Bill Bryson om William Shakespeare – den ukendte

Bill Bryson om William Shakespeare – den ukendte 70 110 Anders Stubkjær.com

Personen William Shakespeare ved vi næsten intet om!

Næsten alle har hørt hans navn og ved, at han var en engelsk skuespilforfatter og digter.

Mange har sikkert set, eller været i berøring med en murstensbog, hvor der står en variation af titlen ”William Shakespeares samlede værker”. Flere har ligefrem læst i den, og set nogle af hans stykker.

Der eksisterer omkring 100 historiske dokumenter, hvor Shakespeares navn er nævnt. De fleste er offentlige dokumenter, som f.eks. retsprotokoller, dåbsattester, skatteattester, m.m..

Der er enkelte er private dokumenter, som Shakespeare selv har skrevet, men ingen af dem siger noget om hvordan mandens følelser var, hvilken person han var.

Bill Bryson (En kort historie om næsten alt) har skrevet en kort (200 sider) og underholdende bog, hvor han levende fortæller om de få ting vi ved om Shakespeare.

Bryson skitserer Shakespeares samtid og forsøger at placere de få ting, der er dukket op om digteren i en historisk kontekst.

Han diskuterer oprindelsen af flere af Shakespeares stykker, forholder sig i bogen kritisk til bl.a. debatten om William Shakespeare selv har skrevet sine værker, og fortæller ligeledes om hvordan Shakespeare opfandt ord, som i dag er en del af det engelske sprog.

Dette – og mere! Det er letlæst og underholdende, og, som gymnasielærer i bl.a. engelsk, synes jeg, at den kan være en fin inspiration til at komme igang med Shakespeare.

Du kan læse mere om Bill Bryson selv på hans forlags hjemmeside, og en mere detaljeret anmeldelse af bogen på Frandzen.dk.