Digital dannelse i gymnasiet – et projektforslag

Digital dannelse i gymnasiet – et projektforslag 150 150 Anders Stubkjær.com

Jeg vil ansøge om at lave et projekt om digital dannelse på min skole (stx) og har lavet nedenstående skitse. Det vil glæde mig meget, hvis du har lyst til at kommentere det:

Hensigten med projektet er inden for bekendtgørelsens rammer  

 – at styrke elevernes digitale dannelse ved at deltage i bl.a. fællesfaglige og enkeltfaglige projekter med et klart digitalt fokus

– at styrke underviseres evne til at integrere det digitale undervisningen

– at studieretningen og organiseringen af samme gøres tydeligere i den daglige undervisning

 Digital dannelse defineres i denne sammenhæng som: 

“….- At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet

– At forstå dialogen på nettet og deltage i den

– At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet

– At være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere

– At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet…”

 https://andersstubkjaer.com/2011/02/digital-dannelse-forklaring-udbedes/

Denne definition er i øvrigt stort set adopteret af DEFF forskningsprojekt om informationskompetencer i gymnasiet. http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/digital-dannelse-sat-paa-dagsordenen-i-deff-projekt/)

Indhold

Det optimale vil være at køre projektet i en studieretning over tre hele år. Der vil i så fald være mulighed for en årlig og halvårlig evaluering og ligeledes komme med mere samlede anbefalinger ved projektets afslutning. Det vil være en ide at sikre at hovedvægten af lærerne, der skal deltage har et vist brugerkendskab til den digitale verden.

For at åbne for en, eller flere læreres digitale videreuddannelse, så kan andre uden videre digital baggrund deltage. Det må dog være et krav at de er interesseret i det digitale og at de arbejdsmæssigt får mulighed for at bruge tid til at lære nyt.

Det er et faktum at omkring halvdelen af elever bruger Apple produkter. Der skal findes en løsning på hvordan lærerne kan få en grundviden om Apple maskinernes funktionalitet. 

1. Semester

Det skal relativt hurtigt efter skolestart aftales i lærerteamet / projektets styregruppe hvilke 15-25 programmer / profiler eleverne skal kunne inden afslutningen af første semester. Samtidig skal det sikres at der findes sikre opbevaringsmuligheder for de produkter eleverne producer, som en salgs portfolio.

I løbet af semestret bør der laves en plan for hvilke projekter, der skal laves på 2. semester – og helst også resten af de tre år (se nedenfor). Dog kan 2. og 3. år være i skitse- overskriftsform.

Der skal findes en løsning på problemet at der kan komme elever til klassen efter introduktionen til programmerne er afsluttet, hvilket ofte sker efter 1. semester ved start af den egentlige studieretningsklasse.

2. Semester 

Hensigten er, at der skal laves mindst et og helst flere tværfaglige projekter, hvor der indgår en klar digital profil og hvor eleverne skal producere selvstændigt digitalt materiale, der indeholder tilstrækkeligt med fagrelevant materiale til at det er muligt at give en reel bedømmelse.

AT skal indgå som et af disse projekter.

Evaluering af del 1 og afslutningen af 2. semester 

Der skal være en evaluering af

        Værdien af de valgte programmer i relation til undervisningen

       Status på elevernes digitale dannelse

       Om / hvordan projektet har styrket underviseres evne til at integrere det digitale undervisningen

       Er det muligt at udforme anbefalinger til hvordan studieretningen og organiseringen af samme gøres tydeligere i den daglige undervisning ved hjælp af den digitale dimension.