Filibusterens fremtid

Filibusterens fremtid 1181 1004 Anders Stubkjær.com

Niels Bjerre-Poulsen, lektor på Syddansk Universitet, besøgte Sønderborg Statsskole i september, hvor han holdt et inspirerende foredrag, der havde titlen ’Tro, håb og penge – USA’s præsidentvalg’.

Foredraget var bl.a. for skolens engelskfaggruppe, som jeg netop er blevet leder af. Et af mange emner, som Niels kom ind på var brugen af filibuster i Senatet i dag, hvilket var tankevækkende.

Senatets hjemmeside definerer filibuster således:

filibuster – Informal term for any attempt to block or delay Senate action on a bill or other matter by debating it at length, by offering numerous procedural motions, or by any other delaying or obstructive actions”

 Republikanerne bruger bevidst filibuster som et redskab til at forhindre Demokraterne i at gennemføre lovgivning og mængden af filibuster er eksploderet under den 111th og 112th Congress.

Harry Reid (D), som er Senatsleder lover i et interview i Washington Post i juli 2012 at hvis Demokraterne får et simpelt flertal efter valget og Obama bliver genvalgt, så vil han få gennemført en reform af filibustersystemet.

Det bliver et spændende valg d. 6. november 2012.