Sammenbragte familier: Dine, mine og vores børn – sådan bliver den nye familie en succes

Sammenbragte familier: Dine, mine og vores børn – sådan bliver den nye familie en succes 225 300 Anders Stubkjær.com

Hvordan får du skabt et godt fundament for din sammenbragte familie? Denne post er en artikel (i lettere redigeret form), som jeg skrev til Femina i 2009, hvor jeg kommer med et par bud:

En sammenbragt familie er en stor udfordring at tackle. Den sammenbragte familie har man, når to mennesker elsker hinanden og beslutter sig for at flytte sammen, og mindst den ene af dem har et barn fra et tidligere forhold.

Uanset om du er voksen, eller barn i en sammenbragt familie er du nu nød til at rumme andre mennesker, der ikke kommer fra din ”første” familie.Det kan være ekstremt svært – ikke mindst fordi der kommer mange forskellige følelser og interesser i spil, der nemt kan udløse konflikter på kryds og tværs i den sammenbragte familie.

Sammenbragte familier og virksomhedsfusioner

Det lyder måske utraditionelt, men for at gøre processen med at skabe den sammenbragte familie så positiv som mulig for alle parter, er det vigtigt at de voksne forbereder sig godt. For noget tid siden, læste jeg en bog om hvordan man leder to virksomheder gennem en fusion.

I min egenskab af stedfar og dermed en sammenbragt familie på snart niende år var jeg overrasket over at se, i hvor høj grad de udfordringer, som ledere af virksomhedsfusioner står overfor, minder om de udfordringer vi voksne står overfor, når to familier skal bringes sammen.

Virksomheder planlægger og laver strategier om alt muligt. Jeg mener ikke, at der skal laves strategier for sammenbragte familier, men jeg tror, at du og din kæreste kan forberede jer på at lede skabelsen af jeres sammenbragte familie, så I kommer helskindet igennem fusionen.

Når to virksomheder vælger at slå kludene sammen handler det næsten altid om at skabe en stærkere organisation med et endnu bedre produkt, der kan tjene flere penge til ejerne.

Sagt lidt enkelt er det store problem ved en fusion, at hver virksomhed synes, at deres måde at gøre ting på er den bedste – lige fra produktet de sælger er, til hvordan medarbejdernes årlige sommerfest skal holdes, til måden kunderne bliver behandlet, og så videre.

Ved en fusion skal stort set alt endevendes og meget laves om. Det gælder om at gøre det med respekt og sikre, at det er det bedste fra hver virksomhed, der bliver til kernen i den nye. Det kan være svært, ikke mindst fordi forandring skaber usikkerhed.

Det er blandt andet for at minimere den usikkerhed, at virksomhederne forbereder sig bl.a. med planer og strategier, som ledere og medarbejdere kan bruge.

Ikke virksomhed, men familie

Når to mennesker vælger at flytte sammen kan vi næsten sige, at deres mål er, at skabe mere kærlighed.

Selv om fokus er meget forskelligt, så minder det at skabe en sammenbragt familie alligevel meget om virksomhedsfusionen. Det er lige meget om det f.eks. er en far med barn, der flytter sammen med en single-kvinde, eller den anden vej rundt. Sagen er, at de to voksne og deres evt. familie helt sikkert har en klar opfattelse af f.eks. hvordan det er bedst at holde jul og ferier, hvordan tingene skal gøres i hverdagen, hvor det er fedest at bo, osv.

Udfordringen består for de voksne, præcis lige som for virksomhedslederne: At finde ud af hvordan man skal få de to verdener til at spille sammen – og ideelt set bygge en ny og fælles verden op sammen. Og hvordan bærer man sig så ad med det?

Det handler om at tale sammen om hvilke ønsker I har til fremtiden

Jeg har heldigvis aldrig hørt om en sammenbragt familie, der lavede det vi kunne kalde en ”strategi for håndtering af praktiske og følelsesmæssige aspekter i forbindelse med skabelse af sammenbragt familie”. Jeg har heller aldrig været med til at lave en selv. I bund og grund handler det om, at du og din kæreste begynder at tale sammen om hvordan I ønsker at leve jeres liv sammen, og hvilken fremtid I ønsker sammen.

Det afgørende for sammenbragte familiers overlevelse er, at de voksne – altså dig og din kæreste – husker, og tager jer tid til at holde denne samtale i gang resten af jeres liv. Hav ingen illusioner, det er ikke en let samtale, men forhåbentligt bliver det en af de mest spændende og udfordrende samtaler, du kommer til at deltage i i dit liv.

Målet er mere kærlighed

Dig selv og dine drømme

Før du begynder at tale med din kæreste om, hvordan du ønsker, I skal leve jeres liv sammen, så bliver du nød til at koncentrere dig om dig selv. Find ud af hvilke drømme, ønsker og mål du har for dit liv. Det kan være stort som småt. Her er centrale områder, du kan tage udgangspunkt i:

Familie

Drømmer du om at bo billigt og bruge alle sparepengene på at rejse jorden rundt en gang om året med kæresten, eller familien? Drømmer du om endnu en børneflok, eller har du rigeligt?

Job

Hvad er dine ønsker, mål, eller planer til din karriere? Skal du have knald på karrieren? Har du en chef i maven? Er efteruddannelse næste skridt op ad karrierestigen?

Fritid

Skal fritiden i fokus? Vil du foretrække et mindre krævende arbejde med lavere løn, fordi du har en fantastisk fritidsinteresse du hellere vil bruge dine ressourcer på?

Bolig

Drømmer du om Strandvejsvilla og hus i Frankrig? Værelse i et kollektiv og madordning? Er boligformen underordnet, så længe du har adgang til en have?

Tænk selv videre – og kom gerne med andre ideer! Formålet er alene, at du selv sætter ord på hvad der betyder noget for dig, og i hvilken retning du ønsker dit liv skal gå. Jo mere konkret du kan være, desto nemmere vil det være at fortælle om de ting, der er vigtige for dig.

Det sjove kunne være, hvis din kæreste vil lege med. Bed ham / hende lave den samme øvelse. Sørg for at i første omgang blot at lytte til hvad din kæreste fortæller dig. Stil alene opklarende spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Bagefter er det din tur til at fortælle, og din kærestes tur til at lytte og stille evt. opklarende spørgsmål.

Her er vi om 5-10 år

Nu har i lige brugt tid på at høre hvad den anden synes er vigtigt I tilværelsen – og hvilke drømme jeres partner har for fremtiden. Næste skridt vil være at finde ud af hvordan I kombinerer begge jeres drømme og ønsker, samtidig med I finder ud af hvordan jeres familieliv skal skabes.

Det centrale spørgsmål her er: Hvordan ser jeres liv sammen ud om 5-10 år? Det handler ikke om at I skal være i stand til at lave en detaljeret redegørelse, men mere om at beskrive i brede vendinger hvordan I forestiller jer, at jeres liv ser ud. Her kommer et par emner, som I kan tage udgangspunkt i:

Børn

Hvordan fungerer børnenes liv? Er der kommet flere til? Hvordan har de det i en sammenbragt familie? Hvordan har I det med de sammenbragte børn, og dem med jer?

Bolig

Skal I bo stort, eller småt? Dyrt, eller billigt? I byen, eller på landet? I Danmark, eller udlandet?

Økonomi

Hvad er vigtigt for jer at bruge penge på – og hvad er ikke?

Familier og eks’er

Hvilken relation arbejder du/I på at have til jeres respektive familier? Og til barnets anden forælder? Føj selv flere til listen, eller fjern dem, der ikke giver mening!

Når dette er sket, og nu hvor I har malet med den brede pensel og skitseret hvad der betyder noget for jer, både som individer, også som en del af et fællesskab, så er det tid til at blive mere konkret. At flytte sammen kræver handling.

Tid til handling

Hvor skal vi bo?

I har gennem jeres samtaler fået en pejling på hvordan I skal vægte jeres boligudgifter. Der kan være megen fornuft i at finde en ny bolig, så begge parter skal flytte. Det bliver klart, også for børnene, at der starter noget helt nyt nu. Andre vælger af forskellige grunde, at den ene part flytter ind hos den anden. I denne situation er det meget vigtigt, at I taler grundigt om hvordan boligen kan indrettes, så der er plads til alle.

Hvem skal betale?

Det koster at leve sammen, og hvem skal betale for f.eks. hus, bil, ferier, og ikke mindst de kære børn? Før I flytter sammen er det en rigtig god ide, at tale grundigt om hvordan I vil organisere denne del af jeres liv, så det ikke skaber konflikter senere. Prøv eventuelt at tale med en bank. De har erfaring i at lægge budget og kan formodentligt give et godt modspil. Handler det om at få etableret hvem, der skal eje hvad, så ring til en jurist og bed om et råd. Det er som regel gratis.

Hvad med børnene?

Børnene skal forberedes på, at der nu skal til at ske forandringer og lytte til deres tanker og følelser. Afhængig af deres alder, vil det være en god ide at inddrage dem i flytte-sammen projektet, f.eks. med små opgaver. Det kræver tid, men kan give sjove oplevelser sammen og være med til at skabe en god begyndelse.

Fest og fejring

Virksomheder definerer ofte mål. De skal have solgt x antal dimser på to måneder. Lykkes det, så får medarbejdere ofte en bonus. I en sammenbragt familie kan man også sætte sig fælles mål i forbindelse med sammenflytningen. I kan gøre noget hyggeligt sammen hver gang et rum er blevet færdig indrettet, som f.eks. holde ”room-warming” ved at indvi rummet med en dans, en middag i rummet, eller lignende.

Husk også at feste og fejre, så snart I kan se jeres snit til det. Det er oplagt at holde fest for venner og familie når I er flyttet sammen og huset fungerer. Så markerer I at der er sket det dejlige, at I er flyttet sammen og processen med at flytte sammen nu er slut, og at det skal til at være hverdag.