Kristendom er også selvudvikling i en moderne hverdag

Kristendom er også selvudvikling

Kristendom er også selvudvikling 100 148 Anders Stubkjær.com

Kristendom kan også bruges til selvudvikling. Abbed Christopher Jamison giver et bud på, hvordan man i den kristne kirkes budskab kan finde mening med livet i en ofte hektisk hverdag. Inspirationen kommer fra den hellige Benedikt.

Benedikts Regel på hverdagsdansk

I bogen ‘At finde et helligt rum – klostervisdom for moderne mennesker’ tager Christopher Jamison afsæt i Benedikts Regel, der er et skrift med mere end 1500 år på bagen. Reglen udgør en del af grundreglerne for, hvordan man lever i benediktinerklostre. Jamison opridser, hvordan Benedikts Regel kan bruges af moderne mennesker til at finde mening i en hverdag, der for mange er meget krævende. Kort fortalt består Reglen af syv trin:

1.       Stilhed

Hvordan skaber du midt i en travl hverdag et “rum” med stilhed, der kan give dig mulighed for at finde ro og reflektere over din tilværelse?

2.        Kontemplation

Hvordan kan du bede? Hvordan bruger du læsning af “kloge” tekster, specielt Bibelen, til at finde inspiration til tilværelsen og skabe en bedre forståelse, bl.a. af dit forhold til Gud og til dig selv?

3.       Lydighed

Hvem sætter dagsordenen i dit liv? Er dit liv fokuseret på projekt mig-mig-mig? Ifølge Jamison er det Gud, der sætter dagsordenen for dit liv. Opgaven går ud på at bede Gud vise dig den dagsorden. Når du har fundet den dagsorden, så har du fundet dit sande jeg.

4.       Ydmyghed

Hvad betyder det at være ydmyg? Jamison skriver, at “være ydmyg er at være nede på jorden. Det indebærer at være realistisk, ærlig og sandfærdig”, men også at vende blikket og opmærksomheden fra en selv til mennesker og verdenen omkring dig.

5.       Fællesskab

Hvad betyder ordet fællesskab? Hvornår hører man til et fællesskab? Benedikts tanke er, at det er afgørende at være – og blive – i et fællesskab med andre mennesker. En del af dette er at være i stand til at føre dyb samtale, hvilket også betyder evnen til at lytte til andre mennesker.

6.       Spiritualitet

Hvad er forskellen på spiritualitet set ud fra en klassisk religion og “spiritualitets-shopperen”, der tager lidt af det hele og koger det sammen til egen bryg? Jamison diskuterer hvad han mener, er værdien af klassisk religion, der lærer en ‘altomfatttende måde at leve på’.

7.       Håb

Hvordan forholder du dig til døden? Hvad betyder håb, både i dette liv og det næste?

Forskel på kristendom og traditionel selvudviklingslitteratur

Hvad er så forskellen på Jamisons bog og “traditionel” selvudviklingslitteratur? Kristendommens svar på selvudvikling handler om, hvordan du lever som menneske, dels overfor Gud, dels over for andre. Jo tættere du kommer på Gud, desto tættere kommer du på dit ’sande jeg’. Jamison forklarer, hvordan man med Benedikts Regel kan komme tættere på at opnå dette.

Traditionel selvudviklingslitteratur handler om at konkretisere dine mål i tilværelsen. Det handler om at lægge planer og strategier for hvordan du kan realisere dem. Og ansvaret er dit eget for at realisere dem. Selv om der kan være meget værdifuldt i at konkretisere sine drømme, så kan det livssyn selvudviklingslitteraturen præsentere hurtigt blive meget “mig-fokuseret”.

Intet hurtigt fix

Bogen lover ikke hurtige løsninger. Ej heller får du anvisninger på hvordan du blot skal skrive dine drømme ned og lægge en plan og vupti, så bliver det hele virkelighed. Benedikts Regel er alvorlige sager, men alligevel giver bogen stof til eftertanke, uanset om du er troende, eller ej.

Min interesse for dette emne kommer fra, at jeg har undret mig over hvorfor den nyere selvudviklingslitteratur i meget høj grad går uden om kristendommen og de kristne kirkers budskab. Alternativt, er det måske de kristne kirker, der går uden om selvudviklingslitteratur? Jeg diskuterede spørgsmålet i kronikken Kristendom kan også bruges til selvudvikling i Kristeligt Dagblad i 2006.