Jagten på det ’sande jeg’ – kristendommens bud på selvudvikling

Jagten på det ’sande jeg’ – kristendommens bud på selvudvikling 100 148 Anders Stubkjær.com

Med bogen ‘At finde et helligt rum – klostervisdom for moderne mennesker’, Forlaget Boedal 2008, giver abbed Christopher Jamieson et seriøst og letlæseligt bud på hvordan den kristne kirke ser på selvudvikling, eller sagt med lidt andre ord, hvordan man med udgangspunkt i den kristne kirkes budskab kan finde en mening med livet i en ofte hektisk hverdag.

Min interesse for dette emne kommer fra, at jeg har undret mig over hvorfor den nyere selvudviklingslitteratur i meget høj grad går uden om kristendommen og de kristne kirkers budskab, og alternativt om det er de kristne kirker, der går uden om selvudviklingslitteratur? Jeg diskuterede spørgsmålet i en kronik i Kristeligt Dagblad i 2006.

Benedikts Regel på hverdagsdansk
Christopher Jamisons bog tager udgangspunkt i Benedikts Regel, som er et skrift med mere end 1500 år på bagen. Reglen udgør en del af grundreglerne for hvordan man lever i de benediktinske klostre. Jamison diskuterer Reglen i en nutidig kontekst og forklarer hvordan den kan bruges af alle til, som antydet, at finde mening i en hverdag, der for mange er meget krævende. Kort fortalt består Reglen af syv trin:

1.       Stilhed
Hvordan skaber du midt i en travl hverdag et “rum” med stilhed, der kan give dig mulighed for at finde ro og reflektere over din tilværelse?

2.        Kontemplation
Hvordan kan du bede? Hvordan bruger du læsning af “kloge” tekster, specielt Bibelen, til at finde inspiration til tilværelsen og skabe en bedre forståelse, bl.a. af dit forhold til Gud og til dig selv?

3.       Lydighed
Hvem sætter dagsordenen i dit liv? Er dit liv fokuseret på projekt mig-mig-mig? Ifølge Jamison er det Gud, der sætter dagsordenen for dit liv. Opgaven går ud på at bede Gud vise dig den dagsorden. Når du har fundet den dagsorden, så har du fundet dit sande jeg.

4.       Ydmyghed
Hvad betyder det at være ydmyg? Jamison skriver, at “være ydmyg er at være nede på jorden. Det indebærer at være realistisk, ærlig og sandfærdig”, men også at vende blikket og opmærksomheden fra en selv til mennesker og verdenen omkring dig.

5.       Fællesskab
Hvad betyder ordet fællesskab? Hvornår hører man til et fællesskab? Benedikts tanke er, at det er afgørende at være – og blive – i et fællesskab med andre mennesker. En del af dette er at være i stand til at føre dyb samtale, hvilket også betyder evnen til at lytte til andre mennesker.

6.       Spiritualitet
Hvad er forskellen på spiritualitet set ud fra en klassisk religion og “spiritualitets-shopperen”, der tager lidt af det hele og koger det sammen til egen bryg? Jamison diskuterer hvad han mener, er værdien af klassisk religion, der lærer en ‘altomfatttende måde at leve på’.

7.       Håb
Hvordan forholder du dig til døden? Hvad betyder håb, både i dette liv og det næste?

Forskel på kristendom og traditionel selvudviklingslitteratur
Hvad er så forskellen på Jamisons bog og “traditionel” selvudviklingslitteratur? Kristendommens svar på selvudvikling handler om hvordan du lever som menneske, dels overfor Gud og dels over for andre. Jo tættere du kommer på Gud, desto tættere kommer du på dit ’sande jeg’. Jamison forklarer hvordan man gennem at følge Benedikts Regel, så kan komme tættere på at opnå dette.

Traditionel selvudviklingslitteratur handler om at konkretisere dine mål i tilværelsen, og lægge planer og strategier for hvordan du kan realisere dem. Selv om der bestemt kan være meget værdifuldt i at konkretisere sine drømme, så kan det livssyn selvudviklingslitteraturen præsentere hurtigt blive meget “mig-fokuseret”.

BBCs udsendelse The Monastery
Bogen er skrevet på baggrund af udsendelserne ‘The Monastery’, der i 2005 blev vist på BBC. Udsendelserne handlede om fem mænd, der i fem uger valgte at følge livet hos munkene i Worth Abbey, det katolske benediktinerkloster, hvor Jamison er abbed (leder). Udsendelserne, som jeg endnu ikke har haft mulighed for at se, blev ros af mange og fulgt i stort tal. Bogen inkluderer eksempler fra udsendelserne.

Intet hurtigt fix
Bogen giver ingen lovning på hurtige fix på problemer. Ej heller får du anvisninger på hvordan du blot skal skrive dine drømme ned og lægge en plan og vupti, så bliver det hele virkelighed. Benedikts Regel er alvorlige sager, men alligvel er bogen er inspirerende læsning, der giver stof til eftertanke, uanset om du er troende, eller ej.