Digitale medier og undervisning – beretning om en øvelse i samfundsfag

Digitale medier og undervisning – beretning om en øvelse i samfundsfag 1275 1275 Anders Stubkjær.com

Klassen skulle repetere hvad metoder er i samfundsfag (stx, b-niveau). I al sin enkelthed bad jeg klassen om at lave en spørgeskemaundersøgelse. Datamaterialet skulle indsamles blandt de tilstedeværende medlemmer af klassen.

Når materialet var indsamlet, skulle hver gruppe selv producere et digitalt diagram, eller en tabel som så skulle uploades på klassens wordpress-blog og præsenteres kort.

Derefter skulle vi have en grundig diskussion af øvelsen sammen.

Med hensyn til det tekniske sagde jeg måske ikke at de partout skulle bruge Excel, men det var den oplagte mulighed.

En gruppe lavede en power point. Jeg er på ingen måde superbruger når det kommer til Excel. Én gruppe spurgte om hvordan man lige udførte en lidt mere avanceret detalje i programmet. Jeg henviste til en elev, som jeg havde indtryk af havde ret godt styr på det, og opfordrede til at de lige spurgte vedkommende, der sikkert gerne ville hjælpe.

Min oplevelse som lærer var, at der var tale om en øvelse, hvor det gav pædagogisk merværdi at bruge IT. Det, at de skulle producere et digitalt produkt og det skulle ses af andre, fik dem engageret på en anden måde, end en pen-og-papir øvelse ville have gjort.

Da vi samlet så på de forskellige, ofte sjove og farverige måder grupperne havde præsenteret deres resultater var der en let og humoristisk stemning. Ikke desto mindre fik vi den grundige diskussion om de ting, der blev undersøgt; om hvordan man skal opstille og læse en tabel, hvilke oplysninger der skal til for at den er klar, hvilke kritiske spørgsmål, der kan stilles til en undersøgelse, m.m.

Min oplevelse var, at den digitale dimension var ukompliceret og gav mere variation i udførelsen af denne relativt enkle øvelse. Det har taget tid at lære eleverne at bruge bloggen, men min vurdering er, at det er kommet så meget ind under huden på dem, at det er noget naturligt nu. Det bekræftede til en vis grad også at du som lærer ikke behøver at være ekspert i det digitale, fordi der er uden tvivl en elev, der er bedre end dig til det tekniske.