Indlæg i kategorien ‘Forældreansvarsloven’

Kontant om Forældreansvarsloven

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
1
Jun '10

– Børn bliver brugt som kastebolde mellem forældre i skilsmisser med højt konfliktniveau.
– På grund af Forældreloven tvinges børn i værste fald til samvær med forældre mod deres vilje.
– Børn får, på grund af lovens opbygning og forvaltning, i realiteten lov til at bestemme om de skal bo hos den ene, eller den anden forælder. Dette åbner for manipulation af børnene og yderligere konflikter.

Kontant var relevant, men uden nyt
Det var nogle af hovedpunkterne i Kontant d. 1. juni 2010, der handlede om Forældreansvarsloven. Det er positivt, at DR belyser nogle af de mange problemer med Forældreansvarsloven. Der kom dog ikke så meget nyt frem.

Udsendelsens omdrejningspunkt var to ulykkelige sager, hvor der var vold involveret fra fædrenes side. I den ene sag var børn tydeligvis pressede og ønskede ikke samvær med faderen, der i et kort klip fremstod som en relativt utiltalende person. Den anden sag præg af psykisk sygdom hos datteren og tilsyneladende også hos faderen.

Evaluering af Forældreansvarsloven i 2011 er ikke nogen nyhed
Justitsminister Lars Barfoed blev interviewet og gav udtryk for bekymring over de omtalte sager, men ønskede ikke at reagere på enkeltsager. Ministeren gav udtryk for, at der nu var iværksat en ”proces”, der i løbet af det kommende år skulle evaluere både loven og forvaltningen af den.

Det lød umiddelbart som om justitsministeren annoncerede en nyhed. I Forældreansvarsloven er der dog allerede indskrevet at den skal evalueres i 2011, hvilket fik ”nyheden” til at lyde noget tom.

Det vil så også sige, at der næppe vil ske nogen udvikling i forhold til de konfliktfyldte sager før denne ”evaluering” er afsluttet, hvilket må siges at være meget trist for de børn, der bliver fanget i konflikterne mellem stridende forældre.

Viggo Bækgaard, advokat og talsmand for Børns Vilkår noget i stil med, at børnene afreagerer hos de forældre, hvor de føler sig trykke. Det er dog sjældent at systemet tror på disse forældre, mente han. Det var måske den mest tankevækkende kommentar.

Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
23
Apr '10

Forældreansvarsloven virker mod hensigten og skal justeres. Det er det fælles mål for www.barnetstarv.dk og www.barnetstarv.nu. Mon gode kræfter kan forenes?

Forældreansvarslovens intention var at sikre, at børn får ret til to forældre. Ideen om at begge forældre skal være involveret i børn også efter en skilsmisse er hensigtsmæssig. Problemet er, at loven har givet forældrene ”ret” til at hive og slide i hver sin arm af børnene, hvis skilsmissen går i hårdknude – og det gør den ulykkeligvis for nogle.

Der er en gruppe af forældre, der af mange forskellige grunde ikke formår at arbejde sammen om at sikre barnets tarv efter en skilsmisse. I stedet inddrager de børnene i konflikten mellem dem. Det tragiske er, at Forældreansvarsloven på flere måder gør dette endnu lettere for disse stridende forældre.

Loven åbner bl.a. for, at børn skal høres i forbindelse med fastsættelse af samvær, og at der i dag er mulighed for at børn skal bo 7 dage hos hver forælder i løbet af 14 dage – den såkaldte ”7/7”. Dette giver mulighed for at intensivere konflikterne.

Barnetstarv.nu og barnetstarv.dk
www.barnetstarv.nu og www.barnetstarv.dk er hjemmesider for to forskellige netværk, der med mindre nuance forskelle tager afstand fra Forældreansvarsloven i dens nuværende form. Kritikken af loven er primært rettet mod de situationer, hvor samarbejdet om børnene efter en skilsmisse kører af sporet og udvikler sig til en konflikt, hvor børnene – på grund af loven – i stor grad risikerer at blive inddraget.

På den ene side, signalerer barnetstarv.dk seriøsitet og dedikation med underskriftindsamlinger, umiddelbart redelig information og en relativ præcis redegørelse for hvad netværket står for. På den anden side, signalere barnetstarv.nu ligeledes seriøsitet og giver med links til diverse udgivelser og artikler også  mulighed for at læse videre om emnet.

Barnetstarv – united?
Det er lidt trist, at der er to forskellige hjemmesider med så relativt ens formål. Politikerne er ekstremt svære at råbe op i denne triste sag. Måske kunne det styrke arbejdet for at få loven justeret, at de gode kræfter kunne forene sig i www.barnetstarv.united!

Forældreansvarsloven og Forældrekrig – på DR1

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   5 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven tvinger i de værste skilsmisser børn til at vælge mellem forældre, fordi børnene skal ”høres”. Forældreansvarsloven giver børn et ansvar der burde være forældrenes, og sætter dermed børnene i en voldsom loyalitetskonflikt mellem de to forældre.

Denne konflikt kan ødelægge deres koncentrationsevner og evne til at omgås andre. Den giver også børnene mulighed for at udnytte situationen og spille forældrene ud mod hinanden. DR Dokumentaren om Forældreansvarsloven, ‘Forældrekrig’ satte fokus på netop disse problemer, set ud fra særligt den 9-årige Mettes perspektiv.

Det var særligt Mettes reaktion på at skulle i retten for at udtale sig om hvor hun helst ville bo, der i udsendelsen virkede følelsesmæssigt stærkt.

Læs hele indlægget »

Forældreansvarslov: Ligestillingsdebat fjerner fokus fra barnets tarv

Kategori: Forældreansvarsloven, Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   3 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven formår ikke at beskytte børn i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser. Det er forkert at bruge begrebet ligestilling i diskussionen om skilsmissebørnene. Ligestilling drejer debatten hen mod forældres rettigheder og væk fra fokus på hvad der er bedst for barnet.

Det er de centrale punkter i artiklen ’Børnenes trivsel har intet med ligestilling at gøre’, hvor psykolog og forfatter Helene Flendt bliver interviewet. Når forældre søger en udtalt grad af ligestilling, altså rettigheder, handler det om forældrenes ret, mere end hvad der egentlig vil være godt for barnet.

Læs hele indlægget »

Servicestyrelsen undersøger Forældreansvarsloven

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Servicestyrelsen har i september 2009 tilsyneladende iværksat deres egen undersøgelse af Forældreansvarsloven. De skriver, at

“…formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorledes voldsramte mødre har erfaret, at volden påvirker deres handlemuligheder i forældremyndigheds- og samværskonflikter med den voldsudøvende mand om deres børn…”

Det er kun godt, at Forældreansvarsloven i funktion bliver studeret så grundigt som muligt. Jeg efterlyser dog stadig undersøgelser, der i højere grad fokuserer mere direkte på børnenes situation.

Gad vide om Servicestyrelsen har snakket sammen med Familiestyrelsen om deres undersøgelse?

Familiestyrelsens undersøgelse offentliggøres i 2011. Servicestyrelsens i løbet af 2009. Det bliver interessant læsning. 

Jeg kan kun opfordre alle til at læse materialet og give deres mening tilkende om emnet!

Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   4 kommentarer »
5
Apr '10

‘Barnets trav i konfliktfyldte skilsmisser’ er titlen på en artikel, som jeg netop har skrevet til hjemmesiden www.skilsmissen.net. Den blev lagt på nettet d.  24. april 2009. Du kan også læse artiklen her:

‘Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser’
Forældreansvarsloven tager ikke højde for barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser. Der er adskillige situationer, hvor barnet kan komme i klemme på grund af den nuværende lovgivning. Store knaster er dels den tvungne delte forældremyndighed, og dels samværsordningen, hvor barnet tilbringer en uge hos hver forælder.

Illusionen om det tvungne samarbejde
I de konfliktfyldte skilsmisser er en central problemstilling, at forældrene af forskellige grunde ikke kan arbejde sammen. Derfor er Forældreansvarslovens ide om, at der i princippet altid skal være delt forældremyndighed et alvorligt problem.

Det er fint, hvis forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet, men i konfliktfyldte skilsmisser er det, uanset hvad, en illusion at tro dette altid sker. Delt forældremyndighed åbner for et utal af konfliktmuligheder, fordi der særligt ved deleordninger er mange aspekter af barnets hverdagsliv, som forældrene nu er tvunget til at blive enige om. Derudover er der mere principielle ting, som f.eks. valg af skole og skolefritidsordning, samt religion, der kan blive problematiske.

På Familiestyrelsens hjemmeside har du mulighed for at læse præcist hvilke ting, forældrene skal blive enige om, og hvilke ting, de kan beslutte hver for sig.

Barnet trækker ganske enkelt det korteste strå, hvis det bliver inddraget i forældrenes konflikter. Disse konflikter, som ofte er af psykologisk karakter, kan være særdeles skadelige for børnene.

En yderligere dimension af dette er, at forældrenes ligestilling i forhold til barnet er blevet forbedret med loven. På sin vis er det positivt, men denne ligestilling ser desværre ud til at ske på bekostning af børnene, særligt børn i de konfliktfyldte skilsmisser, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Elsker du far, eller elsker du mor?
Forældreansvarsloven kræver, at børn skal høres i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager. I konfliktfyldte skilsmisser, og i øvrigt, er et centralt spørgsmål hvordan man sikrer at børn får mulighed for at give udtryk for deres ønsker og følelser i disse situationer, uden de bliver fanget i en loyalitetskonflikt mellem to stridende forældre.

Jeg mener, at der er en særdeles stor risiko for, at børn kan blive manipuleret til at svare det en forælder ønsker at høre, særligt i konfliktfyldte skilsmisser. I værste fald kan det for barnet blive en situation, hvor det føler, at det nu skal give udtryk for om det elsker far, eller mor mest. Derudover kan det være umuligt for barnet at overskue de reelle konsekvenser af at sige jeg vil bo hos mor, eller jeg vil bo hos far.

Vi deler lige over
Forældreansvarsloven giver som sagt mulighed for at etablere en såkaldt deleordning, hvor børn tilbringer 7 dage på skift hos hver forælder (7/7). Ifølge Familiestyrelsens hjemmeside giver Forældreansvarsloven således delebørn ” … mulighed for at være mere “hele” børn…”.

Uanset forældres skilsmisse, så er det som oftest en god ide, at børn bibeholder en kontakt til begge forældre. Problemet med 7/7 løsningen er, at barnet ikke får en fast base, eller tilhørssted. Derimod tvinger det barnet til at leve en nomadetilværelse med skiftende rammer.

I forbindelse med en konfliktfyldt skilsmisse er der kun få, eller måske slet ingen chancer for, at forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet. At få tilværelsen for barnet til at fungere med koordination af skole, tøj, fritidsaktiviteter, venner, osv., vil således være en udfordring som ikke alle forældrepar vil være i stand til at håndtere. De konflikter, der uden tvivl vil opstå, vil barnet før, eller siden risikerer at blive inddraget i.

Præcis viden mangler – stadig
I dag findes der så vidt vides ikke opdateret og forskningsbaseret viden om konsekvenserne af den nuværende Forældreansvarslov. Medierne fortæller flere og flere historier om børn, der bliver fanget mellem forældre, der ikke kan samarbejde. Meget tyder således på, at der rent faktisk er en gruppe af børn, der lider under Forældreansvarslovens bestemmelser. Det er heller ikke utænkeligt, at historierne i medierne kun er toppen af isbjerget.

Socialforskningsinstituttet planlægger en undersøgelse, der skal danne grundlag for evalueringen af Forældreansvarsloven. Rapporten udkommer samme år som evalueringen, nemlig i år 2011. Så vidt vides foreligger der intet officielt om rapportens specifikke fokus, ej heller dens metodiske grundlag.

Om rapporten skriver Familiestyrelsen på sin hjemmeside, at “…både myndighedssiden (dvs. domstolene) og sagens parter (forældrene) skal give oplysninger til brug for undersøgelsen…”. Det er spekulation fra min side, men citatet kan indikere, at rapportens fokus vil være på dels domstolens, og dels forældres oplevelser af Forældreansvarsloven. Det tyder ikke på, at børnenes oplevelse af hvad man kan kalde “livet” med Forældreansvarsloven bliver underkastet et direkte studier.

Der er med andre ord et akut behov for en saglig synliggørelse og præcisering af de problemer, som er opstået for børn i kølvandet på Forældreansvarsloven. Dette kan gøres både ved statistiske, såvel som interviewbaserede undersøgelser. Socialforskningsinstituttets rapport vil være et skridt i en rigtige retning, men det skridt ser ud til at blive vel kort, og det bliver under alle omstændigheder taget for langsomt.

Hvad kan du gøre som forældre?
Det er uden tvivl meget svært at gennemleve en konfliktfyldt skilsmisse, både for barnet, men også for forældrene. Som forælder er der fire ting du kan gøre, som givet vis vil gøre situationen en anelse lettere for dit barn:

– Undgå at skændes med eks’en foran barnet
– Undgå at inddrag barnet i konflikten med din tidligere partner
– Undgå at tale grimt, eller tillade at andre taler grimt, om din eks i barnets påhør. Bestræb dig på i det mindste at omtale din eks neutralt.
– Sørg så for at komme af med dine verbale irritationer og frustrationer omkring skilsmissen når barnet ikke er til stede.

Spørgsmål til dig
Hvad synes du? Hvad er dine erfaringer? Har du ideer til hvordan konflikterne kan undgås? Deltag i debatten om den tvungne fælles forældremyndighed og samværsordningen!

Forældreansvarsloven halter. Delebørn er ikke hele børn

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   5 kommentarer »
5
Apr '10

“FORÆLDREANSVARSLOVEN deler stadig børn mellem forældre, der nogle gange ikke kan samarbejde. Det skaber konflikter, som barnet risikerer at blive inddraget i. Det kan skade barnet på både krop og sjæl. Familiestyrelsen skriver på sin hjemmeside, at Forældreansvarsloven giver delebørn ”…mulighed for at være mere “hele” børn…” Det er en sandhed med modifikationer.

Læs hele indlægget »

Netværk om barnets tarv og forældreansvarsloven

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

En gruppe ene-forældre har dannet netværket ‘Barnets Tarv’ med en tilhørende hjemmeside, som jeg faldt over for nyligt. Formålet med netværket og hjemmesiden er, som jeg læser det, at gøre opmærksom på nogle af de alvorlige problemer som Forældreansvarsloven har medført for bl.a. skilsmissebørn.

På hjemmesiden finder du bl.a. små personhistorier om hvordan loven påvirker situationen omkring børn, samtidig med anbefalinger til hvordan Forældreansvarsloven kan forbedres.

Deleordninger, at børn skal høres, og at forældre, der ikke kan samarbejde ender med delt forældremyndighed, forholder netværket sig kritisk til i forhold til Forældreansvarsloven. Det er nogle af de samme pointer, jeg diskuterer i en debatartikel, der ideelt set snart kommer i pressen.

Debatten omkring Forældreansvarsloven er til tider meget intens og fuld af mere, eller mindre seriøse beskyldninger. Set i lyset af dette kunne man ønske, at netværket ville skrive den traditionelle smøre med ‘uafhængig af organisatoriske og politiske interesser’, eller noget i den dur – mest af alt for at signalere uafhængighed.  

På trods af dette virker virker oplysninger og ideer sobre, og de små historier giver stof til eftertanke, så se på siden, hvis du kommer den vej.

Forældreansvarsloven fejler

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
5
Apr '10

Jeg mener, at forældreansvarsloven er til skade for de børn den skulle være til gavn for. Den nærmest tvungne forældremyndighed åbner for utallige konfliktmuligheder mellem forældre, der i værste fald skal afgøres i retten. Det kan umuligt være en optimal løsning for nogen.

Læs hele indlægget »

Forældreansvarsloven – en skeptikers bekendelse

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven risikerer at placere børn midt i konflikter mellem forældre. Oversigten viser hvilke ting forældre ifølge loven skal være enige om, og hvilke ting, som hhv. bopæls- og samværsforælder kan bestemme uden indblanding fra den anden part. Læs hele indlægget »

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier