Ny i-bog: “New York City – Stories, Structures, Society”

Ny i-bog: “New York City – Stories, Structures, Society” 439 421 Anders Stubkjær.com

Hvordan kan vi inden for rammerne af bekendtgørelsen i Engelsk (STX/HF) lave et undervisningsforløb, der styrker unges digitale dannelse?

Sammen med to gode kolleger fra Sønderborg Statsskole, Tina Jensen og John Mølgaard Sørensen, har jeg søgt at svare på spørgsmålet ved at udarbejde et særligt undervisningsforløb om New York City rettet mod Engelsk A/B niveau (STX), cirka 2.g.

Undervisningsforløbet ‘New York City – Stories, Structures, Society’ er lavet som en i-bog, der i første omgang er frit tilgængelig her på siden som pdf-fil:

‘New York City – Stories, Structures, Society’ by Anders Stubkjær (ed.), Tina Jensen, John Mølgaard Sørensen

I skrivende stund afventer vi at bogen bliver godkendt og kommer på i-Tunes. Jeg skriver her på bloggen når dette forhåbentligt sker.

Unge og digital dannelse

Men hvad er digital dannelse? Digital dannelse er et diffust begreb. Der er ikke skrevet flere hundrede bøger om det, så der er ikke nogen etableret teoriramme. Derfor kan man putte de fleste ting ind under begrebet. I bund og grund handler det om unge og om at vi lever i et stadigt mere digitaliseret samfund. Det handler også om uddannelse og særligt om hvordan vi skal (ud-)danne unge til at blive medborgere i netop det digitale samfund.

Bekendtgørelsen begrænser

Bekendtgørelsen for Engelsk i gymnasiet og på HF (STX/HF) er efter min opfattelse skrevet med udgangspunkt i en digital verden, der eksisterede i slutningen af 1990’erne, hvor nutidens digitale muligheder ganske enkelt ikke eksisterede.

Ikke desto mindre oplever vi som undervisere hver dag hvor stor en del det digitale er for de unge.

’New York City’ – projektet er vores måde at blive en lille smule klogere hvordan vi kan blive bedre til at udnytte det digitale i vores undervisning. For at projektet skal være relevant og brugbart i vores – og forhåbentligt andres – hverdag holder vi os dog inden for de overordnede rammer som bekendtgørelsen udstikker.

Det er vores interesse for emnerne, en vurdering af hvad der skal til for at få et basalt kendskab til New York City som by og en fornemmelse af hvad eleverne kan relatere til, der har været udslagsgivende i valget af emner i bogen.

Vi har så indsamlet internetbaserede undervisningsmaterialer; tekster, billeder, film, lyd, m.m. og udarbejdet originale opgaver med en digital dimension.

Er i-Book fremtiden?

Det nemme ville være at smække oplysningerne sammen på et normalt tekstdokument, lave det til en pdf og smide det ud på intranettet til eleverne. Det er de vi nok alle plejer at gøre.

For at gøre materialet mere lækkert og indbydende har vi opsat det i Apple’s iBook Author, så det bliver tilgængeligt til iPads. Formålet med dette har været at afprøve hvad det vil sige at lave undervisningsmaterialer som en i-bog og se om den visuelle styrke, som dette program tilbyder, kan stimulere yderligere refleksion og diskussion.

Som teknikken bliver bedre inden for denne type af programmer, er det vores gæt at flere og flere undervisere vil vælge at lave deres eget undervisningsmateriale som i-bøger og vi ville prøve at være lidt på forkant.

Det at få teknikken til at fungere kræver en del tid i første omgang, men er ikke umuligt selv for de ikke helt trænede computerbrugere. Den store udfordring er og bliver hvordan man skal håndtere rettighederne til de forskellige tekster, billeder, m.m.

Creative Commons

Under Flickr.com er der en sektion med billeder, der er placeret under Creative Commons licenser. Ret beset er det, så vidt jeg kan se, tilladt at bruge billederne uden videre, hvis det, som i vores tilfælde er til en udgivelse, der er non-commercial. Jeg har ikke desto mindre valgt at skrive direkte til alle fotografer og bede om tilladelse for en sikkerheds skyld.

Gratis, eller ej

Vi valgte at gøre projektet frit tilgængeligt i håbet om at så mange som muligt ville bruge det.

Prøver du undervisningsforløbet af i en klasse, eller kan du bruge nogle af ideerne, så vil vi være meget glade for en reaktion – om det kan bruges, ideer til forbedringer, supplerende ideer, m.m.!