Indlæg i kategorien ‘Samfundsfag’

Hvordan kan vi i samfundsfag undervise i Arktis?

Kategori: Arktis, Samfundsfag   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
16
Jul '18
Ilulisat, Grønland (foto: Jerome Laisse)

Ilulisat, Grønland (foto: Jerome Laisse)

I dette indlæg gør jeg rede for hvilke elementer, der bør indgå i et undervisningsforløb om Arktis på samfundsfag (STX) på B-niveau, så vel som på A-niveau.

Nederst finder du en pdf med selve forløbet, som du kan downloade og er velkommen til at brug i din egen undervisning.

Hvorfor undervise i Arktis? Isen er ved at forsvinde i Arktis, og et ocean er ved at blive tilgængeligt. Alt fra adgangen til sejlruter og naturressourcer til forsvars- og sikkerhedspolitik er i disse år under forandring. Samtidigt er Arktis en central del af Kongeriget.

For elever virker Arktis i første omgang som en fjern og lidt ligegyldig del af kloden. Kommer de først i gang med emnet, er min erfaring, at de, som regel, opdager, at på trods af at regionen er geografisk fjernt fra Danmark, så er vi som danskere tæt forbundet til området gennem historiske og kulturelle forbindelser. Og dét fænger.

Jeg blev sporet ind på emnet, fordi jeg tilfældigvis faldt over Martin Breums bog ’Når Isen Forsvinder’. Derefter har jeg læst mig ind på emnet, bl.a. via Breums bøger og dokumentarudsendelser om Arktisk og Rigsfællesskabet, men også via andre kilder.

Arktis forandrer sig hele tiden. Det forløb, jeg har lavet, er en renskrivning af et ’work-in-progress’ forløb. Det er hverken færdigt, eller perfekt, men det burde give en rimelig ide om hvordan man som underviser på enten A-, eller B-niveau kan gribe emnet an.

Forslag til et forløb om Danmark og Arktis

Forløbet er struktureret omkring en introduktion og fem hovedområder. Det er disse seks områder jeg har brugt som fundamentet i et forløb på B-niveau. Første afsnit af hver af de seks emner handler om hvad man på B-niveau kan fokusere på. Andet afsnit skitserer de mulige teorier fra international politik, der kan inddrages, hvis man har A-niveau.

Læs hele indlægget »

Sarajevo – 25 år efter

Kategori: Indtryk fra verdenen, Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
4
Sep '17
Markedet i Sarajevo

Markedet i Sarajevo

Kort før påske 2017 var jeg på en uges studietur til Sarajevo med en gymnasieklasse. Det var en af de største rejseoplevelser, som jeg endnu har haft. Det var en voldsom oplevelse at se byen og den lille del af Bosnien, vi faktisk fik set.

Arrene fra krigene, ikke bare den seneste, er stadig meget synlige med alt fra skudhuller i vægge til krigsmonumenter. Jeg er gammel nok til at kunne huske billederne i avisen og TV-udsendelserne fra krigen.

Samtidig fik vi i den grad oplevelsen af at nok er der ikke krig, men de kulturelle, historiske og religiøse forskelle giver stadig spændinger i samfundet. Spørgsmålet er, om de spændinger på sigt kan eskalere.

En af Sarajevos mange "roser"

En af Sarajevos mange “roser”

Det var også en berigelse at opleve hvordan eleverne blev udfordret af en verden og en kultur, de færreste af dem havde set før. En af de aktiviteter, vi havde, var en gåtur gennem det centrale Sarajevo, hvor vi på et område, der er mindre end Christianshavn oplevede en jødisk synagoge, en katolsk katedral, en moske og en serbisk ortodoks kirke.

Jeg har forsøgt at samle mine indtryk og refleksioner i artiklen ‘Sarajevo – 25 år efter’ der blev udgivet af Kristeligt Dagblad som kronik d. 5. juni 2017.

(Billederne her er taget af Lena Kramer)

Danmark og Arktis – nyt digitalt undervisningsmateriale

Kategori: Arktis, Indtryk fra verdenen, Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   1 kommentar »
1
Maj '17

Omsider! Efter en del benarbejde har jeg nu produceret et undervisningsforløb til samfundsfag på A-niveau (STX) om Danmarks relationer til Arktis. Det bliver udgivet på Gyldendals digitale samfundsfagsportal. Portalen bliver, så vidt jeg er orienteret, lanceret i august 2017. 

Danmark og Arktis

Danmark og Arktis

Forløbet introducerer nogle af de centrale aktører og problematikker, der vedrører Danmark og Arktis, hvor noget af det væsentligste er relationen til Grønland og Rigsfællesskabet.

Der er links til tekstbogsmaterialer, der introducerer  international politik teorier, og jeg har lavet opgaver, der lægger op til at anvende teorierne på stoffet. 

Lidt afhængigt af situationen, så er der i forløbet materiale til et sted mellem 12 og 16 moduler af 90 minutter.

Jeg blev sporet ind på Arktis, da jeg ved lidt af et tilfælde faldt over en af Martin Breums bøger om regionen på biblioteket. 

Jeg er stadig forbløffet over hvor stor betydning Grønland og Arktis har for Kongeriget Danmark – og hvor relativt sjældent vi faktisk taler om de emner herhjemme. Og det er et emne, der bliver ved med at være interessant og i forandring. Forløbet er lavet i samarbejde med Martin Breum.

Første møde på Gyldendal i 2015

Første møde på Gyldendal i 2015

Undervisningsmateriale til ‘Rigsfællesskabets Historie’

Kategori: Arktis, Indtryk fra verdenen, Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
30
Aug '16
Rigsfællesskabets Historie

Rigsfællesskabets Historie

‘Rigsfællesskabets Historie’ er en DR dokumentarserie i seks afsnit, som er produceret af Martin Breum og Jakob Gottschau. Udsendelserne blev første gang vist på dansk TV i løbet af foråret 2016. 

Jeg var meget glad for at blive inviteret til at lave undervisningsmaterialer til udsendelserne, så de også kunne anvendes i gymnasieskolen. Rigsfællesskabets historie er en central del af Kongerigets relation til Arktis. 

Mit bidrag er materialet til samfundsfag (B- og A niveau). Opgaverne fokuserer på emnerne magt, Rigsfællesskabet som et politisk system og økonomi. Det er nu udgivet og i skrivende stund har DR’s undervisningshjemmeside givet seriens hjemmeside og dermed også undervisningsmaterialet, der også indeholder materiale til historie og religion, en fin placering på forsiden. 

Det kræver Uni-Login for at se udsendelserne.  

Introduktion til Islamisk Stat

Kategori: Mellemøsten, Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
20
Aug '15
'Islamisk Stat', Tiderne Skifter, 2015

‘Islamisk Stat’, Tiderne Skifter, 2015

Islamisk Stat (IS) er en af de mere overraskende fænomener, der er dukket op i international politik på det seneste. Loretta Napoleonis bog ’Islamisk Stat’ (Tiderne Skifter, 2015) er en meget spændende og velskrevet introduktion til emnet. Jeg har læst den af almen interesse, men også fordi flere og flere gymnasieelever vælger at skrive opgave om forskellige aspekter af Islamisk Stat. Her er tre pointer:

Politisk taktik, eller religiøst korstog?
IS benytter sig af bl.a. folkemord som et element i at få kontrol over de befolkningsområder, som de erobrer. Der sker en udrensning af shiamuslimer, alawitter, kristne, m.m., altså, alle der ikke er sunni-muslimer.

Napoleoni pointerer, at hvor Vesten fejlagtigt ser dette som et religiøst shia mod sunni korstog, så handler det i langt højere grad om en pragmatisk organisation, der primært bruger terrorisme og udrensning til at opbygge en ny stat. Er der kun én religion, så vil det alt andet være lettere at kontrollere befolkningen. Sekundært er det dog også et spørgsmål om et hævnønske over shia-muslimer.

Teknologi og frygt
Flere siger, at IS er særligt barbariske og førmoderne i deres krigsførelse. Napoleoni er uenig og fremhæver bl.a. krigen i Kosovo, hvor halshugninger og anden form for terrorisme blev brugt flittigt.

Læs hele indlægget »

’Når Isen Forsvinder’ – sæt Arktis på skoleskemaet

Kategori: Arktis, Indtryk fra verdenen, Samfundsfag   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
22
Feb '15

Når Isen ForsvinderDet var lidt af et tilfælde jeg i efteråret 2014 på biblioteket faldt over Martin Breums bog ’Når Isen Forsvinder – Danmark som stormagt i Arktis, Grønlands rigdomme og kampen om Nordpolen’.

’Når Isen Forsvinder’ blev en af mine større læseoplevelser i længere tid. Bogen er en førsteklasses indføring i hvad der sker i Arktis i netop disse tider. Det er en fantastisk – og virkelig – historie om brutal magtpolitik, kold pengepolitik, lidt mere følsom kulturpolitik og ikke mindst klimapolitik. Og Danmark er lige midt i det.

Noget, der gør indtryk, er blandt andet de ganske enkelte kort, der viser hvordan isen gradvist smelter og åbner for nye sejlruter. Dette, og generel adgang til hidtil lukkede farvande aktiverer pludseligt en alle de omkringliggende landes interesser i området.

Noget af det mest spændende ved bogen er at følge den indføring Martin Breum giver i disse emner og gradvis forstår man hvor stor en betydning Arktis politisk set har for Danmark.

Læs hele indlægget »

Hvad er socialliberalisme? En oversigt

Kategori: Samfundsfag   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
27
Dec '14

Mange samfundsfagsbøger gennemgår ideologier, som liberalisme, konservatisme, m.m., men der bliver sjældent skrevet meget om socialliberalismen. Her kommer en skematisk oversigt over grundelementerne af socialliberalismen, som jeg har lavet af egen interesse og til brug i undervisningen i gymnasiet. En litteraturliste findes neden for.

Socialliberalisme

Statsopfattelse

 

Staten skal stræbe efter at flest muligt mennesker får mulighed for at opnå størst mulig lykke, bl.a. ved en offentligt finansieret uddannelse, grader af velfærd og bekæmpelse af fattigdom.

Staten må kun bruge magt ved fx lovgivning / regulering for at beskytte andre borgere mod at blive udsat for skade. Staten skal rette markedsfejl. 

Opfattelsen af markedet

 

Markedet er dynamisk og produktionen skal køre efter frie markedsvilkår. Staten skal modvirke industrialiseringens (kapitalismens) negative sociale konsekvenser og sikre at distributionen fungerer. 

Der satses på en blandingsøkonomi med både en privat og en offentlig   sektor.

Menneskeopfattelse / individ

 

Borgere får deres politiske og sociale rettigheder ved at indgå som en del af samfundet og dermed også i fællesskabet med andre.

Borgere skal have individuel frihed og mulighed for at vælge. Borgere kan og bør stræbe efter størst mulig lykke.

Kerneværdier

 

Frihed i fællesskab – fællesskab i frihed

Litteratur

Kaspersen LB 2002, Socialliberalismens rødder og muligheder, Opbrud på midten – pejlemærker for det nye århundrede, redigeret af Bjarke Larsen og Flemming Ytzen, Pressto, s. 25-41

Kurrild-Klitgaard P 2012, ’Det Radikale styringsparti’, Berlingske blogs, d. 27. november
http://peterkurrild.blogs.berlingske.dk/2012/11/27/det-radikale-styringsparti/

Hansen RB og Elbæk U 2010, ’Principper: Har de Radikale en ideologi?’, Raeson, d. 10. september
http://raeson.dk/2010/har-de-radikale-en-ideologi/

Hoffmann-Hansen H 2005, ’Derfor er vi alle blevet socialliberale’, Kristeligt Dagblad, d. 2. december,
http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/derfor-er-vi-alle-blevet-socialliberale

Midtgaard SF 2009, ’John Rawls – Socialliberalisme og velfærdsstat’, 50 Samfundstænkere, Mogens Hansen (red.), Gyldendal, s. 475-487

Perregaard H 2009, ’John Stuart Mill – Den Liberale Socialist’, 50 Samfundstænkere, Mogens Hansen (red.), Gyldendal, s. 209-219

Klima er en vinder

Kategori: Indtryk fra verdenen, Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
17
Jun '14
Klima i samfundsfag

Klima i samfundsfag

I foråret 2014 har den mest inspirerende undervisningsoplevelse været et forløb, jeg lavede til en 2. g samfundsfagsklasse (STX/B) om klimaforandringer. 

Hvad er klimaforandringer for noget? Hvordan påvirker klimaforandringer det globale samfund? Hvordan søger særligt den Europæiske Union og ikke mindst Danmark at forholde sig til klimaforandringerne?

Bøger og blade – og Al Gore

De materialer, som jeg smed i hovedet på eleverne var en blanding af kapiteluddrag fra almindelige lærebøger, aktuelle artikler fra omnibusaviser, en omgang af Deadline og, som rosinen i pølseenden, Al Gore’s dokumentar ‘An Inconvenient Truth’. 

At bruge Gore-dokumentaren var måske ikke afsindigt originalt, men ikke desto mindre skudsikkert, fordi den var en klar visualisering og fortælling af en version af klimadebattens holdninger – og mig bekendt en af de eneste seriøse på markedet. Flere af eleverne antydede, at det måske ikke var allerførste gang, de stiftede bekendtskab med den. 

Den efterfølgende diskussion af filmen var fokuseret på bl.a. budskab og de virkemidler, der bliver brugt i filmen, men så også spørgsmålet om klimaforandringer generelt. Diskussionen var en af de mest inspirerende jeg længe har haft med en klasse. Jeg tror, at vi begge parter var blevet fanget af emnet på hver vores måde. 

Det skal gøres nærværende

Blandt mange interessante kommentarer, som eleverne kom med var en, at de oplever klimadebatten som meget abstrakt. De kan sagtens se problemet, men der er så meget i deres hverdag, der trænger sig på, så det med klima skal virkelig gøres konkret og hverdagsorienteret før de ville orke at gøre noget særligt ved det. 

I forhold til min egen undervisning var det i hvert fald en god påmindelse om hvor vigtigt det et er at se ud over bøgerne og hverdagsklasserummet og ideelt set se noget nyt, eller fx tale med andre, der kan vise en ekstra dimension af den problemstilling, vi arbejder med. Det emne vi underviser i skal, om man vil, gøres til kød og blod.

Jeg oplever, at den oplagte bog om klima til samfundsfag stx (B, evt. A) endnu ikke er skrevet. Der er forskellige bud, men de er noget langtrukne og ikke specielt letlæselige.

En digital opgave

Jeg lurede på om jeg næste gang kan finde på en, eller anden form for øvelse, eller opgave, der involverer en digital dimension, så det digitale bliver styrket. Udgangspunktet må dog være, at det skal bidrage til læringen og ikke bliver en teknologisk distraktion.

Et skud fra hoften kunne være at klassen i grupper skulle lave en kort film, der skal fungere som et partsindlæg, f.eks. USA’s holdning til en global klimaaftale, eller et nødråb fra Kiribatis regering om at tage klimaforandringerne alvorligt, etc. Så vil opgaven efterfølgende blive at finde en frugtbar måde at få filmene debatteret.

Facebook fremstår lidt som den sikre med oprettelse af f.eks.  lande som profiler, der så skal diskutere mod hinanden og gerne også fremlægge statistisk materiale.

Har du mon erfaringer med at bruge det digitale i relation til undervisning i klima?

Ikke et pip

Kategori: Indtryk fra verdenen, Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
6
Maj '14
Taksimpladsen i sol

Taksimpladsen i sol

En eftermiddag i marts 2014 efter fredagsbønnen går jeg med en gymnasieklasse på en af de større gader i nærheden af Istanbul Universitet.

Jeg passerer en betjent, der er bevæbnet med det største maskingevær, jeg nogensinde har set. Han har en finger meget tæt på aftrækkeren og et lidt for ligegyldigt udtryk i øjet.

På en lille plads til højre for os er der parkeret en stor politivogn med gitter for vinduerne. Flere af betjentens kolleger læner sig op ad køretøjet, eller driver lidt rundt på må og få på pladsen.

Op ad den mur, der begynder hvor den lille plads slutter, står betjentenes udstyr til skue: Hjelme, store plastic skjold og knipler, gasmasker. Skjoldene står op ad muren og de andre dele i sirlige rækker ud mod det fortov, hvor vi kommer gående. Der er otte, eller ti betjente, kan jeg se. Rækken af skjolde fylder to til tre meter. Udstyret, der er stillet op i den gnistrende eftermiddagssol, rækker knapt en meter ud i mod os. To til tre kvadratmeter på fortovet fylder det.

Hvis I ikke opfører jer ordentligt, så…

Læs hele indlægget »

Samfundsfag – metode på lidt mere end 550 ord

Kategori: Samfundsfag, Undervisning STX / HF   |   Skrevet af Anders Stubkjær   |   Ingen kommentarer »
23
Sep '13

I 2010 skrev jeg her på bloggen et indlæg med den lidt kække titel ’Samfundsfag metode forklaret på 550 ord’. Det var et indlæg, der primært var rettet mod studerende, der søgte en hurtig introduktion til samfundsfaglig metode.

På besøgsstatistikken kan jeg se, at indlægget indtil nu er blevet læst omkring 40.000 gange, hvilket jeg er meget glad for.

Inspireret af det høje besøgstal har jeg nu forsøgt at udbygge indlægget og forklare en anelse mere detaljeret om hhv. kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. Som noget nyt giver jeg også en introduktion til hvordan studerende i forbindelse med synopsis-skrivning kan arbejde med metode.

Kommentarer til teksten og ideer til forbedringer modtages gerne!

Læs hele indlægget »

Side 1 af 212

Om denne blog

Anders

Navn: Anders Stubkjær
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand. mag. i Engelsk, Internationale og Mellemøststudier fra Aalborg Universitet. Master of Arts i International Studies, University of Sheffield.
Arbejde: Lektor i engelsk og samfundsfag på Sønderborg Statsskole (STX og HF). Ansvarlig for skolens eksterne kommunikation.


Seneste videoer

Om i-bogen 'New York City - Stories, Structures, Society'
Aalborg University Shakespeare Company - teaser

Vis alle videoer

Kategorier