New York City – stories, structures, society

’New York City – stories, structures, society’ er en i-bog, der blev udgivet på i-Tunes i 2014.

New York City er en af de mest levende byer i verden. På samme tid bliver den verden vi lever i mere og mere digitaliseret.

Unge skal lære mest muligt om hvordan de kan bruge det digitale, så det digitale ikke (mis-) bruger dem. Digital dannelse bør være en integreret del af undervisning overalt.

Hensigten med denne i-bog er at kombinere viden om New York City og det digitale i et undervisningsforløb, og at træne elevers evne til at analysere, fortolke og kommunikere på engelsk (B-niveau på STX og HF), og bruge noget af den nyeste teknologi til det.

Geografi, immigration, 9/11 og poesi er nogle af de emner, der bliver belyst i bogen.

Bogen vil være oplagt at bruge som et tema på 1. år i engelsk på både HF og STX.


New York City – stories, structures, society

Bogen introducerer læseren for en analyse af relationen mellem den Europæiske Union (og dens forgængere) og Mellemøsten fra 1950’erne til udgivelsestidspunktet.

I bogen giver Søren Dosenrode og jeg selv et overblik over hvordan EU’s udenrigspolitiske mekanismer har udviklet sig i perioden og hvordan EU har søgt at etablere sig som en international aktør i regionen.

Vi opridser også de centrale aspekter af mellemøstlig historie.

Vi undersøger særligt perioden efter oliekrisen i 1973-1974, tiden efter den Kolde Krig, konflikten i Irak og EU’s løbende involvering i den såkaldte fredsproces.

Bogen er udgivet af Sheffield Academic Press, London and New York, som en del af Contemporary European Studies, no. 12, 2002 og er på 176 sider.

Bogen findes her i pdf-format