Servicestyrelsen undersøger Forældreansvarsloven

Servicestyrelsen undersøger Forældreansvarsloven 150 150 Anders Stubkjær.com

Servicestyrelsen har i september 2009 tilsyneladende iværksat deres egen undersøgelse af Forældreansvarsloven. De skriver, at

“…formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorledes voldsramte mødre har erfaret, at volden påvirker deres handlemuligheder i forældremyndigheds- og samværskonflikter med den voldsudøvende mand om deres børn…”

Det er kun godt, at Forældreansvarsloven i funktion bliver studeret så grundigt som muligt. Jeg efterlyser dog stadig undersøgelser, der i højere grad fokuserer mere direkte på børnenes situation.

Gad vide om Servicestyrelsen har snakket sammen med Familiestyrelsen om deres undersøgelse?

Familiestyrelsens undersøgelse offentliggøres i 2011. Servicestyrelsens i løbet af 2009. Det bliver interessant læsning. 

Jeg kan kun opfordre alle til at læse materialet og give deres mening tilkende om emnet!