Digital dannelse

Hvad er digital dannelse – og hvordan kan vi undervise i det?

Pædagogisk dag med blogs og delicious

Pædagogisk dag med blogs og delicious 710 512 Anders Stubkjær.com

En kort beretning fra pædagogisk dag på Sønderborg Statsskole d. 14. marts 2012, der handlede om IT. Anders Stubkjær fortæller bl.a. fra BETT 2012 og holder oplæg om blogs i undervisningen og om mulighederne ved at bruge en delicious-profil i engelsk-faggruppen.

læs mere

Medborgerskab, digital dannelse, undervisningsverdenens udfordringer og lidt om museer

Medborgerskab, digital dannelse, undervisningsverdenens udfordringer og lidt om museer 1936 2592 Anders Stubkjær.com

Forventningen til dig som menneske er at du skal fungere som medborger, men for at kunne gøre det i et digitalt samfund er du nød til at vide hvordan du skal forholde dig til det digitale. Anders Stubkjær diskuterer sammenhængen mellem digital dannelse og medborgerskab.

læs mere

BETT 2012 – en rejseberetning / En dag i teknologiens tempel

BETT 2012 – en rejseberetning / En dag i teknologiens tempel 4000 2248 Anders Stubkjær.com

De seneste trends inden for undervisning og teknologi, der bl.a. handler om programmering, cloud computing, superklasser, m.m. Et bud på hvordan vi som undervisere og som skoler kan blive bedre til at integrere IT i undervisningen. Interview med David Miller og beretning fra et besøg på Rosendale Primary School. Anders Stubkjær beretter fra BETT 2012 i London.

læs mere

’Teknologiske trends’ og undervisningsverdenens udfordringer

’Teknologiske trends’ og undervisningsverdenens udfordringer 1936 2592 Anders Stubkjær.com

Anders Høegh Nissen fortalte om teknologiske trends på Sønderborg Bibliotek d. 2. februar 2012.

læs mere

Digitale medier og undervisning – beretning om en øvelse i samfundsfag

Digitale medier og undervisning – beretning om en øvelse i samfundsfag 1275 1275 Anders Stubkjær.com

En kort fortælling om hvordan excel, power point og wordpress-blog blev brugt i en samfundsfagstime, hvor klassen skulle repetere metode.

læs mere

Engelskfaget bør bidrage til digital dannelse

Engelskfaget bør bidrage til digital dannelse 599 400 Anders Stubkjær.com

Engelskfaget bør moderniseres, så det i langt højere grad bliver et fag, der bidrager til at elever på stx / hf får digital dannelse. Anders Stubkjær giver et bud på hvilke elementer, der kan skabe rammerne for et undervisningsforløb, der fokuserer på digital dannelse.

læs mere

Fjorten inspirationskilder til digital dannelse

Fjorten inspirationskilder til digital dannelse 400 300 Anders Stubkjær.com

Hvordan bliver du klogere på digital dannelse? Anders Stubkjær kommer med fjorten forskellige inspirationskilder, der fortæller om det digitale og det uddannelsesmæssige.

læs mere

Digital dannelse fra Linked In

Digital dannelse fra Linked In 256 256 Anders Stubkjær.com

Linked In kan bruges til at abonnere på førsteklasses artikler om bl.a. digital dannelse og uddannelse, fortæller Anders Stubkjær

læs mere

Weblog bør bruges i engelsk

Weblog bør bruges i engelsk 520 292 Anders Stubkjær.com

Skriftligt bør elever trænes i bl.a. selv at skrive blogindlæg og kommentarer inden for forskellige genrer af weblogs. Den skriftlige eksamen bør desuden indeholde en mulighed for at få et spørgsmål om weblogs. Det kunne være skriftligt at analysere en, eller flere blogs, eller endnu bedre, at kommentere et specifikt…

læs mere

Digital dannelse er mere end Emma Gad

Digital dannelse er mere end Emma Gad 245 400 Anders Stubkjær.com

Når talen falder på digital dannelse peger flere på nettet på Emma Gad, der for knap 100 år formulerede et sæt af retningslinjer for hvordan man skal opføre sig for at være korrekt. Det er svært at vide præcist hvordan man skal begå sig på nettet. Det er en fint…

læs mere