7 facts om Danmark, Rigsfællesskabet og Arktis

7 facts om Danmark, Rigsfællesskabet og Arktis

7 facts om Danmark, Rigsfællesskabet og Arktis 640 360 Anders Stubkjær.com

Grønland og Arktis rykker hele tiden højere og højere op på den internationale politisk dagsorden. For hver dag der går, bliver Rigsfællesskabet derfor vigtigere og vigtigere for Danmark. Her kommer syv facts, der fortæller forskellige små historier om relationerne mellem Danmark, Rigsfællesskabet og Arktis.

1: Danmark holder fast i 1814

Efter Napoleonskrigene bliver Danmark i 1814 tvunget til at afgive Norge til Sverige ved en aftale i Kiel. Alligevel formår Danmark at fastholde kontrollen over de nordatlantiske øer (Island, Færøerne, Grønland). Man kan ikke blive helt enig om hvad grunden var til at det lykkedes.

2: EU-sanktioner mod Færøerne

I 2013 indfører den Europæiske Union sanktioner mod Færøerne på grund af en strid om fiskeri. Hverken Færøerne eller Grønland er medlemmer af EU, mens Danmark, som bekendt, er. Danmark er dog modstander af sanktionerne mod en af Rigsfællesskabets dele.

3: Ingen fælles strategi for Arktis

Den ’Arktiske Strategi’ er det dokument, hvor Færøerne og Grønland og Danmark sammen nedskriver, hvad man vil samarbejde om i Arktis over en årrække. Officielt hedder den seneste version ’Den Arktiske Strategi 2011-2020’. Som det fremgår udløb den i 2020. En ny version er pr. juni 2022 stadig under forhandling.

4: USA’s militære kontrol

Den såkaldte ’Grønlandsaftale’ bliver underskrevet i 1941 mellem USA og den daværende danske gesandt (ambassadør), Henrik Kaufmann. Aftalen giver USA militær suverænitet over Grønland, men fastholder at Danmark har civilt overherredømme over Grønland.

5: Hvem bestemmer?

Rigsfællesskabet har haft flere interne konflikter om hvem, der har ret til at tage beslutninger. I 2018 var spørgsmålet om Kina må udrulle G5-teknologi på Færøerne, eller være med til at bygge en lufthavn i Grønland. Skulle Danmark bestemme, fordi emnet hørte ind under udenrigs- og sikkerhedspolitik, eller skulle Færøerne og Grønland selv bestemme, fordi det hørte ind under hjemtagne politikområder?

6: Grønlands og Færøernes repræsentationer

Grønland og Færøerne har igennem årene opbygget et netværk af internationale relationer og har repræsentationer i adskillige lande:

Grønland

  • Washington DC
  • Reykjavik
  • København
  • Bruxelles

Færøerne

  • EU
  • London
  • Reykjavik
  • København
  • Moskva
  • Beijing
7: Hvad er A5?

Det handler ikke om størrelsen af papir. I dag eksisterer et samarbejde mellem de fem arktiske kyststater (Danmark/Grønland, Rusland, USA, Canada, Norge). Relationen bliver ofte omtalt som A5-samarbejdet. Samarbejdet opstod i kølvandet på Ilulissat-erklæringen fra 2008.

Læs mere i ‘Kampen om Arktis’
Kampen om Arktis

Kampen om Arktis (Systime 2022)

De facts, som du lige har læst, kommer fra bogen ‘Kampen om Arktis’, som netop er udkommet – og som jeg har været med til at skrive.

Du kan læse mere om bogen her: https://andersstubkjaer.com/kampen-om-arktis-ny-bog/

Bogen kan købes her som både papirbog og som i-bog: https://systime.dk/kampen-om-arktis