Primærvalg i USA – en kort forklaring

Primærvalg i USA – en kort forklaring 150 150 Anders Stubkjær.com

I forbindelse med præsidentvalget i USA hører vi ofte ordet ’primærvalg’. Men hvad betyder ’primærvalg’ egentlig? 

Formålet med et primærvalg er, at de store partier, Demokraterne og Republikanerne, i hver stat skal finde den person de ønsker som partiets kandidat til præsidentvalget i november.  

Den officielle kandidat udnævnes på partiernes konventer, der i 2008 valget for demokraterne finder sted d. 25.-28. august i Denver, og for Republikanerne d. 1.-4. september 2008 i Minneapolis. 

I Iowa d. 3. januar vandt Barack Obama for Demokraterne og Mick Huckabee for Republikanerne. Det betyder, at de delegerede demokrater fra Iowa vil stemme på Obama til demokraternes partikonvent, og republikanerne tilsvarende vil stemme på Huckabee. 

Selve valgøvelsen finder sted i alle stater.  Der er i øvrigt tre måder at afholde primærvalg

– ”…en caucus, hvor vælgerne i ca. 3.000 valgkredse deltager i en debat om kandidaterne en hel aften og så stemmer…
– …’beauty contest’ eller et ’straw poll’, hvor alle kan deltage fysisk og stemme, men til forskel fra en ’caucus’ sker det kun et enkelt sted i staten, hvilket begrænser deltagelsen…

– …primærvalg svarer til et almindeligt valg, hvor man får udstukket en valgseddel..”
kilde: http://information.dk/148746 – egne fremhævninger 

Valget i Iowa var en caucus. Valgmetoden varierer fra stat til stat. 

Flere oplysninger om partikonventerne:
Website for Republikanernes partikonvent: http://www.gopconvention.com/
Website for Demokraternes partikonvent:http://www.demconvention.com/