Digital dannelse er mere end Emma Gad

Digital dannelse er mere end Emma Gad 245 400 Anders Stubkjær.com
Når talen falder på digital dannelse peger flere på nettet på Emma Gad, der for knap 100 år formulerede et sæt af retningslinjer for hvordan man skal opføre sig for at være korrekt. Det er svært at vide præcist hvordan man skal begå sig på nettet.

Det er en fint at bruge Emma Gad som et billede på, at der er behov for at få fælles forståelse af hvordan man opfører sig ”ordentligt” på nettet. Men billedet er mere nuanceret end som så.

Her er nogle overvejelser om hvad digital dannelse handler om:

Digital dannelse handler om medborgerskab

Digital dannelse handler bl.a. om hvordan man kan være borger i et demokratisk samfund, og om hvordan man kan forny sig, og hvad man kan bidrage med til samfundet. Som borger i et demokrati, har du det privilegium, at du kan stemme til f.eks. Folketingsvalg.

For at sætte dig ind i hvilke emner, der bliver debatteret og finde informationer om de personer, der stiller op til valget, så kræver det efterhånden, at du kender til hvordan digitale medier fungerer, og at du er i stand til at forholde dig kritisk til hvad de bringer.

Som borger kan du også give din mening til kende i debatten. I dag kræver det i stadigt højere grad at du ved hvordan man opfører sig i f.eks. de sociale og digitale medier. Hvis du tager skridtet videre og vil bidrage med skrift, lyd og / eller billeder, så kræver det igen en viden om hvordan disse medier fungerer.

I dag er vi vant til at uddannelsers eksamen som regel altid handler om skrevet materiale på papir. I fremtiden vil det formodentlig være digitale materialer, der skal produceres. Det vil kræve digital dannelse at vide hvordan det skal skrues sammen for at virke i et digitaliseret samfund.

Digital dannelse handler om din rolle som medarbejder, m.m.

Uanset om du er studerende, selvstændig, arbejdsgiver, lønmodtager, eller noget syttende, så vil kravene til din viden om hvordan du anvender, og lærer om digitale medier stige og forandre sig fra år til år. Det handler om at være i stand til at bruge digitale medier på den ”rigtige” måde.

I en virksomhed, eller organisation, uanset om det er din egen, eller andres, foregår uendeligt mange aspekter af arbejdet digitalt. Det kan f.eks. være både den interne og den eksterne kommunikation, regnskab, måske ligefrem produktionen af den vare, du sælger.

Et yderligere aspekt af digital dannelse er, at du også skal være i stand til at lære nyt. Der er sjældent tid til at gå på skolebænken, så du skal vide hvordan du tilegner dig denne nye viden.

Digital dannelse handler om hvem du er som privatperson

Hvad er det for et billede vi skaber af os selv når vi er på nettet? Digital dannelse handler om at være bevidst om hvem du er som privatperson, og om hvordan nettet er med til at påvirke vores identitet.

Uanset hvad du laver på nettet er det næsten umuligt at undgå at oprette en profil. For at få adgang til diverse online tjenester er det som regel et krav at vi opretter en profil. Hvad skal der stå? Hvem er vi på nettet?

Jobsøgning, kontakt til venner, fritidsinteresser. Næsten uanset hvad du laver vil der være oplysninger om dig på nettet, der er med til at vise et billede af dig. Nogle leger med oplysningerne, og lader det være meget forskelligt og tilfældigt hvad der står. Andre arbejder meget målbevidst med at etablere et virtuelt design, der præcist reflekterer hvem vedkommende ønsker at være – og hvad man ønsker at signalere.

Det er også digital dannelse at forstår hvordan du bruger profiler, vedligeholder dem og beskytter dem.

Uddannelserne skal dyrke digital dannelse

Uddannelserne, jeg tænker her specielt på folkeskole og gymnasium, bliver nød til at inddrage det digitale i højere grad, end det sker i dag. Der er mange gode forsøg i gang med undervisningsformer, og som lærer kan man kun håbe at det bliver muligt at læse om resultaterne af dem.

Så vidt jeg kan se skal digital dannelse integreres i fagene. Det er ikke nok, at der bliver lavet en, eller anden form for værksted, hvor eleverne får en uges kursus i det digitale – og så er det klaret.

Lærerne bør i langt højere grad uddannes til at integrere det i undervisningen, hvor det er relevant, og politikerne bliver nød til at få det indført i bekendtgørelserne. Det ville være fremgang.