Indlæg med tagget ‘Sammenbragte familier’

Nikoline Werdelin skriver om sammenbragte familier

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
27
Nov '12

Nikoline Werdelin

Nikoline Werdelin har en brevkasse i magasinet Søndag, der hedder ’Skriv til Nikoline Wedelin’.

I nr. 10 fra d. 5. marts 2012 har hun et svar, hvor titlen er ’Hans søn har førsteprioritet’ (s. 13). I slutningen af artiklen anbefaler hun at google ”sammenbragte familier” og nævner mit navn og denne blog.

Hun peger særligt på en artikel, hvor jeg sammenligner det at etablere en sammenbragt familie med en virksomhedsfusion. Werdelin skriver bl.a. 

”…han oplister de mange ting, de to voksne kan tale om, hvis målet er mere kærlighed. Jeg synes, det virker meget konkret, og tror, det er rigtigt at sætte sig ned og forberede sig – og ikke ligesom håbe på det går af sig selv”.

Det glædede mig at læse dette.

Du kan læse artiklen hun omtaler her: http://andersstubkjaer.com/2011/01/sammenbragte-familier-dine-mine-og-vores-boern-saadan-bliver-den-nye-familie-en-succes/

Sammenbragte familier: Dine, mine og vores børn – sådan bliver den nye familie en succes

Kategori: Sammenbragte familier, Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
8
Jan '11

Hvordan får du skabt et godt fundament for din sammenbragte familie? Denne post er en artikel (i lettere redigeret form), som jeg skrev til Femina i 2009, hvor jeg kommer med et par bud: 

En sammenbragt familie er en stor udfordring at tackle. Den sammenbragte familie har man, når to mennesker elsker hinanden og beslutter sig for at flytte sammen, og mindst den ene af dem har et barn fra et tidligere forhold.

Uanset om du er voksen, eller barn i en sammenbragt familie er du nu nød til at rumme andre mennesker, der ikke kommer fra din ”første” familie.Det kan være ekstremt svært – ikke mindst fordi der kommer mange forskellige følelser og interesser i spil, der nemt kan udløse konflikter på kryds og tværs i den sammenbragte familie.  

Sammenbragte familier og virksomhedsfusioner

Det lyder måske utraditionelt, men for at gøre processen med at skabe den sammenbragte familie så positiv som mulig for alle parter, er det vigtigt at de voksne forbereder sig godt. For noget tid siden, læste jeg en bog om hvordan man leder to virksomheder gennem en fusion.

I min egenskab af stedfar og dermed en sammenbragt familie på snart niende år var jeg overrasket over at se, i hvor høj grad de udfordringer, som ledere af virksomhedsfusioner står overfor, minder om de udfordringer vi voksne står overfor, når to familier skal bringes sammen.

Virksomheder planlægger og laver strategier om alt muligt. Jeg mener ikke, at der skal laves strategier for sammenbragte familier, men jeg tror, at du og din kæreste kan forberede jer på at lede skabelsen af jeres sammenbragte familie, så I kommer helskindet igennem fusionen.

Læs hele indlægget »

Fusionsfamilien – Vejen til succeser i din sammenbragte familie af Charlotte Egemar Kaaber

Kategori: Sammenbragte familier, Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Maj '10

Charlotte Egemar Kaaber er forfatter til bogen ”Fusionsfamilien – Vejen til succeser i din sammenbragte familie”, der udkom på Books on Demand GmbH i 2009.

Bogen giver på bedste vis et overblik over nogle af de største udfordringer, som sammenbragte familier står over for, som f.eks. hvordan skaber den sammenbragte familie fælles ”spilleregler” for deres nye liv, hvilken rolle skal en fusions- / stedforælder have,  hvordan kan relationen til exen håndteres.

De overvejelser som Charlotte Kaaber præsenterer, er sobre og saglige og skrevet i et letlæseligt sprog. Der er konkrete forslag til hvordan udfordringer kan tackles. Forslagene er relevante.

Ind i mellem kan Kaabers løsningsforslag virke en anelse over-optimistiske, altså hvis vi gør sådan og sådan, så løser det hele sig.

Problemet med sammenbragte familier / fusionsfamilier er, at der ofte så mange forskellige følelser i spil, og alle familier er forskellige. Kaaber leverer ét perspektiv på situationen, og det gælder så om at se hvordan man hver især kan udnytte bogens ideer bedst muligt.

I bogen er der adskillige interviews af forskellige medlemmer af sammenbragte familier. Det virker godt, og giver bl.a. en positiv oplevelse af at ”så er vi ikke de eneste, der har de problemer”.

Bogen er 230 sider. Min erfaring er, at står sammenbragte familier midt i udfordringerne, er der ikke altid overskud til lige at kværne en bog om emnet. Så den er måske lidt lang.

Det er en bog, du kan få inspiration af. Hvis du ikke kan nå hele bogen i ét hug, så læs et kapitel sammen med kæresten. Tænk over det. Snak om det, og vend så tilbage til bogen og tag et kapitel til.

Som stedfar, eller “fusionsfar”, som Kaaber kalder os, er der mange af udfordringerne, jeg kan genkende og synes er relevante. Jeg har også skrevet om tilsvarende emner, bl.a. her på bloggen.

Fra barnetstarv.nu og barnetstarv.dk – til barnetstarv.united

Kategori: Forældreansvarsloven   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
23
Apr '10

Forældreansvarsloven virker mod hensigten og skal justeres. Det er det fælles mål for www.barnetstarv.dk og www.barnetstarv.nu. Mon gode kræfter kan forenes?

Forældreansvarslovens intention var at sikre, at børn får ret til to forældre. Ideen om at begge forældre skal være involveret i børn også efter en skilsmisse er hensigtsmæssig. Problemet er, at loven har givet forældrene ”ret” til at hive og slide i hver sin arm af børnene, hvis skilsmissen går i hårdknude – og det gør den ulykkeligvis for nogle.

Der er en gruppe af forældre, der af mange forskellige grunde ikke formår at arbejde sammen om at sikre barnets tarv efter en skilsmisse. I stedet inddrager de børnene i konflikten mellem dem. Det tragiske er, at Forældreansvarsloven på flere måder gør dette endnu lettere for disse stridende forældre.

Loven åbner bl.a. for, at børn skal høres i forbindelse med fastsættelse af samvær, og at der i dag er mulighed for at børn skal bo 7 dage hos hver forælder i løbet af 14 dage – den såkaldte ”7/7”. Dette giver mulighed for at intensivere konflikterne.

Barnetstarv.nu og barnetstarv.dk
www.barnetstarv.nu og www.barnetstarv.dk er hjemmesider for to forskellige netværk, der med mindre nuance forskelle tager afstand fra Forældreansvarsloven i dens nuværende form. Kritikken af loven er primært rettet mod de situationer, hvor samarbejdet om børnene efter en skilsmisse kører af sporet og udvikler sig til en konflikt, hvor børnene – på grund af loven – i stor grad risikerer at blive inddraget.

På den ene side, signalerer barnetstarv.dk seriøsitet og dedikation med underskriftindsamlinger, umiddelbart redelig information og en relativ præcis redegørelse for hvad netværket står for. På den anden side, signalere barnetstarv.nu ligeledes seriøsitet og giver med links til diverse udgivelser og artikler også  mulighed for at læse videre om emnet.

Barnetstarv – united?
Det er lidt trist, at der er to forskellige hjemmesider med så relativt ens formål. Politikerne er ekstremt svære at råbe op i denne triste sag. Måske kunne det styrke arbejdet for at få loven justeret, at de gode kræfter kunne forene sig i www.barnetstarv.united!

Artikel i Femina: ”Sådan går I fra at være kærester til at være familie”

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   2 kommentarer »
5
Apr '10

“Sådan går i fra at være kærester til at være familie”, er titlen på min seneste artikel, der i dag er kommet i Femina (nr. 53, s. 86-88, d. 29. december 2009). Artiklen handler faktisk om sammenbragte familier og virksomhedsfusioner. De to ting har mere til fælles end de fleste tror.

Mange af de praktiske udfordringer som virksomheder møder ved fusioner minder pudsigt nok om de udfordringer, som folk står overfor, når de skal lave en sammenbragt familie. Ved virksomhedsfusioner, bliver der tænkt og diskuteret meget hvad man vil, og hvordan det skal gøres før processen går i gang.

Det glemmer man af og til i de sammenbragte familier, men her kommer et par ideer.

Læs hele indlægget »

Forældreansvarslov: Ligestillingsdebat fjerner fokus fra barnets tarv

Kategori: Forældreansvarsloven, Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   3 kommentarer »
5
Apr '10

Forældreansvarsloven formår ikke at beskytte børn i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser. Det er forkert at bruge begrebet ligestilling i diskussionen om skilsmissebørnene. Ligestilling drejer debatten hen mod forældres rettigheder og væk fra fokus på hvad der er bedst for barnet.

Det er de centrale punkter i artiklen ’Børnenes trivsel har intet med ligestilling at gøre’, hvor psykolog og forfatter Helene Flendt bliver interviewet. Når forældre søger en udtalt grad af ligestilling, altså rettigheder, handler det om forældrenes ret, mere end hvad der egentlig vil være godt for barnet.

Læs hele indlægget »

Sammenbragte familier og forsikringer af stedbørn

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Har du styr på om dine / jeres bonusbørn rent faktisk er dækket ind af jeres forskellige forsikringer? 

Ekstra Bladet har en artikel om forsikringer og bonusbørn, som jeg faldt over ved et tilfælde. Her er et centralt citat: 

“…En ulykkesforsikring med børnedækning dækker automatisk biologiske og adopterede børn, men ikke bonusbørn. Heller ikke selvom forældrene er gift, og børnene bor fast på adressen, siger Henriette Madsen fra forsikringsselskabet Codan…Hvis det for eksempel kun er papmor eller papfar, der står som forsikringstager, er barnet ganske enkelt ikke dækket…”

Tankevækkende! Måske værd at følge op på. Har du nogle erfaringer?

Sammenbragte familier og virksomhedsfusioner

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Sammenbragte familier og virksomhedsfusioner kan ikke sammenlignes! Alligevel blev jeg overrasket over, at læse udgivelsen ‘De første 100 dage – som leder af en fusioneret organisation’, som jeg faldt over i anden sammenhæng.

Det er faktisk sjovt at se hvordan mange af de spørgsmål, der bliver stillet i forbindelse med en virksomhedsfusion, også dukker op hos børn og / eller voksne på et eller andet tidspunkt i forbindelse med skabelsen af en sammenbragt familie.

– Er der plads til mig?
– Hvad er det vi vil?
– Hvem skal bestemme?
– Hvordan skal vi bo?
– Hvad koster det?

Du kan jo prøve at skimme udgivelsen. Måske inspirerer den. Du finder den på: http://www.vaeksthusforledelse.dk/wm140721 – rul helt ned på siden.

Med et klik på udgivelsens billede får du den serveret som en pdf-fil på 31 sider.

Løs konflikter i den sammenbragte familie

Kategori: Sammenbragte familier   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

En sammenbragt familie / stedfamilie er ofte et konfliktfyldt område. Tag to mennesker samt et barn fra et tidligere forhold, og få dem til at leve sammen som en familie. Det giver udfordringer, der nemt kan blive til forskellige typer af konflikter.

Nethe Plenge har begået bogen ‘Hånd om konflikten – fra sammenstød til løsning’, som jeg faldt over forleden. Som stedfar og som del af en sammenbragt familie / stedfamilie synes jeg, at er bogen interessant.

Du får i let sprog serveret en forklaring på hvad en konflikt er, du får praktiske ideer til hvordan du håndterer konflikterne når du står i dem, og ideer til hvordan du øver dig i at undgå dem.

Læs hele indlægget »

Hvordan skal en stedfar håndtere relation til børnenes far?

Kategori: Stedfar   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
5
Apr '10

Hvordan fungerer din kærestes relation til børnenes far? Kører alle aftaler som de skal og bliver problematikker om børnene klaret uden de store problemer? Så tyder det på et relativt problemfrit samarbejde mellem din kæreste og hendes ex.

Er der ingen samværsaftale og et utal af skænderier om børnene, som f.eks. afhentningstid, hvem skal betale for hvad, og alt muligt andet? Så tyder meget på at fremtiden for jer kan blive besværlig.

En god tommelfingerregel er at huske på, at det er din kæreste, der har børn med sin eks – ikke dig! Særligt i begyndelsen af jeres forhold bør du blande dig fuldstændigt uden om deres relation. Du kan f.eks. nøjes med at se på hvordan relationen fungerer.

Omtalt altid børnenes far respektfuldt, eller i det mindste neutralt. Undgå for enhver pris at svare på et spørgsmål, som fx: “Er far ikke dum. Han sagde…” Der er en risiko for, at den type udsagn kan blive brugt mod dig på et senere tidspunkt.

Skal jeg være venner med ex’en?
Der er fuldstændig op til dig i hvor høj grad du ønske at omgås eks’en. En mulighed er, at holde sig til ‘venlighed, men ikke venskab’. I skal ikke være pals blot fordi du nu er kæreste med hans eks.

Det må være utroligt svært, at ens børn skal vokse op med en anden mand, altså dig. Det mener jeg, at man som stedfar må være bevidst om. Derfor tror jeg, at det er vigtigt at være imødekommende over for eks’en, hvis han på et tidspunkt ønsker at lære dig at kende og måske ønsker at se hvordan I bor.

Side 1 af 212

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier