Kontant om Forældreansvarsloven

Kontant om Forældreansvarsloven 150 150 Anders Stubkjær.com

– Børn bliver brugt som kastebolde mellem forældre i skilsmisser med højt konfliktniveau.
– På grund af Forældreloven tvinges børn i værste fald til samvær med forældre mod deres vilje.
– Børn får, på grund af lovens opbygning og forvaltning, i realiteten lov til at bestemme om de skal bo hos den ene, eller den anden forælder. Dette åbner for manipulation af børnene og yderligere konflikter.

Kontant var relevant, men uden nyt
Det var nogle af hovedpunkterne i Kontant d. 1. juni 2010, der handlede om Forældreansvarsloven. Det er positivt, at DR belyser nogle af de mange problemer med Forældreansvarsloven. Der kom dog ikke så meget nyt frem.

Udsendelsens omdrejningspunkt var to ulykkelige sager, hvor der var vold involveret fra fædrenes side. I den ene sag var børn tydeligvis pressede og ønskede ikke samvær med faderen, der i et kort klip fremstod som en relativt utiltalende person. Den anden sag præg af psykisk sygdom hos datteren og tilsyneladende også hos faderen.

Evaluering af Forældreansvarsloven i 2011 er ikke nogen nyhed
Justitsminister Lars Barfoed blev interviewet og gav udtryk for bekymring over de omtalte sager, men ønskede ikke at reagere på enkeltsager. Ministeren gav udtryk for, at der nu var iværksat en ”proces”, der i løbet af det kommende år skulle evaluere både loven og forvaltningen af den.

Det lød umiddelbart som om justitsministeren annoncerede en nyhed. I Forældreansvarsloven er der dog allerede indskrevet at den skal evalueres i 2011, hvilket fik ”nyheden” til at lyde noget tom.

Det vil så også sige, at der næppe vil ske nogen udvikling i forhold til de konfliktfyldte sager før denne ”evaluering” er afsluttet, hvilket må siges at være meget trist for de børn, der bliver fanget i konflikterne mellem stridende forældre.

Viggo Bækgaard, advokat og talsmand for Børns Vilkår noget i stil med, at børnene afreagerer hos de forældre, hvor de føler sig trykke. Det er dog sjældent at systemet tror på disse forældre, mente han. Det var måske den mest tankevækkende kommentar.