Taksonomiske niveauer og Benjamin Bloom – en kort forklaring

Taksonomiske niveauer og Benjamin Bloom – en kort forklaring 150 150 Anders Stubkjær.com

De fleste elever (og lærere) får i gymnasiet at vide, at de skal anvende de tre taksonomiske niveauer. Det er ikke altid lige let. Men hvad er de taksonomiske niveauer?

Redegør
Kort fortalt skal du fortælle, gengive, eller reproducere hvad der står i f.eks. en tekst. Altså, du skal f.eks. læse en artikel, eller en novelle. I skal diskutere den i klassen. Hvis du skal redegøre for f.eks. en artikel, så skal du ikke opfinde noget, eller digte videre. Du skal alene tilegne dig den viden, eller det indhold, der står i teksten, og så skal du videreformidle / genfortælle den viden, eller dele af den til læreren, dine klassekammerater, eller andre.

Undersøg
Nu bliver det en anelse mere kompliceret. Det centrale er, at du skal undersøge et emne, eller en problemstilling, eller noget tredje. Du skal her bruge viden du allerede har fra bl.a. det redegørende niveau. Derudover skal du vise, at du er i stand til at indhente yderligere informationer og viden til f.eks. at undersøge et spørgsmål, eller et problem, eller sammenligne to teksters indhold, to argumenter, eller lign, eller påvise (dokumentere) en påstand.

Vurder
Udfordringen begynder tit her. Det er nu du skal sætte kronen på værket og komme med din vurdering af f.eks. en film, en teori, en bog, et argument, eller lignende. Det er ikke så vigtigt hvad din personlige mening om emnet er, men mere at du kan se fordele og / eller ulemper ved f.eks. en problematik, eller en teori.

Hvem var Benjamin Bloom?
Manden, der opfandt Blooms taksonomiske niveauer hed Benjamin Bloom (1913-1999) og var en amerikansk uddannelsespsykolog. Wikipedia har en artikel om Bloom, hvor du kan læse mere om manden og hans arbejde.