Bloggen

Informationskompetencer i gymnasiet og kørekort i sociale medier

Kategori: Digital dannelse, Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   6 kommentarer »
22
Jun '10

Informationskompetence i gymnasiet

Digital informationskompetence er et af kodeordene for det 21. århundrede når det kommer til uddannelse af videnarbejdere.

Er gymnasieskolen tilstrækkelig dygtig til at uddanne unge til at blive informationskompetente?

Kan et kørekort i sociale medier være et muligt svar til nogle af udfordringerne?

Danmarks Pædagogiske Universitet har udgivet et debatoplæg, “Informationskompetence i gymnasiet – et debatoplæg”, hvor de tager fat på emnet.

Det ser seriøst ud, men for alle med interesse for it og undervisning i gymnasiet, er det virkelig interessant læsning.

Som gymnasielærer forsøger jeg selv at integrere sociale medier i min undervisning, når det er muligt. Her er nogle af de pointer, som jeg selv synes er værd at tænke videre over:

Læs hele indlægget »

Kontant om Forældreansvarsloven

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
1
Jun '10

– Børn bliver brugt som kastebolde mellem forældre i skilsmisser med højt konfliktniveau.
– På grund af Forældreloven tvinges børn i værste fald til samvær med forældre mod deres vilje.
– Børn får, på grund af lovens opbygning og forvaltning, i realiteten lov til at bestemme om de skal bo hos den ene, eller den anden forælder. Dette åbner for manipulation af børnene og yderligere konflikter.

Kontant var relevant, men uden nyt
Det var nogle af hovedpunkterne i Kontant d. 1. juni 2010, der handlede om Forældreansvarsloven. Det er positivt, at DR belyser nogle af de mange problemer med Forældreansvarsloven. Der kom dog ikke så meget nyt frem.

Udsendelsens omdrejningspunkt var to ulykkelige sager, hvor der var vold involveret fra fædrenes side. I den ene sag var børn tydeligvis pressede og ønskede ikke samvær med faderen, der i et kort klip fremstod som en relativt utiltalende person. Den anden sag præg af psykisk sygdom hos datteren og tilsyneladende også hos faderen.

Evaluering af Forældreansvarsloven i 2011 er ikke nogen nyhed
Justitsminister Lars Barfoed blev interviewet og gav udtryk for bekymring over de omtalte sager, men ønskede ikke at reagere på enkeltsager. Ministeren gav udtryk for, at der nu var iværksat en ”proces”, der i løbet af det kommende år skulle evaluere både loven og forvaltningen af den.

Det lød umiddelbart som om justitsministeren annoncerede en nyhed. I Forældreansvarsloven er der dog allerede indskrevet at den skal evalueres i 2011, hvilket fik ”nyheden” til at lyde noget tom.

Det vil så også sige, at der næppe vil ske nogen udvikling i forhold til de konfliktfyldte sager før denne ”evaluering” er afsluttet, hvilket må siges at være meget trist for de børn, der bliver fanget i konflikterne mellem stridende forældre.

Viggo Bækgaard, advokat og talsmand for Børns Vilkår noget i stil med, at børnene afreagerer hos de forældre, hvor de føler sig trykke. Det er dog sjældent at systemet tror på disse forældre, mente han. Det var måske den mest tankevækkende kommentar.

Sociale medier – en definition

Kategori: Sociale medier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   1 kommentar »
1
Jun '10

Som gymnasielærer i engelsk og samfundsfag forsøger jeg at integrere sociale medier i min undervisning. For at få et bedre greb om hvad sociale medier egentlig er, kommer her mit bud på en definition af begrebet. Jeg har samlet udvalgte links nederst. Kommentarer er meget velkomne:

Sociale medier indeholder tre dimensioner; teknologi, kommunikation og sociologi.
Teknologisk er sociale medier, ifølge dele af Wikipedias engelske version, her i fri oversættelse, betegnelsen for ”…online tjenester, som folk bruger til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, medier, m.m. Disse online tjenester inkluderer bl.a. blogs, message boards, podcasts, micro blogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities, wikis, and vlogs…”

Online tjenester er produceret og introduceret af forskellige enheder, som regel virksomheder, og udvikles ofte, nogle gange betydeligt, i et fortsat formelt, såvel som uformelt samspil mellem producent-bruger og bruger-bruger.

Set ud fra et kommunikations perspektiv danner sociale medier rammer for online samtale og interaktion mellem bl.a. individer og mellem grupper af mennesker. Sociale medier signalerer desuden en udvikling fra en traditionel forståelse af medier, primært som envejskommunikation, til hvad Brian Solis betegner som en ”…mange-til-mange model…”, der som udgangspunkt er baseret på konversationsformat, der eksisterer mellem forfattere og brugere.

Brian Solis lister flere eksempler på sociale medier. Her er nogle få af dem:

– Wikipedia – opslag
– Myspace og Facebook – sociale netværk
– YouTube – videodeling
– Flickr – fotodeling
– Del.icio.us – bogmærker

Fra et sociologisk perspektiv er sociale medier dels en demokratisering af indhold, og dels hvad jeg vil kalde et studie af hvordan brugen er en funktion af en konstant konstruktion, dekonstruktion og rekonstruktion af en social virkelighed, der er baseret på en slags social aftale, der konstant videre udvikles mellem forfattere og andre brugere.

Links, der bl.a. diskuterer en definition af sociale medier, og som jeg henviser til i ovenstående:

Brian Solis: http://www.webpronews.com/blogtalk/2007/06/29/the-definition-of-social-media
Venessa Miemis: http://emergentbydesign.com/2010/01/04/what-is-social-media-the-2010-edition/
Dana Boyd: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

Hvad er sociale medier? Hvad er de sociale mediers historie?

Kategori: Sociale medier, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
9
Maj '10

 Hvad er sociale medier? Hvad er de sociale mediers historie? Jeg er underviser på gymnasiet og hf og forsøger at inddrage bl.a. sociale medier i min undervisning. Det er lidt af en udfordring.

For at få en bedre forståelse af de sociale medier, arbejder jeg i øjeblikket på en artikel, hvor jeg vil prøve at besvare de to spørgsmål.

I forbindelse med indsamlingen af materialer, har jeg fundet et link, og fået en andet, som jeg her vil give videre:

Det ene er First Monday, der skriver om sig selv, at “First Monday is one of the first openly accessible, peer–reviewed journals on the Internet, solely devoted to the Internet”.

Det er med andre ord en journal med akademiske analyser, der er tjekket af andre forskere, hvilket ideelt set borger for kvaliteten. Det er kun om Internettet – og det er gratis.

Det andet er Mashable “…the world’s largest blog focused exclusively on Web 2.0 and Social Media news…” På Mashable finder du alt om sociale medier, de nyeste trends og ideer. Mashable har sin egen I-phone app.

Hvis du bruger f.eks. fem minutter på hver, burde du kunne danne dig et godt overblik. Hvis du er interesseret i emnet, så tror jeg, at det er krudtet værd.

Fusionsfamilien – Vejen til succeser i din sammenbragte familie af Charlotte Egemar Kaaber

Kategori: Sammenbragte familier, Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Maj '10

Charlotte Egemar Kaaber er forfatter til bogen ”Fusionsfamilien – Vejen til succeser i din sammenbragte familie”, der udkom på Books on Demand GmbH i 2009.

Bogen giver på bedste vis et overblik over nogle af de største udfordringer, som sammenbragte familier står over for, som f.eks. hvordan skaber den sammenbragte familie fælles ”spilleregler” for deres nye liv, hvilken rolle skal en fusions- / stedforælder have,  hvordan kan relationen til exen håndteres.

De overvejelser som Charlotte Kaaber præsenterer, er sobre og saglige og skrevet i et letlæseligt sprog. Der er konkrete forslag til hvordan udfordringer kan tackles. Forslagene er relevante.

Ind i mellem kan Kaabers løsningsforslag virke en anelse over-optimistiske, altså hvis vi gør sådan og sådan, så løser det hele sig.

Problemet med sammenbragte familier / fusionsfamilier er, at der ofte så mange forskellige følelser i spil, og alle familier er forskellige. Kaaber leverer ét perspektiv på situationen, og det gælder så om at se hvordan man hver især kan udnytte bogens ideer bedst muligt.

I bogen er der adskillige interviews af forskellige medlemmer af sammenbragte familier. Det virker godt, og giver bl.a. en positiv oplevelse af at ”så er vi ikke de eneste, der har de problemer”.

Bogen er 230 sider. Min erfaring er, at står sammenbragte familier midt i udfordringerne, er der ikke altid overskud til lige at kværne en bog om emnet. Så den er måske lidt lang.

Det er en bog, du kan få inspiration af. Hvis du ikke kan nå hele bogen i ét hug, så læs et kapitel sammen med kæresten. Tænk over det. Snak om det, og vend så tilbage til bogen og tag et kapitel til.

Som stedfar, eller “fusionsfar”, som Kaaber kalder os, er der mange af udfordringerne, jeg kan genkende og synes er relevante. Jeg har også skrevet om tilsvarende emner, bl.a. her på bloggen.

Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
23
Apr '10

Forældreansvarsloven virker mod hensigten og skal justeres. Det er det fælles mål for www.barnetstarv.dk og www.barnetstarv.nu. Mon gode kræfter kan forenes?

Forældreansvarslovens intention var at sikre, at børn får ret til to forældre. Ideen om at begge forældre skal være involveret i børn også efter en skilsmisse er hensigtsmæssig. Problemet er, at loven har givet forældrene ”ret” til at hive og slide i hver sin arm af børnene, hvis skilsmissen går i hårdknude – og det gør den ulykkeligvis for nogle.

Der er en gruppe af forældre, der af mange forskellige grunde ikke formår at arbejde sammen om at sikre barnets tarv efter en skilsmisse. I stedet inddrager de børnene i konflikten mellem dem. Det tragiske er, at Forældreansvarsloven på flere måder gør dette endnu lettere for disse stridende forældre.

Loven åbner bl.a. for, at børn skal høres i forbindelse med fastsættelse af samvær, og at der i dag er mulighed for at børn skal bo 7 dage hos hver forælder i løbet af 14 dage – den såkaldte ”7/7”. Dette giver mulighed for at intensivere konflikterne.

Barnetstarv.nu og barnetstarv.dk
www.barnetstarv.nu og www.barnetstarv.dk er hjemmesider for to forskellige netværk, der med mindre nuance forskelle tager afstand fra Forældreansvarsloven i dens nuværende form. Kritikken af loven er primært rettet mod de situationer, hvor samarbejdet om børnene efter en skilsmisse kører af sporet og udvikler sig til en konflikt, hvor børnene – på grund af loven – i stor grad risikerer at blive inddraget.

På den ene side, signalerer barnetstarv.dk seriøsitet og dedikation med underskriftindsamlinger, umiddelbart redelig information og en relativ præcis redegørelse for hvad netværket står for. På den anden side, signalere barnetstarv.nu ligeledes seriøsitet og giver med links til diverse udgivelser og artikler også  mulighed for at læse videre om emnet.

Barnetstarv – united?
Det er lidt trist, at der er to forskellige hjemmesider med så relativt ens formål. Politikerne er ekstremt svære at råbe op i denne triste sag. Måske kunne det styrke arbejdet for at få loven justeret, at de gode kræfter kunne forene sig i www.barnetstarv.united!

Flytningen af blogindlæg er overstået

Kategori: Uncategorized   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
9
Apr '10

Alle de mest væsentlige indlæg fra min tidligere blog (stubkjaer.wordpress.com) er nu flyttet til bloggen her på andersstubkjaer.com.

Jeg har flyttet de forskellige indlæg over nogle få dage, hvilket er forklaringen på, at datoerne på indlæggene ser lidt underlige ud. Der var desværre nogle kommentarer til indlæg, der ikke var mulige at få overført.

Forældreansvarsloven og Forældrekrig – på DR1

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   5 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven tvinger i de værste skilsmisser børn til at vælge mellem forældre, fordi børnene skal ”høres”. Forældreansvarsloven giver børn et ansvar der burde være forældrenes, og sætter dermed børnene i en voldsom loyalitetskonflikt mellem de to forældre.

Denne konflikt kan ødelægge deres koncentrationsevner og evne til at omgås andre. Den giver også børnene mulighed for at udnytte situationen og spille forældrene ud mod hinanden. DR Dokumentaren om Forældreansvarsloven, ‘Forældrekrig’ satte fokus på netop disse problemer, set ud fra særligt den 9-årige Mettes perspektiv.

Det var særligt Mettes reaktion på at skulle i retten for at udtale sig om hvor hun helst ville bo, der i udsendelsen virkede følelsesmæssigt stærkt.

Læs hele indlægget »

Artikel i Femina: ”Sådan går I fra at være kærester til at være familie”

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
5
Apr '10

“Sådan går i fra at være kærester til at være familie”, er titlen på min seneste artikel, der i dag er kommet i Femina (nr. 53, s. 86-88, d. 29. december 2009). Artiklen handler faktisk om sammenbragte familier og virksomhedsfusioner. De to ting har mere til fælles end de fleste tror.

Mange af de praktiske udfordringer som virksomheder møder ved fusioner minder pudsigt nok om de udfordringer, som folk står overfor, når de skal lave en sammenbragt familie. Ved virksomhedsfusioner, bliver der tænkt og diskuteret meget hvad man vil, og hvordan det skal gøres før processen går i gang.

Det glemmer man af og til i de sammenbragte familier, men her kommer et par ideer.

Læs hele indlægget »

Forældreansvarslov: Ligestillingsdebat fjerner fokus fra barnets tarv

Kategori: Forældreansvarsloven, Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   3 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven formår ikke at beskytte børn i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser. Det er forkert at bruge begrebet ligestilling i diskussionen om skilsmissebørnene. Ligestilling drejer debatten hen mod forældres rettigheder og væk fra fokus på hvad der er bedst for barnet.

Det er de centrale punkter i artiklen ’Børnenes trivsel har intet med ligestilling at gøre’, hvor psykolog og forfatter Helene Flendt bliver interviewet. Når forældre søger en udtalt grad af ligestilling, altså rettigheder, handler det om forældrenes ret, mere end hvad der egentlig vil være godt for barnet.

Læs hele indlægget »

Side 8 af 12« Første...678910...Sidste »

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier