Google Maps kan bruges i undervisningen

Google Maps kan bruges i undervisningen 150 150 Anders Stubkjær.com

Sociale medier kan bruges i undervisningen. Du kan som lærer f.eks. bruge Google Maps til at repetere et undervisningsforløb i et sprogfag.

Det kræver to ting:  At du lære at bruge Google Maps på et basalt niveau, og at du er villig til at afgive en grad af kontrol med hvad der sker i timen, fordi nogle elever vil være dygtigere end dig til at håndtere programmet.

Hvordan kan du gøre det?

Repetition af forløbet ”War” i engelsk (STX, B-niveau)
Jeg underviser en gymnasieklasse i engelsk. Vi har haft et forløb om krig, hvor vi bl.a. har læst tekster, der gav et historisk perspektiv på soldaters oplevelse af krig. Forløbet indeholdte tekster fra bl.a. 1. og 2. Verdenskrig, Vietnam, Iraq og Afghanistan. Det var digte, personhistorier, artikler, m.m.

Da vi nåede til vejs ende i forløbet, var mit ønske at lave en form for opsummering, hvor teksterne blev repeteret og der samtidig blev produceret et skriftligt materiale.

Sociale medier og uddannelse
Jeg prøver generelt at inddrage sociale medier / IT i min undervisning, fordi det interesserer mig, fordi eleverne som regel synes det er sjovt, og for at variere undervisningen. Google har mange forskellige tjenester, hvoraf en er Google Maps, der kort fortalt er et digitalt verdenskort, hvor du på et globalt kort kan lave dine egne markeringer og indsætte tekst, billeder, film, m.m.

Hvordan bruger jeg Google Maps?

Mange vil sikkert sige, at de ikke kender Google, at det er for svært, etc. For at være i stand til at bruge Google Maps brugte jeg et par timer på at sidde og rode med det indtil jeg fandt ud af det basale. Det er lidt besværligt, men ikke umuligt – uanset dit kendskab til IT.

Google Maps har selv en vejledning i hvordan tingene skal gøres. På youtube finder du også, som angivet,  flere videoer med forklaringer på hvordan det gøres.

Google Maps og repetion af forløbet ”War”
Konkret bad jeg først eleverne om at skrive et resume af hver tekst, vi havde gennemgået, og ligeledes nævne de temaer, teksten berørte. Dernæst bad jeg eleverne om at finde tekstens ”geografisk reference”.

Med det, forklarede jeg dem, mente jeg, at de i teksten skulle finde en omtale af lande, eller byer, f.eks. Verdun, Saigon, Baghdad, USA, Storbritannien, osv. Hvis der ikke var en direkte reference, så bad jeg eleverne om at tænke lidt kreativt og se om de kunne finde på en. Det kunne eksempelvis være forfatterens fødested. Bevæbnet med tekst og et geografisk punkt til hver, blev eleverne sat i gang med at finde ud af at lave deres eget kort på Google Maps.

Virkede det så? 
Efter nogle timer havde eleverne så fået indplaceret deres resumeer på kortet. De havde fået repeteret alle de tekster vi havde gennemgået i forløbet, læst brugsanvisninger på engelsk, og lært noget nyt om sociale medier.

Min oplevelse var, at eleverne faktisk fik repeteret teksterne, de fik tydeligvis også produceret tekst og har nu også en god hjælp i forbindelse med en evt. eksamensforberedelse.

I bagklogskabens klare lys er min tanke, at konceptet helt klart virker, men det skal justeres. Som udgangspunkt kan hvad eleverne skal producere, – og mængden naturligvis varieres efter fagligt niveau, tid til rådighed og behov.

I første runde brugte jeg for meget tid på at lade eleverne sidde med programmet og skrive. At hver gruppe på cirka 4 mand, skulle skrive et resume af alle tekster var måske i overkanten. Måske skulle jeg give en mere grundig indføring i programmet, men min tanke var lidt at se hvor langt de selv kunne komme.

Jeg kan kun opfordre til at prøve kræfter med ideen. Her er et par ting, der måske er værd at overveje før du går i gang.

  • Hvor meget undervisningstid vil du bruge?
  • Skal der arbejdes individuelt, eller i grupper?
  • Skal den tekst, der skal på nettet tælle som en individuel aflevering, eller være en gruppeaflevering?

Hvad er dine erfaringer med sociale medier / IT i undervisningen?
Hvis du prøver ideen med Google Maps af, eller har andre erfaringer med sociale medier i undervisningen, så er du meget velkommen til at skrive en kommentar her på bloggen.