Indlæg i kategorien ‘Kommunikation’

Digital dannelse er mere end Emma Gad

Kategori: Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
19
Apr '11
Når talen falder på digital dannelse peger flere på nettet på Emma Gad, der for knap 100 år formulerede et sæt af retningslinjer for hvordan man skal opføre sig for at være korrekt. Det er svært at vide præcist hvordan man skal begå sig på nettet.

 

Nyudgivelse af Emma Gads "Takt og Tone"

Nyudgivelse af Emma Gads "Takt og Tone"

Det er en fint at bruge Emma Gad som et billede på, at der er behov for at få fælles forståelse af hvordan man opfører sig ”ordentligt” på nettet. Men billedet er mere nuanceret end som så.

Her er nogle overvejelser om hvad digital dannelse handler om:

Digital dannelse handler om medborgerskab

Digital dannelse handler bl.a. om hvordan man kan være borger i et demokratisk samfund, og om hvordan man kan forny sig, og hvad man kan bidrage med til samfundet. Som borger i et demokrati, har du det privilegium, at du kan stemme til f.eks. Folketingsvalg.

For at sætte dig ind i hvilke emner, der bliver debatteret og finde informationer om de personer, der stiller op til valget, så kræver det efterhånden, at du kender til hvordan digitale medier fungerer, og at du er i stand til at forholde dig kritisk til hvad de bringer.

Læs hele indlægget »

Digital dannelse kræver ledelse og debat

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   1 kommentar »
10
Mar '11

Unge skal uddannes til det digitale samfund. De skal have digital dannelse.

John Palfreys og Urs Gassers bog ‘Born Digital – Understanding the First Generation of Digital Natives’ handler om hvordan man kan forstå den digitaliserede verden, som unge i dag vokser op i. Nogle af de mange interessante pointer i er:

Hvis vi skal integrere digitale medier i undervisningen, så kræver det at skolernes ledelse i langt højere grad må tage ansvar for at udforme en digital strategi og indsatsområder for de respektive skoler.

Lærere skal lære at bruge digitale medier mere effektivt i undervisningen. Teknologien skal ikke overtage klasselokalet, fordi den er sjov og ny. Den skal kun anvendes når den hjælper med at opfylde pædagogiske mål.

For at kunne bruge digitale medier effektivt, så mener Palfrey og Gasser i øvrigt også at vi skal finde ud af hvordan formel og uformel læring finder sted hos unge i dag, og hvordan denne viden så kan integreres i undervisningen.

Læs hele indlægget »

Digital dannelse – forklaring søges

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   14 kommentarer »
8
Feb '11

Hvad er digital dannelse? Jeg søger efter en god definition på begrebet i forbindelse med mit arbejde som gymnasielærer.

En søgning på Googles danske sider har vis mange forskellige udlægninger, men ikke nogen egentlig definition, som alle er enige om.

Jeg har samlet alle kilderne på min delicious profil, som du er velkommen til at tage et kig på. Hvis jeg tager essensen af de informationer og kobler det med hvad jeg allerede har skrevet om sociale medier på denne hjemmeside, kommer mit bud her:

Digital dannelse betyder, at den enkelte er i stand til:

– At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet
– At forstå dialogen på nettet og deltage i den
– At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet
– At være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere
– At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet

Hvad mener du om dette bud på en forklaring? Har du en anden og bedre forklaring? Kommentarer er meget velkomne!

Samfundsfag og sociale medier – om hvordan kan du bruge weblogs

Kategori: Digital dannelse, Samfundsfag, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   3 kommentarer »
16
Dec '10

Sociale medier kan integreres i samfundsfagsundervisningen. Jeg fortæller i denne min første podcast om hvordan jeg har integreret brugen af weblogs i et forløb om demokrati i en samfundsfagsklasse på gymnasiet (B-niveau). Det tager kun fire minutter:

Hvordan kan du bruge weblogs i samfundsfag?

Du er meget velkommen til at skrive dine kommentarer til indholdet af podcasten, og gerne dele dine erfaringer med sociale medier i samfundsfag.

Magasinet iClass er inspirerende reklame fra æblefirmaet

Kategori: Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
31
Okt '10

 Normalt vil jeg ikke reklamere for virksomheder, men jeg vælger i denne situation at gøre en undtagelse. ”iClass”, som i øvrigt kan læse på nettet via dette link, er et nyt magasin, der lige har ramt avishylderne på flere lærerværelser.

Det er hæmningsløs reklame for Apple produkter, men indeholder flere inspirerende artikler om hvordan digitale medier kan bruges i undervisningen.

Professor Kirsten Drotner argumenter i en af artiklerne for, at unge i langt højere grad bør uddannes i digitale kompetencer. Mange unge er særdeles dygtige til at anvende IT, altså at være brugere af digitale medier, men, som professoren siger, ”det gør dem ikke automatisk gode til at producere og analysere” (s.4).

En artikel fra Ranzausminde Efterskole følger tråden med at producere og fortæller om hvordan det at producere medier uddanner elever til at håndtere de digitale medier.

En anden pointe er, at flere lærere har svært ved at håndtere IT i undervisningen, fordi de ganske enkelt ikke kender meget til det, ikke er uddannet til det – og fordi de skal føre elever op til en eksamen, der sjældent kræver, at elever har særlig omfattende digitale kompetencer.

Budskabet ligger meget tæt op ad de ting, jeg selv har skrevet om her på bloggen om behovet for efteruddannelse af gymnasielærere med f.eks. et kørekort i sociale medier.

Det er nogle af ideerne, du kan hive ud af magasinet. Er du i stand til at se igennem den ganske direkte markedsføring fra æblefirmaet, så er iClass et interessant blad at kigge sig igennem over en kop kaffe.

Skole 2.0 – om sociale medier og undervisning

Kategori: Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
14
Sep '10

Unges interesse for sociale medier begynder oftest som leg på nettet. Hvordan skaber undervisere bedst et ”rum”, hvor eleverne gennem sociale medier kan gå fra leg til læring?

Hvorfor har jeg aldrig hørt om Photo Story?

”Kørekort i sociale medier for gymnasiet” bør udvides til også at have en del 1, der fokuserer på folkeskolen.

Det er nogle af de spørgsmål og ideer, som jeg fik ud af at læse bogen ”Skole 2.0”, der er skrevet af Birgitte Holm Sørensen, Lone Audron og Karin Tweddell Levinsen.

Fra leg til læring

Børn og unges brug af sociale medier begynder i udpræget grad med leg. Der er en computer i mange hjem og den bliver ofte brugt til leg og spil på nettet, ofte samme med andre.

Online sproget i spil er engelsk og der skal samarbejdes med jævnaldrene om forskellige strategier til de spil, som ungerne er engageret i. Så længe de finder det sjov, bliver de ved, men hvis interesse, eller udfordringerne forsvinder, så søger de nye græsgange.

Læs hele indlægget »

Engage! Brian Solis om nye tendenser inden for sociale medier

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
24
Aug '10

Twitter udfordrer Google om på sigt at blive stedet, hvor folk søger informationer. Traditionel e-mail er på vej ud til fordel for sociale netværk. Sociale medier bør i langt højere grad inddrages i undervisning i gymnasiet og folkeskolen.

For nogen tid siden skrev jeg her på bloggen min egen definition af sociale medier. I forbindelse med jeg søgte informationer om emnet på nettet, stødte jeg på Brian Solis, der på sin blog havde en af de mest interessante diskussioner af hvordan man kunne beskrive sociale medier.

Jeg har nu læst hans seneste bog Engage: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web. Bogen fortæller bl.a. om hvordan business kan anvende sociale medier; strategiudformning, videreudvikling, måling af resultater.

Med 382 sider var det en solid mundfuld at komme igennem. Jeg må tilstå, at jeg var skuffet. En ”social media for dummies” og en god artikel fra nettet ville formodentligt være en mere brugbar og langt hurtigere løsning, hvis du skal arbejde med sociale medier i hverdagen.

Solis bruger i bogen en del plads på at forklare og diskutere bogens billeder og grafik. Problemet er bare, at de grafiske afbildninger er af så dårlig kopi at det ofte er svært at se hvad de forskellige ting forestiller.

Men ikke alt var forgæves:

Læs hele indlægget »

Digitale generation eller potentiale generation

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
8
Jul '10

Sociale medier fordummer en generation. Den digitale generation og sociale medier revolutionerer samfundet.

Pendulet svinger voldsomt i debatten om hvad de unge kan og ikke kan når det kommer til IT, herunder sociale medier.

Og hvordan skal gymnasiet forholde sig til den såkaldt digitale generation?

Læs hele indlægget »

Informationskompetencer i gymnasiet og kørekort i sociale medier

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   6 kommentarer »
22
Jun '10

Informationskompetence i gymnasiet

Digital informationskompetence er et af kodeordene for det 21. århundrede når det kommer til uddannelse af videnarbejdere.

Er gymnasieskolen tilstrækkelig dygtig til at uddanne unge til at blive informationskompetente?

Kan et kørekort i sociale medier være et muligt svar til nogle af udfordringerne?

Danmarks Pædagogiske Universitet har udgivet et debatoplæg, “Informationskompetence i gymnasiet – et debatoplæg”, hvor de tager fat på emnet.

Det ser seriøst ud, men for alle med interesse for it og undervisning i gymnasiet, er det virkelig interessant læsning.

Som gymnasielærer forsøger jeg selv at integrere sociale medier i min undervisning, når det er muligt. Her er nogle af de pointer, som jeg selv synes er værd at tænke videre over:

Læs hele indlægget »

Sociale medier – en definition

Kategori: Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   1 kommentar »
1
Jun '10

Som gymnasielærer i engelsk og samfundsfag forsøger jeg at integrere sociale medier i min undervisning. For at få et bedre greb om hvad sociale medier egentlig er, kommer her mit bud på en definition af begrebet. Jeg har samlet udvalgte links nederst. Kommentarer er meget velkomne:

Sociale medier indeholder tre dimensioner; teknologi, kommunikation og sociologi.
Teknologisk er sociale medier, ifølge dele af Wikipedias engelske version, her i fri oversættelse, betegnelsen for ”…online tjenester, som folk bruger til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, medier, m.m. Disse online tjenester inkluderer bl.a. blogs, message boards, podcasts, micro blogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities, wikis, and vlogs…”

Online tjenester er produceret og introduceret af forskellige enheder, som regel virksomheder, og udvikles ofte, nogle gange betydeligt, i et fortsat formelt, såvel som uformelt samspil mellem producent-bruger og bruger-bruger.

Set ud fra et kommunikations perspektiv danner sociale medier rammer for online samtale og interaktion mellem bl.a. individer og mellem grupper af mennesker. Sociale medier signalerer desuden en udvikling fra en traditionel forståelse af medier, primært som envejskommunikation, til hvad Brian Solis betegner som en ”…mange-til-mange model…”, der som udgangspunkt er baseret på konversationsformat, der eksisterer mellem forfattere og brugere.

Brian Solis lister flere eksempler på sociale medier. Her er nogle få af dem:

– Wikipedia – opslag
– Myspace og Facebook – sociale netværk
– YouTube – videodeling
– Flickr – fotodeling
– Del.icio.us – bogmærker

Fra et sociologisk perspektiv er sociale medier dels en demokratisering af indhold, og dels hvad jeg vil kalde et studie af hvordan brugen er en funktion af en konstant konstruktion, dekonstruktion og rekonstruktion af en social virkelighed, der er baseret på en slags social aftale, der konstant videre udvikles mellem forfattere og andre brugere.

Links, der bl.a. diskuterer en definition af sociale medier, og som jeg henviser til i ovenstående:

Brian Solis: http://www.webpronews.com/blogtalk/2007/06/29/the-definition-of-social-media
Venessa Miemis: http://emergentbydesign.com/2010/01/04/what-is-social-media-the-2010-edition/
Dana Boyd: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

Side 2 af 3123

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier