New York City – stories, structures, society

’New York City – stories, structures, society’ er en i-bog, der blev udgivet på i-Tunes i 2014.

New York City er en af de mest levende byer i verden. På samme tid bliver den verden vi lever i mere og mere digitaliseret.

Unge skal lære mest muligt om hvordan de kan bruge det digitale, så det digitale ikke (mis-) bruger dem. Unge skal have digital dannelse og det skal være en integreret del af undervisningen.

Hensigten med denne i-bog er at kombinere viden om New York City og det digitale i et undervisningsforløb, og at træne elevers evne til at analysere, fortolke og kommunikere på engelsk, og bruge noget af den nyeste teknologi til det.

Geografi, immigration, 9/11 og poesi er nogle af de emner, der bliver belyst i bogen.


New York City – stories, structures, society

Bogen introducerer læseren for en analyse af relationen mellem den Europæiske Union (og dens forgængere) og Mellemøsten fra 1950’erne til udgivelsestidspunktet.

I bogen giver Søren Dosenrode og jeg selv et overblik over hvordan EU’s udenrigspolitiske mekanismer har udviklet sig i perioden og hvordan EU har søgt at etablere sig som en international aktør i regionen.

Vi opridser også de centrale aspekter af mellemøstlig historie.

Vi undersøger særligt perioden efter oliekrisen i 1973-1974, tiden efter den Kolde Krig, konflikten i Irak og EU’s løbende involvering i den såkaldte fredsproces.

Bogen er udgivet af Sheffield Academic Press, London and New York, som en del af Contemporary European Studies, no. 12, 2002 og er på 176 sider.

Bogen findes her i pdf-format


Teknologien udvikler sig hurtigt

Som forfattere håber vi, at bogens emner og opgaver vil være relevante længe. Den teknologiske udvikling går til gengæld hurtigt.

De programmer, som vi foreslår at bruge, kan hurtigt blive forældede.

Vi håber, at bogens ideer kan inspirere og folk selv kan opdatere det teknologiske.


Anglofiles bringer artikel om bogen

Engelsklærerforeningens blad, Anglofiles, bragte i forbindelse med udgivelsen af ’New York City – stories, structures, society’ en artikel om bogen:

‘Engelsk og digital dannelse – historien om en i-bog om New York City’, (februar 2014, #171).

I dette blogindlæg forklarer jeg mere om baggrunden for bogen og de pædagogiske overvejelser, der ligger bag den.

https://andersstubkjaer.com/engelsk-og-digital-dannelse-historien-om-en-i-bog-om-new-york/


Digital dannelse som del af undervisningen

Mit afsæt for at skrive bogen har været min nysgerrighed for at finde ud af, hvordan man kan uddanne unge til at forholde sig kritisk til det digitale.

Emnet har jeg indtil nu skrevet flere blogindlæg om, som du kan læse her på hjemmesiden, og to artikler:

  • ‘En dag i teknologens tempel’, Gymnasieskolen, (marts 2012)
  • ’Gymnasielærere bør tage kørekort i sociale medier, ellers kan de ikke lære at anvende de sociale medier kritisk’, Gymnasieskolen, oktober 2009