Indlæg i kategorien ‘Sammenbragte familier’

Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser – artikel på skilsmissen.net

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   4 kommentarer »
5
Apr '10

‘Barnets trav i konfliktfyldte skilsmisser’ er titlen på en artikel, som jeg netop har skrevet til hjemmesiden www.skilsmissen.net. Den blev lagt på nettet d.  24. april 2009. Du kan også læse artiklen her:

‘Barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser’
Forældreansvarsloven tager ikke højde for barnets tarv i konfliktfyldte skilsmisser. Der er adskillige situationer, hvor barnet kan komme i klemme på grund af den nuværende lovgivning. Store knaster er dels den tvungne delte forældremyndighed, og dels samværsordningen, hvor barnet tilbringer en uge hos hver forælder.

Illusionen om det tvungne samarbejde
I de konfliktfyldte skilsmisser er en central problemstilling, at forældrene af forskellige grunde ikke kan arbejde sammen. Derfor er Forældreansvarslovens ide om, at der i princippet altid skal være delt forældremyndighed et alvorligt problem.

Det er fint, hvis forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet, men i konfliktfyldte skilsmisser er det, uanset hvad, en illusion at tro dette altid sker. Delt forældremyndighed åbner for et utal af konfliktmuligheder, fordi der særligt ved deleordninger er mange aspekter af barnets hverdagsliv, som forældrene nu er tvunget til at blive enige om. Derudover er der mere principielle ting, som f.eks. valg af skole og skolefritidsordning, samt religion, der kan blive problematiske.

På Familiestyrelsens hjemmeside har du mulighed for at læse præcist hvilke ting, forældrene skal blive enige om, og hvilke ting, de kan beslutte hver for sig.

Barnet trækker ganske enkelt det korteste strå, hvis det bliver inddraget i forældrenes konflikter. Disse konflikter, som ofte er af psykologisk karakter, kan være særdeles skadelige for børnene.

En yderligere dimension af dette er, at forældrenes ligestilling i forhold til barnet er blevet forbedret med loven. På sin vis er det positivt, men denne ligestilling ser desværre ud til at ske på bekostning af børnene, særligt børn i de konfliktfyldte skilsmisser, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Elsker du far, eller elsker du mor?
Forældreansvarsloven kræver, at børn skal høres i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager. I konfliktfyldte skilsmisser, og i øvrigt, er et centralt spørgsmål hvordan man sikrer at børn får mulighed for at give udtryk for deres ønsker og følelser i disse situationer, uden de bliver fanget i en loyalitetskonflikt mellem to stridende forældre.

Jeg mener, at der er en særdeles stor risiko for, at børn kan blive manipuleret til at svare det en forælder ønsker at høre, særligt i konfliktfyldte skilsmisser. I værste fald kan det for barnet blive en situation, hvor det føler, at det nu skal give udtryk for om det elsker far, eller mor mest. Derudover kan det være umuligt for barnet at overskue de reelle konsekvenser af at sige jeg vil bo hos mor, eller jeg vil bo hos far.

Vi deler lige over
Forældreansvarsloven giver som sagt mulighed for at etablere en såkaldt deleordning, hvor børn tilbringer 7 dage på skift hos hver forælder (7/7). Ifølge Familiestyrelsens hjemmeside giver Forældreansvarsloven således delebørn ” … mulighed for at være mere “hele” børn…”.

Uanset forældres skilsmisse, så er det som oftest en god ide, at børn bibeholder en kontakt til begge forældre. Problemet med 7/7 løsningen er, at barnet ikke får en fast base, eller tilhørssted. Derimod tvinger det barnet til at leve en nomadetilværelse med skiftende rammer.

I forbindelse med en konfliktfyldt skilsmisse er der kun få, eller måske slet ingen chancer for, at forældrene er i stand til at arbejde sammen omkring barnet. At få tilværelsen for barnet til at fungere med koordination af skole, tøj, fritidsaktiviteter, venner, osv., vil således være en udfordring som ikke alle forældrepar vil være i stand til at håndtere. De konflikter, der uden tvivl vil opstå, vil barnet før, eller siden risikerer at blive inddraget i.

Præcis viden mangler – stadig
I dag findes der så vidt vides ikke opdateret og forskningsbaseret viden om konsekvenserne af den nuværende Forældreansvarslov. Medierne fortæller flere og flere historier om børn, der bliver fanget mellem forældre, der ikke kan samarbejde. Meget tyder således på, at der rent faktisk er en gruppe af børn, der lider under Forældreansvarslovens bestemmelser. Det er heller ikke utænkeligt, at historierne i medierne kun er toppen af isbjerget.

Socialforskningsinstituttet planlægger en undersøgelse, der skal danne grundlag for evalueringen af Forældreansvarsloven. Rapporten udkommer samme år som evalueringen, nemlig i år 2011. Så vidt vides foreligger der intet officielt om rapportens specifikke fokus, ej heller dens metodiske grundlag.

Om rapporten skriver Familiestyrelsen på sin hjemmeside, at “…både myndighedssiden (dvs. domstolene) og sagens parter (forældrene) skal give oplysninger til brug for undersøgelsen…”. Det er spekulation fra min side, men citatet kan indikere, at rapportens fokus vil være på dels domstolens, og dels forældres oplevelser af Forældreansvarsloven. Det tyder ikke på, at børnenes oplevelse af hvad man kan kalde “livet” med Forældreansvarsloven bliver underkastet et direkte studier.

Der er med andre ord et akut behov for en saglig synliggørelse og præcisering af de problemer, som er opstået for børn i kølvandet på Forældreansvarsloven. Dette kan gøres både ved statistiske, såvel som interviewbaserede undersøgelser. Socialforskningsinstituttets rapport vil være et skridt i en rigtige retning, men det skridt ser ud til at blive vel kort, og det bliver under alle omstændigheder taget for langsomt.

Hvad kan du gøre som forældre?
Det er uden tvivl meget svært at gennemleve en konfliktfyldt skilsmisse, både for barnet, men også for forældrene. Som forælder er der fire ting du kan gøre, som givet vis vil gøre situationen en anelse lettere for dit barn:

– Undgå at skændes med eks’en foran barnet
– Undgå at inddrag barnet i konflikten med din tidligere partner
– Undgå at tale grimt, eller tillade at andre taler grimt, om din eks i barnets påhør. Bestræb dig på i det mindste at omtale din eks neutralt.
– Sørg så for at komme af med dine verbale irritationer og frustrationer omkring skilsmissen når barnet ikke er til stede.

Spørgsmål til dig
Hvad synes du? Hvad er dine erfaringer? Har du ideer til hvordan konflikterne kan undgås? Deltag i debatten om den tvungne fælles forældremyndighed og samværsordningen!

Sammenbragte familier og virksomhedsfusioner

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Sammenbragte familier og virksomhedsfusioner kan ikke sammenlignes! Alligevel blev jeg overrasket over, at læse udgivelsen ‘De første 100 dage – som leder af en fusioneret organisation’, som jeg faldt over i anden sammenhæng.

Det er faktisk sjovt at se hvordan mange af de spørgsmål, der bliver stillet i forbindelse med en virksomhedsfusion, også dukker op hos børn og / eller voksne på et eller andet tidspunkt i forbindelse med skabelsen af en sammenbragt familie.

– Er der plads til mig?
– Hvad er det vi vil?
– Hvem skal bestemme?
– Hvordan skal vi bo?
– Hvad koster det?

Du kan jo prøve at skimme udgivelsen. Måske inspirerer den. Du finder den på: http://www.vaeksthusforledelse.dk/wm140721 – rul helt ned på siden.

Med et klik på udgivelsens billede får du den serveret som en pdf-fil på 31 sider.

Løs konflikter i den sammenbragte familie

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

En sammenbragt familie / stedfamilie er ofte et konfliktfyldt område. Tag to mennesker samt et barn fra et tidligere forhold, og få dem til at leve sammen som en familie. Det giver udfordringer, der nemt kan blive til forskellige typer af konflikter.

Nethe Plenge har begået bogen ‘Hånd om konflikten – fra sammenstød til løsning’, som jeg faldt over forleden. Som stedfar og som del af en sammenbragt familie / stedfamilie synes jeg, at er bogen interessant.

Du får i let sprog serveret en forklaring på hvad en konflikt er, du får praktiske ideer til hvordan du håndterer konflikterne når du står i dem, og ideer til hvordan du øver dig i at undgå dem.

Læs hele indlægget »

Forældreansvarsloven halter. Delebørn er ikke hele børn

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   5 kommentarer »
5
Apr '10

“FORÆLDREANSVARSLOVEN deler stadig børn mellem forældre, der nogle gange ikke kan samarbejde. Det skaber konflikter, som barnet risikerer at blive inddraget i. Det kan skade barnet på både krop og sjæl. Familiestyrelsen skriver på sin hjemmeside, at Forældreansvarsloven giver delebørn ”…mulighed for at være mere “hele” børn…” Det er en sandhed med modifikationer.

Læs hele indlægget »

Netværk om barnets tarv og forældreansvarsloven

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

En gruppe ene-forældre har dannet netværket ‘Barnets Tarv’ med en tilhørende hjemmeside, som jeg faldt over for nyligt. Formålet med netværket og hjemmesiden er, som jeg læser det, at gøre opmærksom på nogle af de alvorlige problemer som Forældreansvarsloven har medført for bl.a. skilsmissebørn.

På hjemmesiden finder du bl.a. små personhistorier om hvordan loven påvirker situationen omkring børn, samtidig med anbefalinger til hvordan Forældreansvarsloven kan forbedres.

Deleordninger, at børn skal høres, og at forældre, der ikke kan samarbejde ender med delt forældremyndighed, forholder netværket sig kritisk til i forhold til Forældreansvarsloven. Det er nogle af de samme pointer, jeg diskuterer i en debatartikel, der ideelt set snart kommer i pressen.

Debatten omkring Forældreansvarsloven er til tider meget intens og fuld af mere, eller mindre seriøse beskyldninger. Set i lyset af dette kunne man ønske, at netværket ville skrive den traditionelle smøre med ‘uafhængig af organisatoriske og politiske interesser’, eller noget i den dur – mest af alt for at signalere uafhængighed.  

På trods af dette virker virker oplysninger og ideer sobre, og de små historier giver stof til eftertanke, så se på siden, hvis du kommer den vej.

Forældreansvarsloven fejler

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
5
Apr '10

Jeg mener, at forældreansvarsloven er til skade for de børn den skulle være til gavn for. Den nærmest tvungne forældremyndighed åbner for utallige konfliktmuligheder mellem forældre, der i værste fald skal afgøres i retten. Det kan umuligt være en optimal løsning for nogen.

Læs hele indlægget »

Forældreansvarsloven – en skeptikers bekendelse

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven risikerer at placere børn midt i konflikter mellem forældre. Oversigten viser hvilke ting forældre ifølge loven skal være enige om, og hvilke ting, som hhv. bopæls- og samværsforælder kan bestemme uden indblanding fra den anden part. Læs hele indlægget »

Hvordan skal en stedfar håndtere relation til børnenes far?

Kategori: Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Hvordan fungerer din kærestes relation til børnenes far? Kører alle aftaler som de skal og bliver problematikker om børnene klaret uden de store problemer? Så tyder det på et relativt problemfrit samarbejde mellem din kæreste og hendes ex.

Er der ingen samværsaftale og et utal af skænderier om børnene, som f.eks. afhentningstid, hvem skal betale for hvad, og alt muligt andet? Så tyder meget på at fremtiden for jer kan blive besværlig.

En god tommelfingerregel er at huske på, at det er din kæreste, der har børn med sin eks – ikke dig! Særligt i begyndelsen af jeres forhold bør du blande dig fuldstændigt uden om deres relation. Du kan f.eks. nøjes med at se på hvordan relationen fungerer.

Omtalt altid børnenes far respektfuldt, eller i det mindste neutralt. Undgå for enhver pris at svare på et spørgsmål, som fx: “Er far ikke dum. Han sagde…” Der er en risiko for, at den type udsagn kan blive brugt mod dig på et senere tidspunkt.

Skal jeg være venner med ex’en?
Der er fuldstændig op til dig i hvor høj grad du ønske at omgås eks’en. En mulighed er, at holde sig til ‘venlighed, men ikke venskab’. I skal ikke være pals blot fordi du nu er kæreste med hans eks.

Det må være utroligt svært, at ens børn skal vokse op med en anden mand, altså dig. Det mener jeg, at man som stedfar må være bevidst om. Derfor tror jeg, at det er vigtigt at være imødekommende over for eks’en, hvis han på et tidspunkt ønsker at lære dig at kende og måske ønsker at se hvordan I bor.

Stedfar / stedmor: Hvorfor mødes vi altid hos kæresten?

Kategori: Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Skal vi ses hos dig, eller mig? For din kæreste er det ofte nemmest at være der, hvor børnene bor. Der er mest overskud, fordi børnene er i deres vante omgivelser. Der har deres venner, deres ting og deres rytme. Din kæreste er vant til at tumle dem der, og vil sikkert være mere afslappet og have mere overskud, end hvis de var ude.

 Hvis det er dig, der er ’gæst’ hele tiden kan give en lidt rodløs tilværelse. For at give dig følelsen af at høre lidt til kan I fx indrette et hjørne, eller rydde en hylde, hvor du kan have dine ting. Ind i mellem kan du også have brug for simpelt hen tage hjem, hvilket er helt legitimt.

 Hvornår besøger min kæreste så mig?
Din kæreste bør naturligvis også besøge dig, både med og uden børn. De skal lære dig og den verden, du kommer fra, at kende. Når din kæreste kommer og besøger dig med børn, så må du være opmærksom på, at hun måske føler sig meget ’på’. Hun vil nok være meget optaget af, at børnene opfører sig ordentligt, og at de kan lide dig, og omvendt.

Skal stedfar / stedmor opdrage?

Kategori: Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Når du lige har mødt din kæreste, så er det ikke din opgave at opdrage endnu. Lær dine stedbørn at kende, og vær sikker på, at de er trygge ved at være sammen med dig før du så meget som begynder at tænke i retning af opdragelse.

Som stedfar / stedmor er det vigtigt at du er dig selv, at du er nærværende og at du også bruger tid på børnene. Når du kommer på besøg kan du f.eks. bruge den første halve time på at lege med dem. Så får de opmærksomhed og et konkret bevis for at du er interesseret i dem også.  

En ide er, at du kan finde på ting, der interesserer børnene, som du kan lave med dem, fx fodbold, brætspil, eller computerspil. Så er du sammen med børnene på deres præmisser. I begyndelsen er det nok en ide at din kæreste også er med, så børnene ikke bliver usikre, men gradvist kan du lave noget alene med børnene. 

Læs hele indlægget »

Side 3 af 41234

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier