 dage hos hver forælder i løbet af 14 dage – den såkaldte ”7/7”. Dette giver mulighed for at intensivere konflikterne.

Barnetstarv.nu og barnetstarv.dk
www.barnetstarv.nu og www.barnetstarv.dk er hjemmesider for to forskellige netværk, der med mindre nuance forskelle tager afstand fra Forældreansvarsloven i dens nuværende form. Kritikken af loven er primært rettet mod de situationer, hvor samarbejdet om børnene efter en skilsmisse kører af sporet og udvikler sig til en konflikt, hvor børnene – på grund af loven – i stor grad risikerer at blive inddraget.

På den ene side, signalerer barnetstarv.dk seriøsitet og dedikation med underskriftindsamlinger, umiddelbart redelig information og en relativ præcis redegørelse for hvad netværket står for. På den anden side, signalere barnetstarv.nu ligeledes seriøsitet og giver med links til diverse udgivelser og artikler også  mulighed for at læse videre om emnet.

Barnetstarv – united?
Det er lidt trist, at der er to forskellige hjemmesider med så relativt ens formål. Politikerne er ekstremt svære at råbe op i denne triste sag. Måske kunne det styrke arbejdet for at få loven justeret, at de gode kræfter kunne forene sig i www.barnetstarv.united!