’Teknologiske trends’ og undervisningsverdenens udfordringer

’Teknologiske trends’ og undervisningsverdenens udfordringer 1936 2592 Anders Stubkjær.com

Set fra en undervisers synsvinkel var dette nogle af de interessante ting, der blev diskuteret, da Anders Høeg Nissen fra P1s Harddisken besøgte Sønderborg Bibliotek d. 2. februar 2012 for bl.a. at give et bud på de næste års ’teknologiske trends’.

Anders Høeg Nissen skitserede bl.a. hvordan styresystemerne på de forskellige apparater langsomt nærmer sig hinanden, og skærmene bliver forbedret. Spekulationen gik på om dette med tiden kommer til at betyde, at vi ender med en slags massebetegnelse, der kunne være ’devices’, hvor den største forskel så var størrelsen.

Et andet emne, der også blev vendt med publikum, var hvor stor en rolle smartboards vil have på lang sigt. Nogle i undervisningsverdenen ville springe investeringen i smartboards over og satse på, at der vil komme en ny og bedre – og helst også billigere løsning. Nissen mente umiddelbart ikke at smartboards ville blive fejet af banen de næste år. Anders Høeg Nissen er tydeligvis både begejstret for teknologiske dimser, og for at fortælle om dem.

Det gode var, at han flere gange i løbet af aftenen gjorde det klart, at man også er nødt til at spørge sig selv om hvad man kan få ud af teknologien. Det er netop det samme spørgsmål, som undervisningsverdenen er nødt til at stille sig selv.

Det er som underviser enormt fristende at lade sig rive med af alle de smarte og sjove muligheder, som alt fra tablets til smartphones til computere i deres forskellige afskygninger giver for at lave sjove ting i timen. Nissen viste f.eks. et eksempel på hvordan man relativt let kunne producere musik med Garageband på iPad.

Den store udfordring er som underviser at sikre, at den smarte teknologi skaber læring – og helst mere læring, end de nuværende undervisningsmidler.

Cloud-computing blev også vendt. Kort fortalt betyder cloud-computing, at de tjenester og muligheder, som vi i dag er vant til at have på computeren ligger på nettet, hvor store firmaer, som f.eks Google, tilbyder tjenester og diskplads. Det er ved at vinde frem og giver nye muligheder, dels for organisationen og dels for måden undervisningen bliver struktureret på.

Der kom ingen forkromede løsninger, men måske en indikation af at det er nødvendigt hele tiden at prøve sig frem og eksperimentere med de teknologiske muligheder, vi hele tiden bliver præsenteret for.