Klima er en vinder

Klima er en vinder 120 90 Anders Stubkjær.com

I foråret 2014 har den mest inspirerende undervisningsoplevelse været et forløb, jeg lavede til en 2. g samfundsfagsklasse (STX/B) om klimaforandringer.

Hvad er klimaforandringer for noget? Hvordan påvirker klimaforandringer det globale samfund? Hvordan søger særligt den Europæiske Union og ikke mindst Danmark at forholde sig til klimaforandringerne?

Bøger og blade – og Al Gore

De materialer, som jeg smed i hovedet på eleverne var en blanding af kapiteluddrag fra almindelige lærebøger, aktuelle artikler fra omnibusaviser, en omgang af Deadline og, som rosinen i pølseenden, Al Gore’s dokumentar ‘An Inconvenient Truth’.

At bruge Gore-dokumentaren var måske ikke afsindigt originalt, men ikke desto mindre skudsikkert, fordi den var en klar visualisering og fortælling af en version af klimadebattens holdninger – og mig bekendt en af de eneste seriøse på markedet. Flere af eleverne antydede, at det måske ikke var allerførste gang, de stiftede bekendtskab med den.

Den efterfølgende diskussion af filmen var fokuseret på bl.a. budskab og de virkemidler, der bliver brugt i filmen, men så også spørgsmålet om klimaforandringer generelt. Diskussionen var en af de mest inspirerende jeg længe har haft med en klasse. Jeg tror, at vi begge parter var blevet fanget af emnet på hver vores måde.

Det skal gøres nærværende

Blandt mange interessante kommentarer, som eleverne kom med var en, at de oplever klimadebatten som meget abstrakt. De kan sagtens se problemet, men der er så meget i deres hverdag, der trænger sig på, så det med klima skal virkelig gøres konkret og hverdagsorienteret før de ville orke at gøre noget særligt ved det.

I forhold til min egen undervisning var det i hvert fald en god påmindelse om hvor vigtigt det et er at se ud over bøgerne og hverdagsklasserummet og ideelt set se noget nyt, eller fx tale med andre, der kan vise en ekstra dimension af den problemstilling, vi arbejder med. Det emne vi underviser i skal, om man vil, gøres til kød og blod.

Jeg oplever, at den oplagte bog om klima til samfundsfag stx (B, evt. A) endnu ikke er skrevet. Der er forskellige bud, men de er noget langtrukne og ikke specielt letlæselige.

En digital opgave

Jeg lurede på om jeg næste gang kan finde på en, eller anden form for øvelse, eller opgave, der involverer en digital dimension, så det digitale bliver styrket. Udgangspunktet må dog være, at det skal bidrage til læringen og ikke bliver en teknologisk distraktion.

Et skud fra hoften kunne være at klassen i grupper skulle lave en kort film, der skal fungere som et partsindlæg, f.eks. USA’s holdning til en global klimaaftale, eller et nødråb fra Kiribatis regering om at tage klimaforandringerne alvorligt, etc. Så vil opgaven efterfølgende blive at finde en frugtbar måde at få filmene debatteret.

Facebook fremstår lidt som den sikre med oprettelse af f.eks.  lande som profiler, der så skal diskutere mod hinanden og gerne også fremlægge statistisk materiale.

Har du mon erfaringer med at bruge det digitale i relation til undervisning i klima?